Een template voor buigingsschema's of vergrote afbeeldingen maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een template voor buigingsschema's of vergrote afbeeldingen maken

U kunt de Template Editor gebruiken om buigingsschema's of vergrote afbeeldingen bij wapeningsstaven en gebogen netten te maken en het type informatie beheren dat in de buigingsschema's wordt weergegeven.

 1. Klik in het menu Bestand op Editors > Template Editor.
 2. Klik op Bestand > Nieuw.
 3. Selecteer de grafische template en klik op OK.
 4. Klik op Invoegen > Component > Row om een nieuwe rij toe te voegen.
 5. Selecteer WAPENINGSSTAAF of WAPENINGSNET als inhoudstype voor de rij.
 6. Voeg waardevelden toe om de gewenste data te verkrijgen uit de Tekla Structures-database.
  1. Klik op Invoegen > Waarde veld.
  2. Klik op een punt om de locatie te definiëren van het veld binnen de rij.

   Het dialoogvenster Selecteer attribuut verschijnt en waarin u wordt gevraagd een attribuut te selecteren voor het waardeveld.

  3. Selecteer een attribuut en klik op OK.
  4. Herhaal stappen a-c voor elk waardeveld.
 7. Voeg een grafisch veld in bij uw rij met inhoudstype WAPENINGSSTAAF of WAPENINGSNET.
  1. Klik op Invoegen > Grafisch veld...
  2. Klik en sleep met de muis om een kader te tekenen.
 8. Dubbelklik op het grafische veld om het dialoogvenster Grafisch Veld eigenschappen te openen.
 9. Klik op Vrije attributen en ga naar het tabblad Applicatie.
 10. Selecteer de vereiste buigdiagramattributen.

  U ook de attributen van het buigingsdiagram op het tabblad Gebruiker definiëren. Houd er rekening mee dat als hetzelfde attribuut is ingesteld voor Gebruiker en voor Applicatie, het attribuut Applicatie voorrang heeft.

  Raadpleeg Buigschema-attributen voor een lijst met attributen en waarden die voor buigingsschema's in templates kan worden gebruikt.

 11. Sla de template op.

Voorbeeld

Vergrote afbeeldingen automatisch verschalen

Er is in grafische templates een vrij attribuut beschikbaar voor het attribuut PULLOUT die u kunt gebruiken om het schaaltype te definiëren. Als u het vrije attribuut ScaleType op 1 instelt op het tabblad Gebruiker in het dialoogvenster Vrije attributen, dan worden vergrote afbeeldingen verschaald zodat deze binnen de beschikbare ruimte van de X- en de Y-maatlijnen passen. Hierdoor raakt de vorm uit verhouding, maar kleine segmenten zijn eenvoudiger zichtbaar. U kunt dit attribuut ook instellen op het tabblad Applicatie.

Een buigvorm kan er als volgt uitzien als u het vrije attribuut ScaleType niet definieert:

Dezelfde buigvorm die het vrije attribuut ScaleType met waarde 1 gebruikt.

Het uiterlijk van de vergrote afbeeldingen wijzigen

Tekla Structures gebruikt de instellingen in het bestand rebar_config.inp in de systeemmap die door de variabele XS_SYSTEM is gedefinieerd om het uiterlijk van de vergrote afbeeldingen te definiëren. U kunt bijvoorbeeld de kleuren, lijnen, maatlijneenheid, indeling en nauwkeurigheid wijzigen die in vergrote afbeeldingen worden gebruikt. Voor een lijst met instellingen en waarden in rebar_config.inp raadpleegt u Wapeningsinstellingen voor tekeningen (rebar_config.inp).

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende