Gebruikelijke initialisatiebestanden (.ini-bestanden) en hun leesvolgorde

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Gebruikelijke initialisatiebestanden (.ini-bestanden) en hun leesvolgorde

Hieronder volgt een lijst met alle gebruikelijke initialisatiebestanden die worden gelezen wanneer Tekla Structures wordt opgestart. De nummers geven hun leesvolgorde bij het opstarten aan. Als er conflicterende instellingen zijn, overschrijven de later gelezen instellingen degene die eerder zijn gelezen.

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in de .ini-bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen effect op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een bestand options.ini dat zich in de mappen bevindt die voor de variabele XS_​FIRM of XS_​PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini-bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Als u wilt controleren welke bestanden zijn gelezen en wat hun volgorde is, gaat u naar Bestand > Logbestanden > Historie Sessie.

Bestand en leesvolgorde

Beschrijving

1. fonts_<lang>.ini

Dit bestand is optioneel en het is alleen nodig voor talen die speciale tekens gebruiken. Eén voorbeeld is het fonts_jpn.ini-bestand voor de Japanse taal.

Dit bestand wordt door Tekla Structures\<version>\nt\bin\ gelezen als het beschikbaar is. Het wordt in de map ..\nt\bin geïnstalleerd wanneer Tekla Structures wordt geïnstalleerd.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

2. teklastructures.ini

Het bestand teklastructures.ini start Tekla Structures. Het wordt gelezen vanuit ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\nt\bin\.

Dit bestand bevat standaardsysteeminstellingen, zoals de locatie van de software en omgevingsbestanden. Dit bestand wordt in de map ..\nt\bin geïnstalleerd wanneer Tekla Structures wordt geïnstalleerd. Het wordt altijd gelezen bij het opstarten van Tekla Structures.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

3. lang_<lang>.ini

Dit bestand bevat de taalinstellingen. Het wordt gelezen vanuit ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\nt\bin\.

Dit bestand wordt in de map ..\nt\bin geïnstalleerd wanneer Tekla Structures wordt geïnstalleerd.

Welke lang_<lang>.ini-bestanden zich in de map ..\nt\bin bevinden, hangt af van de door u geselecteerde talen die u tijdens de software-installatie wilt laten installeren.

De taal die worden gelezen, is afhankelijk van de taal die u in Bestand > Instellingen > Taal wijzigen in de vorige Tekla Structures-sessie hebt geselecteerd.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

4. env_global_default.ini

Dit bestand wordt als een standaard voor alle omgevingen gebruikt en bevat de globale instellingen. De instellingen in het bestand env_global_default.ini geven de basisprincipes voor alle omgevingsinstellingen wereldwijd. De instellingen in dit bestand kunnen anders worden gelokaliseerd en gespecificeerd in een omgevingsspecifiek initialisatiebestand dat later dan dit bestand wordt gelezen.

Dit bestand wordt bij het opstarten van Tekla Structures altijd gelezen vanuit ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\ en wordt daar vanuit het installatiepakket van de algemene omgeving geïnstalleerd.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

5. Alle .ini-bestanden die in een snelkoppelings-/commandoregel met - I <naam>.ini worden gedefinieerd

Gewoonlijk geen.

6. env_<omgeving>.ini

De bestanden env_<environment>.ini bevatten alle variabelen die omgevingspecifieke instellingen hebben. Ze worden gelezen vanuit de omgevingsmap ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

De bestanden env_<omgeving>.ini die zich op uw computer bevinden, zijn afhankelijk van de omgevingspakketten die u hebt geïnstalleerd. Welk bestand env_<omgeving>.ini wordt gelezen, is afhankelijk van de omgeving die u in het opstartdialoogvenster van Tekla Structures selecteert.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

7. role_<rol>.ini

De bestanden role_<role>.ini bevatten alle variabelen die bepaalde rolspecifieke instellingen hebben. Ze worden gelezen vanuit de omgevingsmap ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\. De exacte locatie kan afhankelijk van uw omgeving variëren.

De beschikbare structuur hangt af van de omgevingen die u hebt geïnstalleerd.

U kunt de rol in het opstartdialoogvenster van Tekla Structures selecteren.

Met dit bestand wordt bijvoorbeeld gedefinieerd dat de Engelse rol van de Amerikaanse omgeving inches gebruikt, de breuken correct weergeeft en de invoer als Engels begrijpt. In metrische rol van de Amerikaanse omgeving worden metrische eenheden gebruikt.

OPMERKING: Wijzig deze instellingen niet.

8. Alle .ini-bestanden die in een snelkoppelings-/commandoregel met -i <naam>.ini worden gedefinieerd

Gewoonlijk geen.

9. company.ini

Het bestand company.ini is met name handig voor grote bedrijven die bepaalde instellingen op ondernemingsniveau wilt bundelen. Dit bestand wordt gelezen uit een map die met de variabele XS_​COMPANY_​SETTINGS_​DIRECTORY is opgegeven. Dit bestand wordt alleen gelezen als de variabele XS_COMPANY_SETTINGS_DIRECTORY is ingesteld.

Dit bestand wordt indien nodig door de systeembeheerder gemaakt, het wordt niet door de installatie gemaakt.

10. user.ini

Het bestand user.ini is het bestand waarin u uw persoonlijke gebruikersinstellingen kunt opslaan.

Dit bestand bevindt zich in dezelfde locatie als het gebruikerspecifieke bestand options.bin, bijvoorbeeld C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings.

Het bestand user.ini wordt op bovengenoemde locatie gemaakt, als u Tekla Structures de eerste keer opstart en met de huidige versie een model maakt en opslaat. Het wordt gelezen als u Tekla Structures opstart.

De wijzigingen die u in de variabelen in het tabblad Geavanceerde opties aanbrengt, overschrijven de instellingen in alle andere initialisatiebestanden als de variabele op beide locaties bestaat.

Als het bestand user.ini systeemopties heeft, worden deze altijd gelezen wanneer Tekla Structures wordt geopend.

Als het bestand user.ini modelspecifieke opties heeft, worden deze gebruikt wanneer een nieuw model wordt gemaakt.

Als het bestand user.ini gebruikerspecifieke opties heeft, worden deze gebruikt wanneer Tekla Structures de eerste keer wordt gebruikt.

11. options.ini in de systeemmap

De map wordt gespecificeerd met de variabele XS_​SYSTEM.

12. options.ini, bedrijfsspecifiek, indien bestaand

13. options.ini, projectspecifiek, indien bestaand

De bestanden option.ini die bedrijfs- of projectspecifieke modelinstellingen bevatten, worden opgeslagen en gelezen uit gebruikerslocaties die in de variabelen XS_​FIRM en XS_​PROJECT zijn opgegeven. Ze werken op de opgegeven manier voor het betreffende bedrijf of voor het opgegeven project als het model is ingesteld om instellingen van deze locaties te lezen en als de gebruiker handmatig het bestand options.ini naar deze locaties heeft verplaatst. Een options.ini wordt in de bedrijfs- of projectmap gemaakt wanneer u het daarheen kopieert of verplaatst.

He bijwerken van de model- en gebruikerspecifieke variabelen kan alleen worden gedaan vanuit het dialoogvenster Geavanceerde opties of vanuit het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit de bedrijfs- of projectspecifieke options.ini-bestanden.

Het options.ini-bestand in de bedrijfs- of projectmap wordt gelezen wanneer u Tekla Structures opstart of een model opent.

14. options.ini, modelspecifiek

Het bestand options.ini in de modelmap.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende