Lettertypebestanden en lettertypeconversiebestanden

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Lettertypebestanden en lettertypeconversiebestanden

U kunt de locatie van lettertypebestanden met de variabele DXK_FONTPATH in teklastructures.ini of uw omgevingsinitialisatiebestand definiëren. U kunt bijvoorbeeld lettertypen gebruiken die beschikbaar zijn in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\fonts.

Deze map bevat de volgende lettertypen:

Lettertype

Lettertype

fixfont.fon

Tekla Structures systeemlettertype

romco.fon

Tekla Structures systeemlettertype

romsim.fon

Tekla Structures systeemlettertype

romsim8.fon

Tekla Structures systeemlettertype

Lettertypen worden geconverteerd met lettertypeconversiebestanden die in dezelfde map beschikbaar zijn.

Bestand

Beschrijving

template_fonts.cnv

Wordt gebruikt voor het converteren van Tekla Structures-systeemlettertypen (Template Editor-lettertypen) naar Windows-lettertypen in DWG/DXF-export.

dxf_fonts.cnv

Wordt gebruikt voor het converteren van True Type-lettertypen naar SHX-lettertypen (lettertype-indeling die door AutoCAD wordt begrepen) in DWG/DXF-export.

Opmerking:

De cyrillische lettertypen GOST 2.304-81 type A.ttf en GOST 2.304-81 type B.ttf bevinden zich in de map C:\Windows\Fonts, niet de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\fonts.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende