Een template in HTML-indeling maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een template in HTML-indeling maken

Templates in de indeling HTML geven u meer mogelijkheden voor verschillende opmaken, lettertypen en afbeeldingen. Templates die uitvoer in HTML-indeling genereren, zijn grafisch en hebben de bestandsextensie *.html.rpt.

 1. Klik in het menu Bestand op Editors > Template Editor.
 2. Klik in de Template Editor op Bestand > Nieuw.
 3. Selecteer de grafische template en klik op OK.
 4. Voeg nieuwe rijen toe aan de template.
  1. Klik op Invoegen > Component > Row om een nieuwe rij toe te voegen.
  2. Selecteer een inhoudstype voor de rij en klik op OK.
  3. Herhaal stappen a-b voor elke nieuwe rij.
 5. Voeg waardevelden toe om de gewenste data te verkrijgen uit de Tekla Structures-database.
  1. Klik op Invoegen > Waarde veld.
  2. Klik op een punt om de locatie te definiëren van het veld binnen de rij.

   Het dialoogvenster Selecteer attribuut verschijnt en waarin u wordt gevraagd een attribuut te selecteren voor het waardeveld.

  3. Selecteer een attribuut en klik op OK.
  4. Herhaal stappen a-c voor elk waardeveld.
 6. Voeg voor elk waardeveld een koptekst toe.
  1. Klik op Invoegen > Component > Header...
  2. Klik op Invoegen > Tekst...
  3. Voer een koptekst in voor de template en klik op OK.
  4. Klik op een punt om de locatie te definiëren van de koptekst in de koprij.
  5. Herhaal stap a–d om koppen te maken voor alle waardevelden.
 7. Sla de template op:
  1. Klik op Bestand > Opslaan als
  2. Blader naar de templatemap die voor de variabele XS_TEMPLATE_DIRECTORY is gedefinieerd.
  3. Voer in het veld Bestandsnaam een naam in voor de template.

   Geef de bestandsnaam de extensie *.html.rpt. Bijvoorbeeld: Part_list.html.rpt.

  4. Klik op OK.
Opmerking:

Als u afbeeldingen aan uw HTML-template toevoegt, moeten de afbeeldingen zich in de map ..\Program Files\Tekla Structures\<version>\nt\TplEd\bitmaps bevinden, anders worden ze niet in de HTML-uitvoer weergegeven.

Voorbeeld

 1. Koptekst met tekstvelden
 2. Row met twee waardevelden
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende