Door de gebruiker gedefinieerde templateattributen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Door de gebruiker gedefinieerde templateattributen

Gebruikersattributen worden in het bestand contentattributes_userdefined.lst gedefinieerd.Standaard bevat dit bestand de meeste van de gebruikersattributen die zichtbaar zijn in de onderdeeleigenschappen.Als u uw eigen attributen in templates en lijsten wilt gebruiken, maakt u een kopie van dit bestand en geeft u dit een andere naam. Vervolgens voegt u de vereiste attributen aan het bestand toe.

Het bestand contentattributes_userdefined.lst is onderverdeeld in twee secties:

  • Een lijst met attribuutnamen en standaardinstellingen:

  • Een lijst van attributen die aan een inhoudstype zijn toegewezen:

    1. Het inhoudstype van de rij in Template Editor
    2. De attribuuthiërarchie in Template Editor
    3. Aanpasbare opmerkingen zoals de naam van het tabblad in het dialoogvenster met gebruikersattributen
    4. De naam van het gebruikersattribuut moet dezelfde zijn als die in het bestand objects.inp.
Was this helpful?
Vorige
Volgende