Project- en bedrijfsmappen maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Project- en bedrijfsmappen maken

Gebruik project- en bedrijfsmappen voor aangepaste bestanden. Dit kunnen aangepaste linten, tekeningstijlen, profielen- en materialendatabases, of andere instellingen zijn die u voor toekomstig gebruik wilt bewaren. U kunt elke keer als u een nieuw model begint dezelfde bestanden gebruiken of een nieuwe versie van Tekla Structures installeren. Dit betekent ook dat u eenvoudig naar de standaardinstellingen kunt terugkeren, omdat u geen van de systeembestanden hebt overschreven.

Gebruik de projectmap en de submappen om aangepaste bestanden op te slaan die alleen in een bepaald project worden gebruikt. Een project kan uit meerdere modellen bestaan waaraan door aparte teams wordt gewerkt, alle verspreid over verschillende locaties. U kunt projectspecifieke bestanden en instellingen in de projectmap opslaan, zodat iedereen in het project deze kan gebruiken. Een project kan ook uit één -model bestaan dat door verschillende bedrijven wordt gedeeld.

Gebruik de bedrijfsmap en de submappen om aangepaste bestanden voor een gehele organisatie of onderneming op te slaan. De instellingen en bestanden in de bedrijfsmap zijn bedoeld om in alle projecten binnen het bedrijf te worden gebruikt. Stel dat u bijvoorbeeld regelmatig werkt voor één bedrijf dat specifieke standaarden voor tekeningopmaak heeft waarvan wordt verwacht dat u deze gebruikt. Pas de tekeningtemplates eenmaal voor het bedrijf aan en sla ze in de bedrijfsmap of in een submap van de bedrijfsmap op. U kunt de aangepaste tekeningeigenschappen vervolgens voor alle toekomstige projecten voor dat bedrijf gebruiken.

Als u binnen één bedrijf werkt, bevinden de bedrijfs- en projectmappen zich meestal in netwerkmappen zodat iedereen hier toegang toe heeft. In samenwerkende projecten met meerdere teams of bedrijven kunt u een map in het gekoppelde Trimble Connect-project als project- of bedrijfsmap gebruiken.

Project- en bedrijfsmappen worden gedefinieerd door XS_FIRM en XS_PROJECT. Als er in een Model Sharing-project wordt gewerkt, moet elk bedrijf zijn eigen bedrijfsinstellingen in een door XS_FIRM gedefinieerde map en een algemene projectmap voor door XS_PROJECT gedefinieerde projectinstellingen hebben. Het kan handig zijn om voor elk project een opstartsnelkoppeling op uw bureaublad te maken, die alle benodigde mappen bevat.

Attentie:

Het wijzigen van de waarde van een variabele in .ini-bestanden die zich buiten de modelmap bevinden, heeft geen invloed op de bestaande modellen. U kunt variabelen alleen bijwerken in het dialoogvenster Geavanceerde opties of in het bestand options.ini dat zich in de modelmap bevindt, niet vanuit een bestand options.ini dat zich in de mappen bevindt die voor de variabelen XS_​FIRM of XS_​PROJECT zijn gedefinieerd. De .ini-bestanden worden ook gelezen als u een bestaand model opent, maar alleen nieuwe variabelen die niet in options_model.db of options_drawings.db bestaan worden toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld opties die nog niet in het dialoogvenster Geavanceerde opties staan, maar in de software zijn toegevoegd.

Een project- of bedrijfsmap maken

  1. Maak een lege map in een gedeelde locatie, bijvoorbeeld op een netwerkstation.
  2. Geef de map een geschikte naam.
  3. Ga in Tekla Structures naar het menu Bestand en klik op Instellingen > Variabelen.
  4. Definieer in de categorie Bestandslocaties het pad naar de bedrijfs- of de projectmap die u in stap 1 voor de variabele XS_FIRM of XS_PROJECT hebt gemaakt.
  5. Start Tekla Structures opnieuw om de wijziging door te voeren.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende