XS_SYSTEM

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​SYSTEM

Categorie: Bestandslocaties

Opmerking:

Deze variabele is alleen bedoeld voor beheerders.

Het wijst naar de locatie van de Tekla Structures-systeemmap. De systeemmap wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden die standaardinstellingen definiëren. Deze bevatten bijvoorbeeld de standaardbestanden, gegevensbestanden (.dat), eigenschappenbestanden, tekeningbestanden, templatebestanden en lijstbestanden.

Meer dan één systeemmap opgeven

U kunt meer dan één systeemmap opgeven en op deze manier kunt u specifieke instellingen voor elke rol definiëren. Gebruik de rolopties die in het bestand env_<environment>.ini zijn gedefinieerd om naar de rollen te verwijzen wanneer u de systeemmappen in XS_SYSTEM opgeeft. XS_STEEL (\Steel), XS_CONCRETE (\Concrete), XS_ENGINEERING (\Engineering) en XS_PRECAST (\Precast) verwijzen bijvoorbeeld elk naar de mappen met de instellingen die specifiek zijn voor die rol. Een voorbeeld voor staalroloptie in het bestand env_<environment>.ini kan er als volgt uitzien:

set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_settings\

Als u meerdere systeemmappen in XS_SYSTEM wilt opgeven, voert u de opties in die naar de rolopties verwijzen en scheidt u deze door puntkomma's.

Voorbeeld

set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

Tekla Structures doorzoekt de mappen van rechts naar links. Als bestanden met identieke namen in meerdere mappen voorkomen, wordt degene die als laatste wordt gelezen gebruikt. In het bovenstaande voorbeeld worden de in XS_STEEL gevonden bestanden gebruikt in plaats van de bestanden met identieke namen in common\system\ of in een andere map die vóór de laatste map wordt genoemd.

Dit is systeemspecifieke variabele en kan niet worden gewijzigd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende