Templateattribuutbestanden (contentattributes.lst)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Templateattribuutbestanden (contentattributes.lst)

Template-attributen vertegenwoordigen objecteigenschappen. U kunt template-attributen gebruiken in waardevelden, formules en rijregels om de vereiste gegevens op te halen uit de Tekla Structures database.

Wanneer u de template uitvoert, vervangt Tekla Structures het attribuut door de werkelijke waarde van de corresponderende objecteigenschap. Als u bijvoorbeeld het attribuut WEIGHT in een lijsttemplate opneemt, geeft Tekla Structures het gewicht van het modelobject weer in de lijst.

Template-attributen worden gedefinieerd in de volgende bestanden:

Bestandsnaam

Beschrijving

contentattributes.lst

Dit is een containerbestand waarin alle bestanden worden genoemd die de huidige attribuutdefinities bevatten. De bestanden worden toegevoegd met INCLUDE-zinnen. De volgorde van de bestanden die in contentattributes.lst zijn opgenomen, bepaalt de leesvolgorde van de bestanden.

Dit bestand wordt bij de installatie overschreven wanneer u een nieuwere versie van Tekla Structures installeert. Maak altijd een kopie van dit bestand voordat u het bijwerkt.

Normaalgesproken hoeft u contentattributes.lst niet te wijzigen. Wijzig deze niet als u geen beheerder bent.

contentattributes_global.lst

Dit bestand bevat attributen die zijn hardgecodeerd in het programma. Bewerk dit bestand niet.

contentattributes_userdefined.lst

Dit bestand bevat gebruikersattributen, dezelfde als in het bestand objects.inp.

Dit bestand wordt bij de installatie overschreven wanneer u een nieuwere versie van Tekla Structures installeert. Als u uw eigen attributen wilt gebruiken in templates en lijsten, maakt u een kopie van dit bestand en voegt u de vereiste attributen toe aan dat bestand.

Deze bestanden bevinden zich standaard in ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\nt\bin\TplEd\settings maar de locatie kan in uw omgeving anders zijn.

De zoekvolgorde voor het bestand contentattributes.lst wordt gedefinieerd in het bestand tpled.ini. De locatie van het bestand tpled.ini wordt gedefinieerd door de geavanceerde optie XS_TPLED_INI.

De volgende aanwijzers zijn toegestaan in het bestand tpled.ini:
  • @\ = locatie van het bestand tpled.ini

  • .\ = locatie van tpled.exe (C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\nt\bin\TplEd)

Als u uw eigen attributen wilt opnemen, wijzigt u de bestanden contentattributes.lst in de desbetreffende omgevingsmappen. Houd er rekening mee dat de bestanden contentattributes.lst worden overschreven wanneer u een nieuwe versie van Tekla Structures installeert.

Was this helpful?
Vorige
Volgende