ADDED_TO_POUR_UNIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ADDED_​TO_​POUR_​UNIT

Geeft weer of een object aan de storteenheid is toegevoegd en hoe deze is toegevoegd.

Te gebruiken met de inhoudstypen:

 • ASSEMBLY
 • BOLT
 • CAST_UNIT (alleen prefab, geen insitu-betonelementen)
 • MESH
 • REBAR
 • REBAR_ASSEMBLY
 • SINGLE_REBAR
 • SINGLE_STRAND
 • STRAND
 • STUD

De mogelijke waarden zijn:

 • 0: het object wordt niet aan elke storteenheid toegevoegd of is gewijzigd nadat de storteenheden de laatste keer zijn berekend.
 • 1: het object is handmatig aan de storteenheid toegevoegd met het commando Aan storteenheid toevoegen.
 • 2: het object is automatisch aan de storteenheid toegevoegd met het commando Storteenheden berekenen.
Was this helpful?
Vorige
Volgende