Rolinstellingen - role_.ini

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Rolinstellingen - role_<role>.ini

De bestanden role_<role>.ini bevatten alle variabelen die bepaalde rolspecifieke instellingen hebben. Het bestand wordt nooit vanuit de omgevingsmap ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\ gelezen. De exacte locatie kan afhankelijk van de omgeving variëren.

Attentie:

Wijzig het bestand role_<rol>.ini niet. Als u enkele instellingen moet wijzigen, kopieert u de benodigde variabelen van dit bestand naar uw bestand user.ini en past u de instellingen daar aan of wijzigt u de instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Het bestand role_<rol>.ini bevat variabelen die zijn ingesteld volgens typische rolvereisten in uw lokaal gebied. Deze instellingen verschillen van de omgevingsinstellingen in env_<omgevingsnaam>.ini Het bestand met globale standaard-omgevingsinstellingen env_global_default.ini bevat een volledige lijst met variabelen. De instellingen voor variabelen in role_<rol>.ini overschrijven die in env_<omgeving>.ini

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende