Tabbladen aan lijsten toevoegen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tabbladen aan lijsten toevoegen

U kunt instellen dat Tekla Structures lijsten van bepaalde typen opent in Microsoft Excel. Als u dergelijke lijsten in Microsoft Excel opent, worden de rijen van de lijsttemplate mogelijk niet correct verdeeld over de cellen. U kunt dit corrigeren door tabs toe te voegen tussen de cellen.

  1. Open een bestaande lijsttemplate.
  2. Voeg \t toe tussen de tekst- en waardenvelden. Bijvoorbeeld:

  3. Sla de lijst op.

    De uitvoer in Microsoft Excel:

    De uitvoer in een teksteditor:

Tip:

U kunt ook een komma of puntkomma gebruiken als scheidingsteken tussen de tekstvelden. Het is echter mogelijk dat gebruikers verschillende scheidingstekens gebruiken en dat de uitvoer niet in alle teksteditors leesbaar is.

Was this helpful?
Previous
Next