Een lijst van geneste merken maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een lijst van geneste merken maken

U kunt een lijst maken van merken of van de onderdelen die zijn opgenomen in de merken. Als de lijsttemplate een submerkenstructuur heeft, geeft Tekla Structures de merkenhiërarchie weer in de afgedrukte lijst of op het beeldscherm.

 1. Open het model.
 2. Selecteer de merken die u in de lijst wilt opnemen.
 3. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Lijsten.
 4. Selecteer een template voor een merkenlijst in de lijst.

  De volgende lijsten kunnen in de standaardomgeving worden gevonden.

  • Assembly_list: maakt een lijst van de merken

  • Assembly_part_list: maakt een lijst van de onderdelen die in de merken zijn opgenomen

 5. Voer indien nodig onder Titels in lijsten de lijsttitels in die u wilt gebruiken.
 6. Voer indien nodig een nieuwe naam in voor het lijstbestand in het veld Naam.
 7. Definieer indien nodig de lijstopties op het tabblad Opties.
 8. Klik op Maak van geselecteerde.
Was this helpful?
Previous
Next