Implementatiehandleiding voor beheerders

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Implementatiehandleiding voor beheerders

Een Tekla Structures-beheerder is de persoon die erop moet toezien dat de bedrijfstandaarden worden gebruikt en in Tekla Structures worden ingesteld. In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u Tekla Structures kunt aanpassen.

Tekla Structures aanpassen

Elke nieuwe versie van Tekla Structures introduceert nieuwe functies en functionaliteiten ter verbetering van het algehele proces dat voor het voltooien van een project wordt gebruikt. Tekla Structures heeft meerdere omgevingen om aan de behoeften en vereisten van specifieke markten te voldoen. Veel functies zijn in elke Tekla Structures-versie gelokaliseerd. De meeste wijzigingen in versies richten zich consistenter, georganiseerder, eenvoudiger en praktischer op het maken van de standaard opgeslagen attributen.

Uw lokale technische team is gericht op het verbeteren van uw kennis en ervaring van elke nieuwe versie. Het team richt zich op het verbeteren van uw ervaring met Tekla Structures door taken uit te voeren die door de bestaande gebruikers, nieuwe gebruikers en potentiële gebruikers als essentieel zijn geïdentificeerd.

Voordat u met het aanpassen van Tekla Structures begint om aan de behoeften van uw bedrijf en uw projecten te voldoen, verzamelt u de benodigde gegevens zoals tekeningstandaarden, gebruikte profielen en materialen, bedrijfslogo's en naamgevingsconventies.

De totale lokalisatie van Tekla Structures kan in vier verschillende lagen worden verdeeld:

 • Tekla Structures-omgeving
 • Instellingen op bedrijfsniveau
 • Instellingen op projectniveau
 • Multi-user-instellingen

De drie laatstgenoemden worden hoofdzakelijk door beheerders van het bedrijf beheerd.

Het instellen van de standaard die een bedrijf gebruikt en de standaarden die een bepaald project nodig heeft, maken het ontwerpproces efficiënter omdat de eindgebruiker zich op het ontwerpproces kan concentreren.

Tekla Warehouse

Tekla Warehouse heeft veel extra inhoud, zoals applicatietools en omgevingsinhoud. U kunt offline inhoud van Tekla Warehouse downloaden die de database-inhoud van omgevingen zoals profielen, bouten, materiaal en wapening bevat.

De offline database-inhoud bevindt zich onder Tekla Structures-verzamelingen in Tekla Warehouse. De inhoud zit in .tsep-pakketten die bij het openen van Tekla Structures worden geïnstalleerd.

U kunt ook een lokale verzameling voor uw bedrijf maken en deze binnen uw interne netwerk voor uw organisatie delen. U kunt in het collections.json-bestand op de computer van elke gebruiker de toegangsrechten op map- en verzamelingsniveau beheren. Kopieer het bestand op de computer van elke gebruiker naar dezelfde locatie. Het bestand bevindt zich in C:\Users\Public\Public Documents\Trimble\Tekla Warehouse\collections.json.

De onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van de verzamelingspaden met vier Tekla Structures-verzamelingen:

De verzamelingen kunt in Tekla Warehouse vinden na toewijzing onder Mijn verzamelingen > Lokale en netwerkverzamelingen.

Overzicht van omgevingen, rollen en licenties

Tekla Structures is één product dat veel verschillende configuraties heeft.. De licenties die u hebt, bepalen welke configuraties u kunt gebruiken.

Er wordt een omgeving van Tekla Structures ingesteld voor de materialen, kwaliteiten, profielen, tekeninginstellingen, componentinstellingen en de .ini-bestandsinstellingen die in een specifieke markt worden gebruikt. Er zijn meer dan 30 verschillende omgevingen in Tekla Structures. Door een specifieke omgeving te kiezen wanneer u Tekla Structures start, krijgt u de instellingen voor die markt. U kunt verschillende omgevingen installeren en later ontbrekende omgevingen toevoegen.

Het lege project dat in omgevingen wordt weergegeven, is een leeg platform voor uw eigen omgevings- of projectinstellingen. Het bevat standaard parametrische profielen, niet-gedefinieerde bout-, materiaal- en staafkwaliteiten, basistekeningopmaken enzovoort. Deze kunt u vanuit uw eigen bedrijfs- of projectmappen en aanvullen Tekla Warehouse.

Sommige omgevingen geven u de mogelijkheid om bij het inloggen een rol te selecteren. De rol is onafhankelijk van de licenties die worden gebruikt. Het doel van de rollen is om de gebruikersinterface en instellingen duidelijker, eenvoudiger en sneller voor de taken van de gebruiker te maken.

In de praktijk betekent dit dat de instellingen, filters, lijsten en de gebruikersinterface worden ingesteld voor de rol die de gebruiker heeft. Vooraf geladen instellingen in objecteigenschappen die niet relevant voor de rol zijn, worden bijvoorbeeld niet weergegeven wat de lijst met opties korter en duidelijker maakt.

De rolselectie is primair bedoeld om door Trimble en het lokalisatiepersoneel van de leverancier te worden geconfigureerd en om onderdeel van het Tekla Structures-installatiepakket uit te maken. Geavanceerde gebruikers en systeembeheerders van Tekla Structures kunnen echter ook hun eigen rollen binnen de bedrijfsorganisatie creëren. Extra inhoud is beschikbaar in de offline en online verzamelingen van Tekla Warehouse. U moet voor het downloaden of installeren van de online verzamelingen een Trimble Identity hebben. Raadpleeg voor meer informatie Trimble Identity voor Tekla Online services.

Rollen voor de lintselectie met de subscription-licentie configuraties gebruiken

De lintselectie met de subscription-licentie configuraties is vooral bedoeld om door het personeel van de reseller te worden geconfigureerd Trimble.

Met de subscription-licenties kunnen rollen worden gebruikt om te bepalen welk lint voor een bepaalde rol wordt weergegeven. De gebruikerspecifieke .ini-bestanden in de omgevingen, bijvoorbeeld role_Steel_Detailer.ini of role_Rebar_Detailer.ini, bevatten de variabelen XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND, XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITEen XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON. De variabelen definiëren de linten voor de specifieke rol.

De variabelen moet de configuratie-identificeerder van het lintbestanden verwijzen naar de configuratie-identificeerder van de oude kantoorlicentieconfiguratie of naar de configuratie-identificeerder van de online licentieconfiguratie. Het is niet mogelijk nieuwe configuratie-identificeerders te maken.

Als de variabelen niet zijn ingesteld, gebruikt Tekla Structures de standaardlinten voor elke subscription-licentie configuratie.

Voorbeeld:

Voor de gebruikers die de rol Precast Concrete Detailing selecteren, kunnen de volgende instellingen in het role_Precast_Detailer.ini-bestand hebben:


set XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON=albl_up_Carbon
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE=albl_up_PC_Detailing
set XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMOND=albl_up_PC_Detailing

Raadpleeg voor meer voorbeelden uw role_<role>.ini-bestanden die in uw omgeving worden gebruikt.

Tip:

Beheerders die de eigen omgeving en rollen in gebruik hebben: Voor de eigen rol, zoals voor hout detailer, kunt u bijvoorbeeld een map voor de lintbestanden maken ..\<environment>\Timber\Detailing\Ribbons. Plaats de aangepaste lintbestanden in de map en neem de map op in de paddefinitie XS_SYSTEM voor die specifieke rol.

Mapstructuur

Tekla Structures De software en de omgevingen van zijn als gevolg van de vereisten voor Windows-certificatie over verschillende locaties verdeeld. De bestanden worden standaard in de volgende mappen geïnstalleerd:

 • De software wordt onder de map \Program Files\Tekla Structures geïnstalleerd.

 • De omgevingen en de extensies worden onder de map \ProgramData\Trimble\Tekla Structures geïnstalleerd.

 • De gebruikersinstellingen worden onder de map \Users\<username>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures geïnstalleerd.

Project- en bedrijfsmappen

Project- en bedrijfsmappen zijn bedoeld voor het opslaan van de aangepaste bestanden. We raden voor elk bedrijf ten zeerste aan de bedrijfs- en/of projectmappen op een gedeelde bestandsserver in te stellen zodat deze voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Als meerdere teams op verschillende locaties aan hetzelfde project werken, kunt u een project- of bedrijfsmap instellen in een Trimble Connect project.

Het hebben van de hiërarchie van project- en bedrijfsmappen maakt veel eenvoudiger om bedrijfsinstellingen bij te werken. Zorg ervoor dat iedereen dezelfde instellingen in een project gebruikt en upgrade naar een nieuwere versie van Tekla Structures.

Alle instellingen die op het bedrijfsniveau (bijvoorbeeld bedrijfslogo en tekeningstandaards) worden gebruikt, moeten in een bedrijfsmap worden opgeslagen en alle instellingen die in een bepaald project moeten worden gebruikt, moeten in de corresponderende projectmap worden opgeslagen. Eigenschappenbestanden worden altijd in de map \attributes onder de huidige modelmap zoals \TeklaStructuresModels\<my_building>\attributes opgeslagen. Deze bestanden moeten vervolgens naar de project- of bedrijfsmap worden gekopieerd of naar de door de gebruiker gedefinieerde submappen onder de project- of bedrijfsmap.

Als u de in een bedrijfs- en projectmap opgeslagen instellingen wilt gebruiken, stelt u het pad naar de map in door de variabelen XS_PROJECT en XS_FIRM te gebruiken. Deze variabelen moeten in de initialisatiebestanden (.ini) worden geplaatst. U kunt verschillende .ini-bestanden hebben. U kunt in de Tekla Structures-snelkoppeling definiëren welke .ini-bestanden moeten worden uitgevoerd en welke instellingen moeten worden toegepast.

Een van de belangrijkste voordelen om bedrijfs- en projectmappen te gebruiken, is dat Tekla Structures geen bestanden in de project- en bedrijfsmappen vervangt wanneer u een nieuwe versie installeert. Dit houdt in dat u uw aangepaste bestanden behoudt zonder dat u hoeft te knippen en plakken of vanuit eerdere versies hoeft te exporteren en importeren. Dit maakt het upgraden naar een nieuwere versie van Tekla Structures eenvoudiger. Wanneer u bestanden op één plek opslaat, is het ook eenvoudiger om de instellingen bij te werken en ervoor te zorgen dat iedereen in een project dezelfde instellingen gebruikt.

Voorbeeld:

In het huidige project 123_project_ABC hebt u de eigenschappen voor de betonkolom ingesteld en deze als column_ABC opgeslagen. Als u deze opgeslagen instellingen voor iedereen die in het project 123_project_ABC werkt beschikbaar wilt stellen, kopieert u column_ABC.ccl uit de map \attributes onder de modelmap naar de projectmap \123_project_ABC of naar uw bestandsserver of naar een door de gebruiker gedefinieerde submap onder de projectmap \123_project_ABC. Zorg ervoor dat iedereen in het project het juiste pad voor de variabele XS_PROJECT in het bestand .ini heeft.

Raadpleeg voor meer informatie Project- en bedrijfsmappen maken en Bestanden en mappen in Tekla Structures.

Zoekvolgorde voor mappen

Wanneer u een model opent, zoekt Tekla Structures de gekoppeld bestanden in specifieke mappen in een ingestelde volgorde. Het is belangrijk dat u bestanden in de juiste mappen plaatst. Wanneer Tekla Structures de gekoppelde bestanden heeft gevonden, wordt het zoeken gestopt. Dit betekent dat de bestanden met dezelfde naam die zich verderop in de zoekvolgorde bevinden, worden genegeerd.

De basis zoekvolgorde voor mappen is als volgt:

Map Gedefinieerd door

Modelmap

Huidige geopende model

Project

XS_PROJECT

Bedrijf

XS_FIRM

Systeem

XS_SYSTEM

U kunt meer dan één systeemmap opgeven en op deze manier kunt u specifieke instellingen voor elke rol definiëren. Gebruik de rolopties die in het bestand env_<environment>.ini zijn gedefinieerd om naar de rollen te verwijzen wanneer u de systeemmappen in de variabele XS_SYSTEM opgeeft. Voer de opties in die naar de rollen verwijzen en scheid deze door puntkomma's, bijvoorbeeld: set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

Er zijn enkele uitzonderingen op deze zoekvolgorde. De uitzonderingen worden weergegeven in Zoekvolgorde voor mappen.

Opmerking:

Sla geen aangepaste bestanden in de systeemmap op. Tekla Structures vervangt deze bestanden wanneer u een nieuwe versie installeert.

Initialisatiebestanden

Initialisatiebestanden (.ini) worden gebruikt om Tekla Structures te starten. Ze kunnen vele te gebruiken variabelen bevatten waarmee u Tekla Structures voor verschillende standaarden en uw eigen werkstijl kunt configureren. Tekla Structures maakt tijdens de installatie automatisch de benodigde .ini-bestanden. Het aantal te maken .ini-bestanden hangt af van hoeveel landspecifieke omgevingen u wilt installeren.

Waarom zijn .ini-bestanden nodig?

Er zijn talrijke instellingen nodig wanneer Tekla Structures start. Variabelen worden gebruikt om het uiterlijk en het gedrag van Tekla Structures in te stellen. Bijvoorbeeld de te gebruiken taal, het gedrag van onderdeellabels in tekeningen en de locatie van uw modelmap. Variabelen worden via de .ini-bestanden ingesteld. De verschillende .ini-bestanden, wat ze doen en hoe ze bij elkaar horen wordt hieronder beschreven.

Verschillende typen .ini-bestanden

De standaard inleesvolgorde van de .ini-bestanden is zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven:

 1. teklastructures.ini

  Initialiseert de instellingen die nodig zijn om Tekla Structures uit te voeren.

  Met het bestand teklastructures.ini in de map \bin wordt Tekla Structures gestart. We raden u aan geen wijzigingen in dit bestand aan te brengen.

 2. env_global_default.ini

  Stelt de globale standaardinstellingen.

  Het bestand env_<your_environment>.ini bevindt zich in de submap \Environments en bevat alle omgevingspecifieke instellingen. Deze bestanden worden door uw regiokantoor of leverancier ingesteld.

 3. environment.ini

  Stelt de omgevingspecifieke instellingen in.

  U kunt specifieke instellingen voor rollen in uw omgeving definiëren en deze instellingen in gebruikerspecifieke mappen opslaan. Het organiseren van de mappenstructuur op basis van rollen is handig om de inhoud van de rol up-to-date te houden. De mappenstructuur en inhoud kan afhankelijk van de omgeving variëren.

  In het bestand env_<environment>.ini heeft elke rol een optie waar u de paden kunt toevoegen die naar de mappen verwijzen waarin u de rolinstellingen hebt opgeslagen. XS_STEEL (\Steel), XS_CONCRETE (\Concrete), XS_ENGINEERING (\Engineering) en XS_PRECAST (\Precast) verwijzen bijvoorbeeld elk naar de mappen met instellingen die specifiek zijn voor die rol. Een voorbeeld van een staalrol kan er als volgt uitzien:

  set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_settings\

  XS_GENERAL verwijst naar de map \General die inhoud bevat voor alle rollen en instellingen die bijvoorbeeld specifiek zijn voor het modelleren en de tekeningen.

  Bij het definiëren van rolinstellingen in XS_SYSTEM gebruikt u de rolopties die in het bestand env_<environment>.ini zijn gedefinieerd en naar de rolspecifieke instellingen verwijzen. U hoeft de mappaden niet in XS_SYSTEM toe te voegen omdat ze in het bestand env_<environment>.ini zijn gedefinieerd.

 4. role.ini

  Stelt de instellingen in die voor een rol worden gedefinieerd.

  Het bestand role_<role>.ini bevindt zich in de submap \Environments en het bevat de instellingen die voor een specifiek gekozen rol zijn. Het bestand role_Engineer.ini in de map \Environments\uk bevat bijvoorbeeld alle instellingen voor de rol Engineering in de UK-omgeving.

 5. user.ini

  Stelt de instellingen in die door de gebruiker worden opgegeven.

  Het bestand user.ini bevat uw persoonlijke instellingen. De variabelen in user.ini overschrijven de variabelen in andere .ini-bestanden. Als u bijvoorbeeld dezelfde variabele in een .ini-bestand, in het bestand in de omgevingensubmap en in het bestand user.ini hebt ingesteld, gebruikt Tekla Structures de waarde in het bestand user.ini. Het bestand user.ini bevindt zich in de map C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.

 6. options.ini

  Stelt de instellingen in die voor het bedrijf/project/model zijn opgegeven.

Als er verschillende instellingen voor dezelfde variabele zijn, overschrijft de latere instelling in de leesvolgorde de vorige. Dit betekent dat de instellingen in user.ini de instellingen in env_global_default.ini overschrijven en de instellingen in user.in door de instellingen in options.ini kunnen worden overschreven.

Het bestand lang_enu.ini is het initialisatiebestand voor de Engelse taalinstellingen. Het bestand bevindt bij de andere geïnstalleerde talen in de map \Tekla Structures\<versie>\nt\bin.

We raden u aan al uw aanpassingen in het bestand options.ini onder de modelmap of in het bestand user.ini aan te brengen. Op deze manier blijven de aanpassingen bewaard wanneer u de volgende versie van Tekla Structures installeert.

Variabelen in .ini-bestanden instellen

Tekla Structures bevat drie soorten variabelen: gebruikerspecifieke variabelen, systeemspecifieke variabelen en modelspecifieke variabelen.

Opmerking:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini-bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen invloed op de bestaande modellen. U kunt de variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Variabelen of in het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een bestand options.ini dat zich in de mappen bevindt die voor de variabele XS_FIRM of XS_PROJECT is gedefinieerd. De .ini-bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan maar in de software zijn toegevoegd.

Gebruikerspecifieke variabelen stellen uw persoonlijke voorkeuren in, bijvoorbeeld het uiterlijk van het Tekla Structures venster. Tekla Structures slaat instellingen voor een gebruikerspecifieke variabele op in het bestand options_<your_username>.ini dat zich in de map C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings bevindt.

Het bestand options.ini bevat de instellingen voor modelspecifieke variabelen. Het bevindt zich in de huidige modelmap. Als u uw instellingen met anderen wilt delen, kopieert u het bestand options.ini naar de systeem-, project- of bedrijfsmap.

De systeemspecifieke variabelen worden in alle andere .ini-bestanden opgeslagen.

Variabelen instellen

Er zijn twee methoden om variabelen in te stellen:

 • De variabelen zijn gegroepeerd in verschillende categorieën in overeenstemming met de manier waarop deze in het dialoogvenster Geavanceerde opties worden gebruikt. Als u het dialoogvenster wilt openen, klikt u op Bestand > Instellingen > Variabelen. Raadpleeg voor meer informatie de Referentie voor variabelen.
 • De .ini-bestanden zijn tekstbestanden zonder opmaak die met een teksteditor kunnen worden bewerkt, bijvoorbeeld Kladblok. De instellingen worden dan opgeslagen in het bestand options.ini onder de modelmap van het geopende model. De instellingen kunnen dan eenvoudig gekopieerd en in een ander .ini-bestand worden geplakt. Raadpleeg voor meer informatie Bestandsopslagopties en variabelen.

We raden u aan uitsluitend een van deze methoden voor het instellen van variabelen te gebruiken. De instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties overschrijven de instellingen in de .ini-bestanden. Voor sommige variabelen is het opnieuw opstarten van Tekla Structures nodig om de nieuwe instelling in te schakelen.

U stelt als volgt een variabele in het bestand user.ini in:

 1. Het bestand user.ini bevindt zich in de map C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.
 2. Selecteer en rechtsklik op het bestand user.ini in de Windows Verkenner en klik op Openen met. U kunt het bestand in elke standaard teksteditor openen.
 3. Controleer of de variabele op de gewenste waarde is ingesteld. Als dat zo is, kunt u hier stoppen.
 4. Als u de variabele wilt wijzigen of eraan wilt toevoegen, voert u op een nieuwe regel set in en voegt u op één regel een spatie en de naam van de variabele toe, gevolgd door de waarde.

  Tekla Structures leest in het initialisatiebestand alleen regels die met 'set' beginnen, bijvoorbeeld set %XS_DIR%=C:\TeklaStructures\2019 .

 5. Sla het bestand user.ini op.

Snelkoppelingen maken

Als u de juiste .ini-bestanden voor een bepaald project wilt gebruiken, is de eenvoudigste manier hiervoor een snelkoppeling voor het project op het bureaublad te maken. Snelkoppelingen worden gebruikt om teklastructures.exe met de gedefinieerde initialisaties te starten.

 1. U maakt als volgt een kopie van de standaardsnelkoppeling: Zoek in het menu Start of het Startscherm van Windows naar Tekla Structures <versie> en klik met de rechtermuisknop op Tekla Structures <versie>.
 2. Selecteer Kopiëren... in het pop-upmenu.
 3. Plak de snelkoppeling op uw bureaublad.
 4. Selecteer de snelkoppeling en klik met de rechtermuisknop.
 5. Selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
 6. Wijzig het Doel van de snelkoppeling door er de vereiste projectinitialisaties aan toe te voegen.

U kunt bijvoorbeeld de volgende parameters in snelkoppelingen gebruiken:

 • -i InitializationFile: Het initialisatiebestand dat tijdens het opstarten moet worden gelezen, bijvoorbeeld: -i \\MyServer\MyProject\Project1.ini. U kunt deze parameter zo vaak herhalen als nodig is.
 • ModelToBeOpened: Het volledige pad naar het model dat automatisch moet worden geopend.
 • /create:ModelToBeCreated: Het volledige pad naar het model dat automatisch moet worden gemaakt.

De .ini-bestanden geven aan waar en in welke volgorde zaken kunnen worden gevonden, afhankelijk van de mapstructuur die het bedrijf heeft ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie Opstartsnelkoppelingen met aangepaste initialisaties maken.

Het login dialoogvenster omzeilen

U kunt het login dialoogvenster omzeilen door een opstartsnelkoppeling te maken die gebruikmaakt van een aangepast bestand Bypass.ini.

Raadpleeg Opstartsnelkoppelingen met aangepaste initialisaties maken voor meer informatie over het maken van snelkoppelingen met aangepaste initialisaties.

 1. Open een bestaand bestand Bypass.ini in een teksteditor.

  U kunt het bestand Bypass.ini voor elke omgeving vinden in de map %XSDATADIR%\Environments\<your environment>.

 2. Stel de volgende variabelen in het aangepaste bestand Bypass.ini in:
  • XS_​LICENSE_​SERVER_​HOST: het on-premises licentieserveradres. Als u online licentie verlening wilt gebruiken, stelt u de waarde in op https.
  • XS_DEFAULT_LICENSE: de standaardlicentie voor een gebruikersrol.
  • XS_DEFAULT_ENVIRONMENT: het omgevingsspecifieke bestand .ini, bijvoorbeeld %XSDATADIR%\Environments\uk\env_UK.ini
  • XS_DEFAULT_ROLE: het rol-specifieke bestand .ini, bijvoorbeeld %XSDATADIR%\Environments\uk\role_Engineer.ini

  Bijvoorbeeld:

  set XS_LICENSE_SERVER_HOST=https
  set XS_DEFAULT_LICENSE=DIAMOND
  set XS_DEFAULT_ENVIRONMENT=%XSDATADIR%\Environments\uk\env_UK.ini 
  set XS_DEFAULT_ROLE=%XSDATADIR%\Environments\uk\role_Engineer.ini 
 3. Sla het gewijzigde bestand Bypass.ini op.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling voor Tekla Structures <versie> op uw bureaublad en selecteer vervolgens Kopiëren.
 5. Plak de snelkoppeling op uw bureaublad.
 6. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe snelkoppeling en selecteer vervolgens Eigenschappen.
 7. Voer in het veld Doel het pad naar teklastructures.exe in, gevolgd door de parameter -I (hoofdletter i) en het pad naar het bestand Bypass.ini.

  Als u Tekla Structures hebt geïnstalleerd in een pad dat spaties bevat, moet u aanhalingstekens (") rondom elk pad gebruiken.

  Een voorbeeld van het gewijzigde doel:

  "C:\Program Files\Tekla Structures\2022\bin\TeklaStructures.exe" -I 
  "C:\ProgramData\Tekla Structures\2022\Environments\uk\Bypass.ini"

Gebruikersattributen

Gebruikersattributen zijn attributen die voor een object in een model of een tekening worden ingesteld. Deze gebruikersattributen kunnen voor veel doeleinden worden gebruikt, zoals bij filters, tekeningen, lijsten, exporteren, importeren, fabricage, montage en revisiebewerking.

U kunt uw eigen gebruikersattributen maken die u in uw bedrijf of voor een bepaald project nodig hebt. De gebruikersattributen kunnen nummers, tekst, lijsten of datums zijn. Ze kunnen zo worden ingesteld dat ze uniek zijn voor een object of mogen worden gekopieerd. Ze kunnen ook bij het nummeren worden genegeerd of het nummeren beïnvloeden.

De gebruikersattributen worden in het bestand objects.inp gedefinieerd. Deze bestanden bevinden zich in verschillende mappen volgens de mapinstelling van Tekla Structures en worden tijdens het opstarten samengevoegd. Het bestand objects.inp leest de gebruikersattributen in de volgorde van de hieronder weergegeven mappen, beginnend vanaf de modelmap:

Mapgedefinieerd door variabele Variabele
Model Huidige modelmap
Project XS_PROJECT (uw gedefinieerde projectmap)
Bedrijf XS_FIRM (uw gedefinieerde bedrijfsmap)
Systeem XS_SYSTEM (uw gedefinieerde systeemmap)
inp XS_INP (uw gedefinieerde inp-map)

De bestanden worden samengevoegd zodat eventuele gebruikersattributen in elk van de bestanden in de gebruikersinterface worden weergegeven. Tekla Structures voegt de bestanden samen zodat dubbele attributen worden verwijderd. Als Tekla Structures dezelfde attribuutnaam in verschillende bestanden objects.inp aantreft, wordt het attribuut uit het eerst gelezen bestand objects.inp gebruikt.

Als u meerdere objects.inp-bestanden in dezelfde map wilt hebben, kunt u een suffix in de bestandsnaam gebruiken om alle bestanden te kunnen gebruiken. Hierdoor kunt u meerdere bestanden objects_<suffix>.inp in dezelfde map hebben. De bestandsnaam kan bijvoorbeeld objects_precast.inp zijn.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende