Indelingsfuncties in waardevelden gebruiken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Indelingsfuncties in waardevelden gebruiken

U kunt op twee manieren de indeling definiëren die in een waardeveld wordt gebruikt: In het dialoogvenster Waardeveldeigenschappen door de velden voor Datatype, Betekenis, Eenheid en Decimalen in te vullen of door in het veld Formule een formule te maken. In formules kunt u de indelingsfunctie gebruiken die een attribuutwaarde naar een geformatteerde gegevenstekenreeks converteert.

Wanneer u in een formule een indelingsfunctie gebruikt, moet u altijd het Datatype instellen op Tekst in het dialoogvenster Waardeveldeigenschappen. Laat de andere velden in het gebied Decimalen leeg.

Als u de attribuutwaarde in de lijst bijvoorbeeld naar getallen met decimalen wilt converteren, moet u de conversiefunctie double in de indelingsfunctie opnemen:

De standaardwaarden voor de eenheid en decimalen worden in het bestand contentattributes_global.lst gedefinieerd. De indelingsfunctie converteert de attribuutwaarde naar een geformatteerde gegevenstekenreeks op basis van wat u in de indelingsfunctie hebt gedefinieerd. De indelingsfunctie overschrijft de definities in het bestand contentattributes_global.lst en de instellingen die u in het gebied Decimalen van het dialoogvenster Waardeveldeigenschappen hebt gedefinieerd.

Voorbeeld van het resultaat in een lijst als u de bovenstaande formule gebruikt:

Mesh Information:

Geometry Size: 4/4-150/150-2750*2000

Length: 9'-1/4"

Height: 6'-6 3/4"

Voorbeeld van het resultaat van de formule wanneer u de variabele XS_IMPERIAL op FALSE in plaats van op TRUE instelt:

Mesh Information:

Geometry Size: 4/4-150/150-2750*2000

Length: 2750 mm

Height: 2000 mm

Raadpleeg voor een lijst met geldige eenheids- en nauwkeurigheidtekenreeksen het bestand valuefieldclasses.lst dat zich in de map ..\Program Files\Tekla Structures\<versie>\nt\TplEd\settings bevindt. Breng geen wijzigingen in dit bestand aan. Hieronder ziet u een voorbeeld van de bestandsinhoud, die tussen Tekla Structures-versies kan wijzigen.

// ---------------------------------------------------------------------------------------
// 
// - Use only letters, numbers, slashes and underlines.
//
// ---------------------------------------------------------------------------------------
//
// Class        =    units { presicions }

Length         =    mm, dm, cm, m, inch, ft, yd, inch-frac {1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }, ft-frac { 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }
Angle         =    Degrees, radians
Area          =    mm2, cm2, dm2, m2, sq.inch, sq.ft, sq.yd
Area/length      =    mm2/m, cm2/m, dm2/m, m2/m, in2/in, in2/ft, ft2/ft, sq.yd/ft
Volume         =    mm3, cm3, dm3, m3, cu.in, cu.ft, cu.yd 
Weight         =    kg, T, N, lbf, kip
Weight/length     =    kg/m, T/m, N/m, daN/m, kN/m, lbf/ft
Density        =    kg/m3, T/m3, N/m3, kN/m3, lbf/ft3
Temperature      =    Kelvin, Celsius, Fahrenheit
Section_modulus    =    mm3, cm3, in3
Moment_of_inertia   =    mm4, cm4, in4
Warping_modulus    =    mm6, cm6, in6
Force         =    kg, T, N, daN, kN, lbf, kip
Force/length      =    kg/m, T/m, N/m, daN/m, kN/m, lbf/in, lbf/ft, kip/in, kip/ft
Force/area       =    kg/m, kg/cm, kg/mm, T/m, T/cm, T/mm, N/m, N/cm, N/mm, daN/m, daN/cm, daN/mm, kN/m, kN/cm, kN/mm, lbf/in, lbf/ft, kip/in, kip/ft
Moment         =    kgm, Tm, Nm, daNm, kNm, lbf-in, lbf-ft, kip-in, kip-ft
Moment/length     =    kgm/m, Tm/m, Nm/m, daNm/m, kNm/m, lbf-ft/ft, kip-ft/ft
Stress         =    kg/m2, kg/cm2, kg/mm2, T/m2, T/cm2, T/mm2, N/m2, N/cm2, N/mm2, daN/m2, daN/cm2, daN/mm2, kN/m2, kN/cm2, kN/mm2, psi, psf, ksi, ksf
Date          =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Time          =    hh:mm:ss, hh:mm:ss:am/pm
Date&&Time       =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Date_local       =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yy
Time_local       =    hh:mm:ss, hh:mm:ss:am/pm
Date&&Time_local    =    dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy, mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yy, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd/mm/yyLeadingZeroes
LeadingZeroes
DistanceList      =    mm, dm, cm, m, inch, ft, yd, inch-frac {1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }, ft-frac { 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 }

Raadpleeg voor meer informatie over waardevelden, indelingen, indelingsfuncties en andere functies Template Editor User's Guide.

Was this helpful?
Vorige
Volgende