Buigschema-attributen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Buigschema-attributen

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de attributen en waarden die u kunt gebruiken voor buigschema's in templates.

Attribuut

Standaardwaarde

Beschikbare waarden

FontName

romsim

Beschikbare templatelettertypen

FontSize

2.0

Beschikbare lettertypegroottes

FontColor

1 (zwart)

1 = zwart

2 = rood

3 = heldergroen

4 = blauw

5 = cyaan

6 = geel

7 = magenta

8 = bruin

9 = groen

10 = donkerblauw

11 = bosgroen

12 = oranje

13 = grijs

RotationAxis

2

0 = per venster

1 = per globale Z

2 = per lokale as

ScaleType

0

0 = nee

1 = ja

Als u het vrije attribuut ScaleType instelt op 1 voor het attribuut PULLOUT, worden vergrote afbeeldingen geschaald zodat deze binnen de beschikbare ruimte van de X- en de Y-maatlijnen passen. Hierdoor raakt de vorm uit verhouding, maar kleine segmenten zijn eenvoudiger zichtbaar.

Exaggeration

1

0 = nee

1 = ja

EndMark

1

1 = recht

2 = halve pijl

3 = volledige pijl

Dimensions

1

0 = nee

1 = ja

BendingRadius

0

Toont de buigradius in de vorm van een diameter van de buigrol weer te geven.

0 = nee

1 = ja

BendingAngle

1

0 = nee

1 = ja

ImageWidth

Breedte van het grafische veld vermenigvuldigd met 4.

Aantal pixels

ImageHeight

Hoogte van het grafische veld vermenigvuldigd met 4.

Aantal pixels

CouplerSymbols

1

Toont koppelmof wapening en eindankersymbolen in buigingsschema's voor wapeningsstaven. Staafkoppelingssymbolen worden weergegeven als de eigenschapswaarde van de CouplerSymbols op 1 is ingesteld en worden uitgeschakeld als 0 wordt ingevoerd. De standaardwaarde is 1.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende