Nummeringsinstelling in de multi-user modus

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nummeringsinstelling in de multi-user modus

Definieer de nummerinstellingen als volgt:

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Nummeringsinstellingen > Nummeringsinstellingen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Nummeringsinstelling het selectievakje Synchronisatie met het hoofdmodel (opslaan-nummeren-opslaan).

  Als u dit selectievakje selecteert, kunt u de nummering annuleren voordat voor de laatste keer wordt opgeslagen. Dit is handig als u bijvoorbeeld de nummeringsresultaten wilt controleren en iets vindt dat u nog wilt wijzigen.

  Opmerking:

  Gebruik deze optie altijd als u werkt met multi-user modellen, om conflicten bij het opslaan te voorkomen.

 3. Wijzig indien nodig de andere eigenschappen.

 4. Klik op OK.

  Tekla Structures zal nu het model opslaan voordat en nadat u alle onderdelen of gewijzigde onderdelen van nummers zijn voorzien.

Wanneer u op Start nummeren > Nummer gewijzigde onderdelen op het tabblad Tekeningen & Lijsten klikt om de nummering uit te voeren, geeft, Tekla Structures een lijst weer waarin de voortgang van het nummeren wordt weergegeven. Wanneer de nummering is voltooid, worden de resultaten van de gewijzigde nummering in de lijst gemarkeerd. Als u een item op de lijst selecteert, markeert Tekla Structures het bijbehorende object/de bijbehorende objecten in het model. Als u de F-toets ingedrukt houdt wanneer u het item selecteert, maakt Tekla Structures het werkgebied van het huidige venster passend rondom de objecten.

Als de nummeringresultaten juist zijn, klikt u op Nummers opslaan om voor de tweede keer op te slaan. Als u de nummering wilt annuleren voordat het voor de tweede keer wordt opgeslagen, klikt u op Annuleren. Als u de nummering annuleert, krijgt het model dezelfde status als voorafgaand aan de nummering en worden standaardbestanden naar alle dialoogvensters gelezen.

Als u de nummeringresultaten verder wilt bekijken, klikt u op Stop timer.

Als u de periode wilt wijzigen waarin Tekla Structures de tweede keer zal opslaan, gebruikt u de variabele XS_NUMBERING_RESULTS_DIALOG_DISPLAY_TIME.

Opmerking:

We raden het gebruik aan van het commando Controleer en herstel nummering: Alle commando´s in Bestand > Controleer en repareer uitvoeren om alle inconsistenties in de nummering uit de multi-user database op basis van regelmatige intervallen te verwijderen, bijvoorbeeld eenmaal per dag.

Was this helpful?
Vorige
Volgende