Aangepaste instellingen, gebruikersinterface-elementen en databases maken en distribueren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Aangepaste instellingen, gebruikersinterface-elementen en databases maken en distribueren

Tekla Structures-instellingen worden op meerdere layers beheerd en veel van de instellingen kunnen worden aangepast om aan de behoeften van uw bedrijf en projecten te voldoen.

Als u nog niet bekend bent met de verschillende bestanden en mappen die essentieel zijn om Tekla Structures zo efficiënt mogelijk te laten werken, raadpleegt u Implementatiehandleiding voor beheerders voordat u gaat aanpassen.

Instellingen Modelleren en tekening aanpassen

Naast de standaardinstellingen van Trimble kunt u eigen algemene instellingen en projectspecifieke instellingen voor uw bedrijf maken. Raadpleeg Omgevings, bedrijfs- en projectinstellingen voor beheerders.

Aangepaste gebruikersinterface-elementen delen

Ook kunnen veel gebruikersinterface-elementen worden aangepast en naar alle gebruikers in een bedrijf worden gedistribueerd. U kunt distribueren

Catalogi en databases aanpassen

U kunt databases aanpassen voor

Controleer bijvoorbeeld de profiel- en materiaalvereisten voor uw project en schoon indien nodig de catalogi en databases op zodat deze de relevante inhoud voor uw project bevatten. Hierdoor kunt u uw werk vereenvoudigen en fouten voorkomen. Zorg er altijd voor dat de database-inhoud correct is. Fouten in databases kunnen moeilijk te detecteren zijn maar als ze onopgemerkt blijven, kunnen ze tot ernstige inconsistenties in de hoeveelheidsgegevens, gegevensoverdracht of ergens anders leiden. Onjuiste materiaaldichtheid leidt bijvoorbeeld tot systematische fouten in gerapporteerde gewichten.

U kunt indien nodig nieuwe inhoud aan de databases vanuit andere omgevingen van Tekla Warehouse toevoegen of u kunt inhoud importeren die in andere softwareoplossingen is gemaakt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende