XS_DEFAULT_ROLE

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​DEFAULT_​ROLE

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Gebruik deze variabele in combinatie met XS_DEFAULT_LICENSE en XS_​DEFAULT_​ENVIRONMENT om het dialoogvenster voor het aanmelden over te slaan. Stel deze variabelen in een apart initialisatiebestand in en wijs naar dat bestand met de parameter -I (hoofdletter i) in de Tekla Structures-snelkoppeling. Met deze parameter wordt verwezen naar een bestand dat vóór andere initialisatiebestanden moet worden gelezen.

Attentie:

Als rollen in uw omgeving worden gebruikt, moeten zowel XS_DEFAULT_ENVIRONMENT als XS_DEFAULT_ROLE voor het opstarten worden ingesteld voor een juiste werking. XS_DEFAULT_LICENSE is optioneel.

Voorbeeld

set XS_DEFAULT_ROLE=C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\USA\Role_Imperial_Steel_Detailing.ini

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende