Gebruikersattributen aan de Template Editor toevoegen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Gebruikersattributen aan de Template Editor toevoegen

In dit voorbeeld wordt beschreven hoe u uw eigen gebruikersattributen toevoegt aan de boomstructuur met attributen in Template Editor.

Voeg voordat u begint uw gebruikersattribuut aan het bestand objects.inp toe. U kunt bijvoorbeeld een attribuut met de naam MY_ATTRIBUTE aan de gebruikerseigenschappen van tekeningen toevoegen.

 1. Open het bestand contentattributes_userdefined.lst met een teksteditor.
 2. Geef het bestand een omschrijvende naam, bijvoorbeeld MY_contentattributes_userdefined.lst, en sla het op in dezelfde map.
 3. Voeg MY_ATTRIBUTE toe aan de lijst met attribuutnamen en definieer de instellingen als volgt:

 4. Voeg MY_ATTRIBUTE toe aan de lijst met attributen die aan inhoudstypen zijn toegewezen.

  Selecteer het type inhoud in overeenstemming met het object waaraan het attribuut is gekoppeld in het bestand objects.inp. In dit voorbeeld is het inhoudstype DRAWING. Voeg het attribuut toe in de notatie USERDEFINED.<ATTRIBUTE_NAME>.

 5. Sla de wijzigingen op.
 6. Open het bestand contentattributes.lst.
 7. Voeg de volgende regel toe aan het bestand:

  [INCLUDE MY_contentattributes_userdefined.lst]

 8. Sla de wijzigingen op.

  Het attribuut wordt in de boomstructuur in Template Editor weergegeven onder DRAWING > USERDEFINED:

Was this helpful?
Previous
Next