AREA_GROSS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_GROSS

Dit veld geeft voor profielen dezelfde waarde als AREA weer. Voor platen wordt het voor de hele plaat benodigde oppervlak getoond (uiterste lengte vermenigvuldigd met uiterste breedte). Voor overige objecten wordt de waarde nul weergegeven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende