Batchbewerking van merken of betonelementen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Batchbewerking van merken of betonelementen

U kunt in Tekla Structures 2021 snel alle bewerkingen in één keer van een bronmerk of betonelement naar opgegeven doelmerken of betonelementen kopiëren. De nieuwe tool Batch-editor vermindert de hoeveelheid herhaald werk in situaties waarin u identieke merken of betonelementen moet bewerken door de objectgeometrie te wijzigen of door de onderdeeleigenschappen te wijzigen.

Merk op dat Batch-editor beschikbaar is in de Tekla Structures Diamond-configuratie.

Batch-editor werkt met identieke merken en betonelementen die hetzelfde positienummer hebben of vergelijkbare, maar verschillend genummerde merken en betonelementen.

Met Batch-editor kunt u

 • Een bronmerk of betonelement selecteren in het model en maakt u op basis van de bron een lijst met doelmerken of betonelementen waarnaar u de bewerkingen in de bron kunt kopiëren. Batch-editor detecteert alleen merken of betonelementen die hetzelfde positienummer als de bron hebben.

  U kunt indien nodig handmatig vergelijkbare maar verschillend genummerde merken of betonelementen aan de lijst met doelen toevoegen.

 • Gebruik de lijst om alle bewerkingen in één keer van een bronmerk of betonelement naar de opgegeven doelmerken of betonelementen te kopiëren.

  Batch-editor probeert te voorkomen dat gewijzigde objecten worden vervangen. Batch-editor detecteert overeenkomende objecten in de doelmerken of betonelementen en wijzigt de geometrie en eigenschappen van de onderdelen.

  Zowel de geometrie van het hoofdonderdeel als het aangelaste onderdeel en de eigenschappen van de aangelaste onderdelen en wijzigingen in componenteigenschappen kunnen worden gekopieerd. Als u de bewerkingen op de geometrie van het hoofdonderdeel wilt kopiëren, moet de Kopieer de bewerkingen die op de hoofdonderdeel-positie zijn uitgevoerd na het selecteren van het bronmerk-optie zijn ingeschakeld.

  Als er aansluitende onderdelen in de doelmerken of betonelementen staan die niet meer in de bron bestaan, verwijdert Batch-editor de overtollige aangelaste onderdelen in de doelmerken of betonelementen wanneer u de bewerkingen kopieert.

 • Gebruik de lijst met doelmerken of betonelementen voor
  • het weergeven van de verschillen tussen de bron- en de doelmerken of betonelementen voordat u de bewerkingen kopieert.

  • het bladeren door de lijst met doelmerken of betonelementen en het oplossen van mogelijke fouten voordat de nummering wordt uitgevoerd.

  Batch-editor gebruikt het validatie-attribuut om gevonden verschillen in het aantal objecten tussen de geselecteerde bron en de weergegeven doelmerken of betonelementen te tonen en het merk of het gewicht en volume van het betonelement te vergelijken. Het validatie-attribuut geeft ook alle ontbrekende of extra objecten in de doelmerken of betonelementen aan.

Beperkingen en aanbevelingen bij het gebruik van de batch-editor

 • Batch-editor werkt alleen op merk- of op storteenheid-niveau.

  Aansluitende onderdelen van een merk- of een betonelement kunnen niet als bron of doel worden geselecteerd. U kunt bijvoorbeeld geen wijzigingen van het ene onderdeel naar het andere of van het ene submerk naar een andere kopiëren.

 • Batch-editor kopieert het volgende niet:

  • Waarden van unieke gebruikersattributen

  • Eigenschappen van submerken

  • Informatie over de nummering van merken

 • Batch-editor ondersteunt de volgende objecttypen niet:

  • Storteenheden en stortobjecten

  • Lasten-objecttypen in Analysis & Design

 • We raden u aan Batch-editor niet te gebruiken als het bronmerk of betonelement is gesplitst.

 • We raden u aan de Batch-editor niet te gebruiken voor gespiegelde merken of betonelementen.

  Wapeningsstavengroepen en componenten worden niet altijd correct aangepast aan het hoofdonderdeel. Dit is vooral van toepassing op gevallen waarin nieuwe objecten aan de gespiegelde doelmerken of betonelementen worden toegevoegd.

 • We raden u aan geen gebruik te maken van Batch-editor voor merken of betonelementen die er hetzelfde uitzien maar op verschillende manieren zijn gemodelleerd.

  Dit geldt bijvoorbeeld voor merken of betonelementen die een andere oriëntatie hebben voor het aansluitende onderdeel of merken of betonelementen die zijn gemodelleerd met verschillende objecttypen als hoofdonderdeel.

 • Wapeningsstavengroepen en sommige macro's passen zich niet aan de geometrie van het hoofdonderdeel met verschillende afmetingen of verschillende vormen aan.

 • De bewerkingen op de geometrie van het hoofdonderdeel die naar geroteerde of gespiegelde merken of betonelementen worden gekopieerd, werken mogelijk niet zoals verwacht.

 • Batch-editor overschrijft de totaalmaten van de onderdelen die de tool -wandopmaak maakt. Daarom raden we u aan de Batch-editor te gebruiken voor het kopiëren van bewerkingen naar prefab-wanden die identieke afmetingen hebben.

Vergelijkbare merken of betonelementen met de Batch-editor bewerken

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Batch-editor.

  Het dialoogvenster Batch-editor wordt geopend.

 2. Klik op de selectieknop en selecteer een bronmerk of een betonelement in het model.

  Batch-editor zoekt alle merken of betonelementen met hetzelfde positienummer. De merken of betonelementen worden weergegeven in de lijst Doelmerken.

 3. Als u doelmerken of betonelementen handmatig wilt toevoegen, selecteert u deze in het model en klikt u op de knop Toevoegen.

  Als u doelmerken uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en klikt u op de knop Verwijderen.

  Als u de bron in het model verwijdert, wordt de bronlijst leeg. Als u de doelen in het model verwijdert, wordt de lijst met doelen leeg.

 4. Gebruik in de Doelmerken-lijst de selectievakjes om merken of betonelementen te selecteren waarnaar u de wijzigingen van het bronmerk wilt kopiëren.

  Als u meerdere selectievakjes in één keer wilt inschakelen, selecteert u de doelen, houdt u de knop Shift ingedrukt en klikt u met de linkermuisknop.

 5. Als u de verschillen tussen de bron en de doelmerken of betonelementen wilt weergeven, gebruikt u het validatie-attribuut in de lijst doelmerken.

  Batch-editor gebruikt het validatie-attribuut om gevonden verschillen in het aantal objecten tussen de geselecteerde bron en de weergegeven doelmerken of betonelementen te tonen en het merk of het gewicht en volume van het betonelement te vergelijken. Het validatie-attribuut geeft ook alle ontbrekende of extra objecten in de doelmerken of betonelementen aan.

  U kunt de ontbrekende en extra objecten in het model controleren. Klik op de Extra of ontbrekende objecten om de objecten in het model te markeren.

 6. Als u de wijziging van het bronmerk of het betonelement naar de doelen wilt kopiëren, klikt u op de knop Kopiëren.

  Batch-editor analyseert de gedetecteerde verschillen tussen de geselecteerde bron en de doelen en maakt alle geselecteerde doelmerken of betonelementen identiek aan de bron.

 7. Als u de kopieerresultaten in het model wilt bekijken, selecteert u de doelobjecten in de lijst.

  Schakel het selectievakje Zoom in op selectie in om automatisch in te zoomen op het object dat in de lijst is geselecteerd.

 8. Nummer de gewijzigde merken of betonelementen om te controleren of alle wijzigingen correct zijn gekopieerd.

Instellingen in de Batch-editor

Gebruik de instellingen om te definiëren hoe de bewerkingen worden gekopieerd.

 • Kopieer de bewerkingen die op de hoofdonderdeel-positie zijn uitgevoerd na het selecteren van het bronmerk

  Als de optie aan staat, kopieert de Batch-editor de geometrische wijzigingen die in het hoofdonderdeel van het merk of het betonelement zijn doorgevoerd, zoals het verslepen van de handles van het eindpunt van het hoofdonderdeel of het wijzigen van de locatie van het hoofdonderdeel met de commando's Verplaatsen of Verplaatsen speciaal.

  Opmerking:

  Batch-editor herkent alleen de bewerkingen die u hebt doogevoerd nadat u het bronmerk of betonelement hebt geselecteerd en de optie inschakelt. Als u eerst de geometrie van het hoofdonderdeel wijzigt en dan de optie inschakelt, worden de bewerkingen van het hoofdonderdeel niet gekopieerd.

  Als de optie is uitgeschakeld, worden alleen de bewerkingen op aansluitende onderdelen en componenten gekopieerd.

 • Eigenschappen hoofdonderdeel kopiëren

  Als de optie aan staat, kopieert de Batch-editor de wijzigingen in de eigenschappen van het hoofdonderdeel van het merk of betonelement naar de geselecteerde doelen. Gebruik deze optie bijvoorbeeld als u de bewerkingen wilt kopiëren naar doelen met verschillende afmetingen voor het profiel van het hoofdonderdeel.

  Gebruikersattributen worden gekopieerd maar unieke gebruikersattributen worden niet gekopieerd.

 • Gekopieerde componenten in doelmerken bijwerken

  Als de optie aan staat, wijzigt de Batch-editor de componenten in de doelmerken of betonelementen volgens de eigenschappen die zijn ingesteld in het componenten eigenschappendialoogvenster. Alle handmatige wijzigingen, zoals het wijzigen van de geometrie van objecten van een component, gaan verloren.

  Als de optie op uit staat, worden handmatige wijzigingen in de component, bijvoorbeeld de geometrie van componentobjecten of de eigenschappen van het componentobject, naar de doelmerken of betonelementen gekopieerd.

Werken met eigenschappenkolommen in de Batch-editor

U kunt de lijst met doelmerken of betonelementen en de eigenschappenkolommen in de Batch-editor rangschikken. Eigenschappenkolommen toevoegen, bewerken of verwijderen om de benodigde eigenschappen van de doelmerken of betonelementen weer te geven.

Taak Actie

Meer eigenschappenkolommen in de lijst met doelmerken toevoegen

 1. Klik op de knop in de rechterbovenhoek van het Batch-editor.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de kop van de eigenschappenkolom klikken en Bewerken selecteren.

 2. Voer in het dialoogvenster Eigenschappen toevoegen/bewerken de volgende stappen uit:

  • Selecteer de vereiste eigenschap in de lijst aan de linkerzijde en sleep deze naar de lijst aan de rechterzijde. Gebruik het vak Zoeken voor het zoeken van eigenschappen. U kunt verschillende eigenschappen aan dezelfde kolom toevoegen.

  • Als u gebruikerstekst in een kolomcel wilt toevoegen, selecteert u Gebruikerstekst en voert u de vereiste tekst in het weergegeven vak Tekst in. Druk vervolgens op Enter om de gebruikerstekst in de lijst aan de rechterzijde toe te voegen.

  • Als u de eigenschapcellen zelfs wilt weergeven als zij leeg zijn, selecteert u de optie Lege velden van de kolom weergeven.

 3. Voer de naam van de eigenschappenkolom in en klik op OK.

  De nieuwe eigenschappenkolommen worden aan de lijst met de weergave van de doelmerken toegevoegd.

De volgorde van de eigenschappenkolommen wijzigen

Sleep de header van de eigenschappenkolom naar een nieuwe locatie in de lijst met doelen.

De sorteervolgorde van een eigenschappenkolom wijzigen

Klik op de kolomkop.

Het pijlsymbool naast de kolomkop geeft aan de sorteervolgorde oploopt of afloopt.

De grootte van een eigenschappenkolom wijzigen

Versleep de rand tussen deze en de volgende kolomkop.

De lijst met doelmerken vernieuwen

Klik op in de rechterbovenhoek van de Batch-editor.

Was this helpful?
Previous
Next