XS_POUR_BREAK_COLOR

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​POUR_​BREAK_​COLOR

Categorie: Concrete Detailing

Met deze variabele kunt u de kleur van stortnaden in modelvensters wijzigen. Voer in het onderdeeleigenschappenpaneel het nummer als de waarde met de klassenummers in om de kleur aan te geven. Als u deze variabele bijvoorbeeld op 6 instelt, kleurt Tekla Structures alle stortnaden geel. De standaardwaarde is 59.

In de geëxporteerde IFC-modellen zijn stortnaden zwart.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende