Tips voor grote modellen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tips voor grote modellen

Modelleeritem

Tips

Coördinaten systeem

 • Plaats het model niet ver vanaf de oorsprong. Hoe verder u van de oorsprong modelleert hoe minder nauwkeurig alle berekeningen worden.

 • Gebruik globale coördinaten als labels in plaats van deze tijdens het modelleren werkelijk te gebruiken.

 • Als u bouwlocatiecoördinaten moet gebruiken, laat u de eerste cijfers vervallen als die altijd hetzelfde zijn. In plaats van coördinaat 758 375 6800 gebruikt u bijvoorbeeld 375 6800.

 • Met basispunten kunt u een ander coördinatensysteem gebruiken dat nodig is voor uitwisselbaarheid en samenwerking. U kunt een ander coördinatensysteem gebruiken om referentiemodellen in te voegen en IFC-modellen te exporteren. Wanneer u basispunten gebruikt, kunt u de coördinaten klein houden en het model waar nodig vinden. U kunt zoveel basispunten maken als u nodig hebt en één daarvan als projectbasispunt selecteren. Raadpleeg voor meer informatie Basispunten.

Werkgebied en zichtbaarheid

 • Houd het werkgebied zo klein mogelijk.

 • Toon alleen de vereiste onderdelen in de vensters.

 • Gebruik filters om de zichtbaarheid van de onderdelen in te stellen.

Aanzichten

 • Sluit overbodige vensters.

 • Sluit alle vensters als u grote modellen opslaat.

Selectieknoppen

 • Schakel de selectieknop Referentiemodellen selecteren alleen indien nodig in. De snelheid van het zoomen en roteren kan met name in grote en gecompliceerde modellen die referentiemodellen bevatten door deze knop worden beïnvloed.

Ronde objecten

 • Maak gaten met het commando Maak Bouten in plaats van onderdeeluitsnijdingen met ronde massieve staven.

 • Gebruik deuvels in plaats van kleine ronde staven om kleine rechte ronde objecten te modelleren.

 • Modelleer hijsankers en andere instortvoorzieningen met wapeningsstaven in plaats van ronde polyprofielen.

Kokerprofielen

 • Gebruik eenvoudige vaste (niet-parametrische) profielen.

 • Gebruik afwerkingen voor gebogen hoeken.

Gebruikerscomponenten

 • Maak geen complexe gebruikers componenten. Deze gebruiken veel geheugen als ze in grote aantallen worden gebruikt.

Nummeren

 • Nummer het hele model niet in één keer. Het nummeren van alle objecten in grote modellen kan een aanzienlijke tijd duren.

Modeldatabase

 • Als uw modelbestand groot wordt, kunt u met het repareren van de modeldatabase de bestandsgrootte aanzienlijke verlagen en daarmee de geheugenproblemen helpen oplossen.

Bedrijfs- en projectmappen

 • Sla Bedrijf- en Project-mappen lokaal op de vaste schijf van uw computer in plaats van een netwerkschijf op. Dit bespaart tijd als de netwerksnelheid laag is.

  Als u in de multi-user modus werkt, moet u ervoor zorgen dat de mappen op alle vaste schijven van de gebruikers worden gesynchroniseerd, zodat belangrijke gegevens niet verloren raken of worden gewijzigd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende