Voorbeeld: Een gebruikersattribuut (UDA) maken en bijwerken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Voorbeeld: Een gebruikersattribuut (UDA) maken en bijwerken

Dit voorbeeld laat zien hoe u uw eigen gebruikersattribuut (UDA) kunt maken en het model kunt bijwerken om de gewijzigde attribuutdefinitie te gebruiken.

Een gebruikersattribuut maken

 1. Maak een nieuw model en sla dit op.

  De gebruikersattributen in het model worden samengevoegd uit objects.inp-bestanden en in Tekla Structures worden de attribuutdefinities opgeslagen in het bestand environment.db in de modelmap.

 2. Sluit het model.

 3. Gebruik een standaardteksteditor om in de modelmap een invoerbestand met de naam objects.inp te maken.

 4. Voer de volgende gegevens in objects.inp in. Raadpleeg voor details over de eigenschappen in de tekenreeks voor attributen objects.inp.

  /***************************************************************************/
  /* Part attributes */
  /***************************************************************************/
  part(0,"Part")
  {
   /* User defined tab page */
   tab_page("My UDA tab")
   {
   /* User defined attribute */
   attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no, none, "0,0", "0,0")
   {
   value("", 0)
   }
   }
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
   }
   /***************************************************************************/
   /* Column attributes */
   /***************************************************************************/
   column(0,"j_column")
   {
   /* Reference to the user defined tab page that is defined above in */
   /* the part() section: */
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
  Opmerking:

  Als u een gebruikersattribuut wilt maken dat ook van invloed is op nummering, stelt u de eigenschap special_flag van het attribuut in op yes (het is no in het bovenstaande voorbeeld). De definitie van tab_page moet zich net als in het bovenstaande voorbeeld in de sectie part bevinden en de sectie column (beam, enzovoort) hoeft maar één verwijzing hiernaar te bevatten.

 5. Sla objects.inp op.

Het gebruikersattribuut testen

 1. Open het model.

 2. Maak een stalen kolom.

 3. Dubbelklik op de stalen kolom om de eigenschappen in het eigenschappenvenster te openen.

 4. Klik op de knop Meer.

 5. Ga naar het tabblad Mijn UDA.

 6. Voer in het vak Mijn UDA een waarde in.

 7. Klik op Wijzigen.

 8. Kopieer de stalen kolom.

 9. Controleer het vak Mijn UDA van de nieuwe stalen kolom.

  De attribuutwaarde is ook gekopieerd.

 10. Sluit het model.

Het gebruikersattribuut wijzigen om het uniek te maken

 1. Gebruik een standaardteksteditor om het bestand objects.inp in de modelmap te openen.

 2. Voer unique_ vóór het gebruikersattribuut in.

  /***************************************************************************/
  /* User-defined attributes */
  /***************************************************************************/
  part(0,"Part")
  {
   /* Common tab pages for part attributes */
   tab_page("My UDA tab")
   {
   unique_attribute("MY UDA", "My UDA", string,"%s", no, none, "0,0", "0,0")
   {
   value("", 0)
   }
   }
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
   }
   /***************************************************************************/
   /* Column attributes */
   /***************************************************************************/
   column(0,"j_column")
   {
   tab_page("My UDA tab", "My UDA tab", 19)
   modify (1)
   }

  Hierdoor wordt het gebruikersattribuut uniek, wat betekent dat de waarde van het gebruikersattribuut niet naar een ander onderdeel wordt gekopieerd.

 3. Sla objects.inp op.

Het unieke gebruikersattribuut testen

 1. Open het model.

 2. Voer in het vak Mijn UDA een waarde voor een stalen kolom in en klik op Wijzig.

 3. Kopieer de stalen kolom.

 4. Controleer het vak Mijn UDA van de nieuwe kolom.

 5. De waarde is gekopieerd, dus het gebruikersattribuut in het model is niet uniek. Er bestaat een conflict tussen de definities in environment.db en objects.inp.

De definities van de gebruikersattributen bijwerken

 1. Klik in het menu Bestand op Controleer en repareer en klik in het gebied Utilities op Controleer en wijzig attribuutdefinities.

  Het dialoogvenster Controleer en wijzig de attribuutdefinities wordt geopend.

 2. Selecteer Mijn UDA in het gebied Attribuut aan de linkerzijde.

  U kunt zien dat Mijn UDA niet uniek is in de huidige instellingen, maar het is in objects.inp als uniek ingesteld.

 3. Selecteer de definitie in het gebied aan de rechterzijde.

 4. Klik op Wijzig de huidige instellingen naar de geselecteerde Objects.inp-instellingen.

  De definitie van het gebruikersattribuut wordt nu bijgewerkt in het model.

  Als u nu een stalen kolom kopieert die een waarde voor Mijn UDA bevat, wordt de waarde niet naar de nieuwe kolom gekopieerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende