Eigenschappenbestanden

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eigenschappenbestanden

Eigenschappenbestanden zijn bestanden die de objecteigenschappen en -instellingen bevatten die in het eigenschappenvenster of in de dialoogvensters van verschillende modelobjecten of tekeningobjecten worden weergegeven.

Tekla Structures gebruikt standaard de standaard eigenschappenbestanden wanneer u commando's toepast. De standaard eigenschappenbestanden worden uit de systeemmap van de omgeving gelezen.

Naast de standaard eigenschappenbestanden kunt u door de gebruiker gedefinieerde eigenschappenbestanden definiëren en deze opgeslagen eigenschappen later laden wanneer u bijvoorbeeld nieuwe modelobjecten of tekenobjecten maakt. Tekla Structures slaat de opgeslagen door de gebruiker gedefinieerde eigenschappenbestanden op in de map \attributes van het huidige model.

U slaat als volgt een door de gebruiker gemaakt eigenschappenbestand op:

In het eigenschappenvenster

In een dialoogvenster

  1. Voer een naam voor het eigenschappenbestand in het vak naast de knop in.

  2. Klik op om het eigenschappenbestand op te slaan.

  1. Voer een naam voor het eigenschappenbestand in het vak naast de knop Opslaan als in.

  2. Klik op Opslaan of Opslaan als om het eigenschappenbestand op te slaan.

Voorbeeld

Wijzig de standaard eigenschappen van een stalen kolom zodat u een nieuw type kolom kunt maken dat u custom1 noemt.

  1. Open de eigenschappen van een stalen kolom in het eigenschappenvenster.

  2. Voer de eigenschappen in die u wilt opslaan of wijzig deze.

  3. Voer in het vak naast de knop een naam voor de nieuwe kolomeigenschappen in, bijvoorbeeld custom1.

  4. Klik op .

    Tekla Structures slaat het nieuwe eigenschappenbestand custom1.clm in de map \attributes van het huidige model op.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende