XS_DISPLAY_DIMENSIONS_WHEN_CREATING_OBJECTS

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​DISPLAY_​DIMENSIONS_​WHEN_​CREATING_​OBJECTS

Categorie

Modelvenster

Met deze variabele stelt u in of afmetingen en maatlijnen worden weergegeven bij het maken van modelobjecten.

Wanneer deze variabele wordt ingesteld op TRUE (standaardinstelling), worden in Tekla Structures de afmetingen en maatlijnen weergegeven.

Afmetingen en maatlijnen worden weergegeven wanneer u een nieuw modelobject maakt en de tussenliggende punten of referentiepunten kiest voor het object.

Als u deze variabele instelt op FALSE, worden de afmetingen niet weergegeven.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende