Bestandsopslagopties en variabelen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Bestandsopslagopties en variabelen

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini-bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen invloed op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het options.ini-bestand dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een options.ini-bestand dat zich in de mappen bevindt die voor de variabelen XS_​FIRM of XS_​PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini-bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Wat er bij het maken van een model gebeurt

Als een nieuw model wordt gemaakt, leest Tekla Structures modelspecifieke optiewaarden en variabelen vanuit het bestand standard.opt en vanuit het bestand .ini in een bepaalde leesvolgorde, en maakt de databases options_model.db en options_drawings.db, en het bestand options.ini in de modelmap aan.

Modelspecifieke opties of variabelen wijzigen

  • Als u een modelspecifieke optie of variabele wijzigt en in het dialoogvenster OK of Toepassen in het dialoogvenster op Opties of Geavanceerde opties drukt, worden de instellingen in gebruik genomen (anders krijgt u een waarschuwingsbericht).

  • Wanneer u het model opslaat, wordt de bijgewerkte modelspecifieke optie of variabele in options_model.db en options_drawings.db in de modelmap opgeslagen.

  • Daarnaast zijn er ook enkele speciale modelspecifieke variabelen, die kunnen worden bijgewerkt vanuit het options.ini-bestand dat zich in de modelmap bevindt, bijvoorbeeld nieuwe variabelen die zich nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties bevinden.

  • U kunt modelspecifieke variabelen alleen wijzigen in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het options.ini-bestand dat zich in de modelmap bevindt.

  • U kunt modelspecifieke opties in het dialoogvenster Opties alleen handmatig wijzigen of door de waarden van het standard.opt-bestand in het dialoogvenster te laden.

Gebruikerspecifieke opties of variabelen wijzigen

  • Als u een gebruikerspecifieke optie of variabele wijzigt en op OK of Toepassen drukt in het dialoogvenster Opties of Geavanceerde opties, worden de instellingen in options.bin in ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings opgeslagen.

  • U kunt gebruikerspecifieke variabelen alleen in het dialoogvenster Geavanceerde opties wijzigen.

  • U kunt gebruikerspecifieke opties in het dialoogvenster Opties alleen handmatig wijzigen of door de waarden van het standard.opt-bestand in het dialoogvenster te laden.

Aangepaste instellingen in het dialoogvenster Opties opslaan

  • U kunt uw eigen modelspecifieke instellingen in het dialoogvenster Opties opslaan. Hiervoor gebruikt u de knop Opslaan. Vervolgens wordt het bestand standard.opt onder de modelmap opgeslagen in de map \attributes.

Een lijst van variabelen en hun waarden maken

  • U kunt een complete lijst van variabelen in een tekstbestand maken door op Naar bestand schrijven in het dialoogvenster Geavanceerde opties te klikken. De lijst geeft de naam van de variabele, de huidige waarde en type weer.

Voor meer informatie over het standard.opt-bestand, raadpleegt u Standard.opt settings

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende