Nieuwe Tekla Structures-subscription en opstartwijzigingen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nieuwe Tekla Structures-subscription en opstartwijzigingen

De nieuwe Tekla Structures-subscription bevat alles wat u nodig hebt voor een maximale ervaring. Hierbij staat de Tekla Structures-software centraal. Door de ondersteuning van alle beschikbare services en de online licentietool, wordt en blijft u productief in uw werk.

Inhoud subscription

Opgenomen producten

De nieuwe subscription bevat niet alleen een online Tekla Structures-licentie, maar ook een licentie van Trimble Connect is opgenomen om uw samenwerking te ondersteunen. De Tekla Structures-configuraties zijn naar de volgende drie gestroomlijnd:

 • Tekla Structures Diamond is voor detailleren & productie.

 • Tekla Structures Graphite is voor het modelleren & ontwerpen.

 • Tekla Structures Carbon is voor het bekijken en samenwerking.

De oude configuraties worden nog steeds gebruikt met de lokale licenties zoals voorheen.

Opgenomen services

Subscription bevat een volledig scala aan services: BIM-softwaretraining en Support Services.

Inclusief online licentie

De Tekla Structures subscription-licenties worden beheerd in de Tekla Online Admin tool. Gebruikersbeheer bevindt zich in dezelfde tool voor zowel interne als externe gebruikers. Tekla Online Admin tool biedt u toegang tot uw gegevens over uw licentiegebruik en u kunt de subscription-verlengingen ook eenvoudig vanuit dezelfde tool beheren.

Voordelen subscription

De nieuwe Tekla Structures-subscriptions bieden een eenvoudiger en veel flexibeler toegang tot de Tekla Structures-software en alle gerelateerde services.

Met de nieuwe Tekla Structures-subscription kunt u:

 • Nieuwe licenties krijgen met een lagere investering vooraf.

 • Uw behoefte eenvoudig toewijzen aan de vereenvoudigde set Tekla Structures-configuraties.

 • Uitbreiden naar nieuwe bedrijfskansen met software die niet wordt beperkt door het structurele materiaal.

 • Al uw Tekla Structures-licenties en gebruikers online op één centrale locatie beheren en zien hoe uw licenties worden gebruikt.

 • Uw licentiedatabase flexibeler verdelen op basis van de veranderende behoeften in uw bedrijf.

 • Uw licentie gebruiken, overal waar u zich bevindt, ook zonder een VPN-verbinding met uw kantoor of een aparte licentie voor het lenen van licenties.

Online licentietypen

Tekla Structures online licenties worden als een subscription voor een periodieke of een vaste periode gekocht. De licentiedetails, inclusief verlengingsgegevens, kunnen in de worden weergegeven Tekla Online Admin Tool. De licenties ontgrendelen de Tekla Structures Carbon, Tekla Structures Graphite of Tekla Structures Diamond-configuraties, die progressief meer productfuncties inschakelen.

Tekla Online-beheerders wijzen licenties aan gebruikers toe. Tekla Structures online licenties zijn benoemde single-userlicenties. Elke gebruiker moet zijn of haar eigen Trimble Identity en Tekla Structures-abonnementslicentie hebben.

Er zijn verschillende licentietypen die aan uw behoeften voor flexibiliteit voldoen:
 • Als u een Standard online subscription-licentie hebt voor Tekla Structures, kunt u de licentie in totaal viermaal per kalenderjaar van de ene gebruiker naar een andere wisselen. Hiermee kunt u de licentie blijven gebruiken wanneer er onverwachte wijzigingen zijn, bijvoorbeeld als een werknemer van rol verandert of het bedrijf verlaat.

 • Flex en Worldwide-licenties kunnen zonder beperkingen aan een andere gebruiker worden toegewezen. Als u van plan bent licenties van gebruiker naar gebruiker te wisselen, moet u een van deze licenties selecteren.

 • Standard en Flex-licenties mogen alleen in het land van aankoop worden gebruikt. Worldwide-licenties kunnen in elk land aan gebruikers worden toegewezen.

 • U kunt Standard, Flex en Worldwide-licenties zowel aan werknemers als externe gebruikers toewijzen.

Wat er is gewijzigd bij het opstarten

 • Zoals voorheen, download en installeer Tekla Structures en ten minste één van de Tekla Structures-omgevingen van Tekla Downloads.

  Als u geen omgeving installeert en start met Tekla Structures, vraagt Tekla Structures u om eerst een omgeving te installeren voordat u doorgaat met het opstarten.

 • Als u Tekla Structures-extensiepakketten (.tsep) hebt die nog moeten worden geïnstalleerd, wordt Tekla Structures in een voortgangsdialoogvenster van de installatie geopend. U kunt indien nodig de installatie in dit dialoogvenster annuleren. Echter, omgevings-instellingsbestanden worden geïnstalleerd, zelfs als u annuleert. Alle resterende extensies in de installatiewachtrij worden geannuleerd en uitgesteld naar de volgende start, zoals voorheen.

 • Log in met uw Trimble Identity. Met een online licentie is dit verplicht.

  Als u het cookiebeleidsbericht krijgt, klikt u op X om het af te wijzen.

  De standaardaanmeldingsperiode is 30 dagen en daarna is een nieuwe aanmelding vereist.

 • De nieuwe online subscription-licentie is nu de standaard licentieoptie. In het vernieuwde dialoogvenster wordt standaard de licentieoptie Gebruik uw Tekla online licentie geselecteerd en uw gebruikersnaam wordt onder de optie weergegeven.

  Als u een lokale licentie hebt, moet u de optie Gebruik uw lokale licentie server selecteren.

 • Wanneer u Tekla Structuresstart, geeft de configuratielijst de configuraties weer waar u zoals voorheen recht op hebt. Wanneer u klikt op OK nadat u uw omgeving, rol en configuratie hebt geselecteerd, wordt de licentie vanaf nu gebruikt. Voorheen gebeurde dit wanneer u een model opende.

 • U kunt de online licentie vrijgeven en dezelfde licentie op een andere computer gebruiken. Hiervoor schakelt u het selectievakje Deze licentie voor dit apparaat reserveren uit in het berichtvenster om te sluiten.

 • Voor vloeiend gebruik van de online-licentie en de Tekla Online servicesaanvulling op de Tekla-softwareproducten, controleert u het volgende: Vereisten voor het maken van verbinding met Tekla Online services.

U kunt uw online licentie gebruiken om offline te werken

Het gebruik van Tekla Structures offline is eenvoudig met de online licentie. Als u Tekla Structures offline wilt gebruiken, sluit dan Tekla Structures en zorg ervoor dat het selectievakje Deze licentie voor dit apparaat reserveren is ingeschakeld in het bevestigingsbericht wanneer u afsluit. De maximale offline-tijd is 3 dagen.

Als de verbinding met de Tekla Online-licentieservice tijdens het online gebruik verloren gaat, wordt er een melding weergegeven. Uw Tekla Structures bevindt zich dan in de offline modus en blijft normaal functioneren gedurende de hoeveelheid tijd die in de melding wordt weergegeven.

 • Het bericht in de melding wijzigt afhankelijk van de hoeveelheid resterende tijd voor offline gebruik.

 • Tekla Structures probeert automatisch opnieuw verbinding te maken. U kunt ook handmatig verbinding proberen te maken door te klikken op de knop Nu proberen te verbinden. Als de knop is uitgeschakeld, betekent dit dat het op dit moment niet mogelijk is opnieuw te verbinden. We raden u aan te wachten totdat de knop is ingeschakeld en het dan opnieuw te proberen.

 • Als de tijd van de offline modus afloopt, kunt u Tekla Structuresniet meer gebruiken. U kunt ofwel Het model opslaan en sluiten Tekla Structures of Sluiten Tekla Structures.

Rollen voor de lintselectie gebruiken

Met de oude lokale licenties hebben alle hoofd Tekla Structures gebruikersgroepen, zoals staal modelleurs en modelleurs van wapening, hun eigen configuraties en op basis van de configuratie wordt een geschikt lint weergegeven in Tekla Structures.

Met de subscription-licenties worden nu dezelfde configuraties gebruikt door verschillende Tekla Structures-gebruikersgroepen. Bijvoorbeeld staal modelleurs, prefab beton modelleurs en modelleurs van wapening gebruiken alle de Tekla Structures Diamond-configuratie.

Nu wordt het geschikte lint voor een bepaalde Tekla Structures gebruikersgroep, bijvoorbeeld een staal-specifiek lint voor de staalmodelleurs, gedefinieerd door de rolselectie in het Tekla Structures aanmeldingsscherm te gebruiken wanneer Tekla Structures wordt opgestart.

De rolspecifieke .ini-bestanden in omgevingen bevatten nieuwe variabelen XS_RIBBON_CONFIGURATION_DIAMONDXS_RIBBON_CONFIGURATION_GRAPHITE en XS_RIBBON_CONFIGURATION_CARBON die de linten voor de specifieke rol definiëren. De variabelen wijzen naar de configuratie-Identificeerders van de lintbestanden. Het is niet mogelijk nieuwe configuratie-identificeerders te maken.

Raadpleeg voor meer informatie Overzicht van omgevingen, rollen en licenties.

Het Inlog- dialoogvenster tijdens het opstarten overslaan

Er is een nieuwe variabele XS_SKIP_START_UP_SIGNIN_ON_PREMISE_LICENSING toegevoegd om het inlog-dialoogvenster tijdens het Tekla Structures opstarten over te slaan. Het inloggen wordt overgeslagen wanneer u deze variabele instelt op TRUE. Het is vooral handig als u lokale licenties gebruikt en niet wilt inloggen. Deze variabele moet door Tekla Structures in een vroeg stadium worden gelezen. U kunt deze instellen als een Windows omgevingsvariabele, in een batchbestand of in bypass.ini.

Het gebruik van bedrijfs-, project- en systeemmappen wordt voorkomen wanneer er een gevaar bestaat voor onjuiste instellingen

U krijgt nu een waarschuwing over bedrijfs- en projectmappen die niet worden gevonden tijdens Tekla Structureshet starten en het laden van het model. De waarschuwing wordt weergegeven in het Tekla Structureslogboekbestand van het venster en de sessiehistorie. Het gebruik van deze mappen wordt voorkomen in de huidige Tekla Structures sessie, dus u werkt niet met onjuiste instellingen.

U krijgt ook een waarschuwing over systeemmappen die niet bestaan of niet toegankelijk zijn. Het gebruik van deze systeemmappen wordt voorkomen in de huidige Tekla Structures sessie, dus u werkt niet met onjuiste instellingen.

U kunt het model opnieuw openen om de mappen opnieuw te gaan gebruiken.

Was this helpful?
Previous
Next