Verbeteringen in Trimble Connector

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Verbeteringen in Trimble Connector

Tekla Structures 2021 introduceert diverse verbeteringen in overlay-modellen die met Trimble Connector worden gebruikt. U kunt nu wijzigingen tussen twee overlaymodelversies weergeven en op nieuwe manieren werken met overlay-modelobjecten.

Overlay-modelversies beheren en vergelijken

U kunt nu verschillende versies van hetzelfde overlay-model hebben en selecteren welke versie boven op het model Tekla Structures wordt weergegeven. U kunt ook twee versies van een overlay-model vergelijken om te zien welke wijzigingen zijn aangebracht.

Overlay-modelversies weergeven en beheren

Er is een deel Versies toegevoegd aan de onderzijde van het dialoogvenster Trimble Connect - modellen. Hier kunt u alle versies van het geselecteerde overlay-model zien. De naam van elke versie bestaat uit het versienummer, de datum en het tijdstip waarop de versie is geüpload en de maker van de versie.

Als de laatste beschikbare versie van een overlay-model niet wordt weergegeven, wordt naast de modelnaam in het dialoogvenster Trimble Connect - modellen weergegeven. Het symbool wordt ook naast mappen weergegeven als de laatste versie van een overlay-model in die mappen niet wordt weergegeven.

Als u de nieuwste versie van een overlay-model in gebruik wilt nemen, klikt u op .

De wijzigingen tussen twee .tekla- of .ifc-overlaymodelversies bekijken

Als u twee modelversies wilt vergelijken, stelt u twee versies van een .ifc of een .tekla model zichtbaar in het dialoogvenster Trimble Connect - modellen.

Opmerking:

U kunt slechts twee versies per keer vergelijken. Als u een derde modelversie zichtbaar instelt door te klikken op naast de modelversie, wordt de oudste zichtbare versie automatisch verborgen en wordt de vergelijking bijgewerkt om de verschillen tussen de twee zichtbare versies weer te geven.

De wijzigingen worden in het model met kleuren aangegeven.
  • Toevoegde objecten = groen
  • Gewijzigde objecten = geel
  • Verwijderde objecten = rood
  • Bestaande objecten die niet zijn gewijzigd = grijs

Wanneer u twee modelversies vergelijkt, kunt u:
  • de eigenschappen die moeten worden vergeleken definiëren door te klikken op ... in het gedeelte Versies. In het dialoogvenster Vergelijkingssets dat verschijnt, kunt u definiëren welke eigenschappen worden vergeleken en kunt u de eigenschappen als vergelijkingssets voor toekomstig gebruik maken en opslaan.

  • vergelijkingstoleranties instellen om te definiëren hoe nauwkeurig de eigenschappen worden vergeleken. Klik hiervoor op .

  • Bekijk de wijzigingen in de Wijzigingenlijst die automatisch wordt geopend wanneer twee modelversies zichtbaar zijn. De wijzigingen zijn kleurgecodeerd, zodat u kunt zien wat er is gebeurd met modelobjecten tussen de modelversies.

  • Als u de selectievakjes Objecten in het model selecteren en Inzoomen op selectie hebt geselecteerd onder aan de Wijzigingenlijst, kunt u een regel in de Wijzigingenlijst selecteren en op het bijbehorende modelobject inzoomen.

  • Zie welke objecteigenschappen zijn gewijzigd door op de corresponderende regel in de Wijzigingenlijst te klikken. Hiermee wordt het zijvenster met Eigenschapsdetails geopend, waarin u alle objecteigenschappen kunt bekijken. Het zijvenster geeft de wijzigingen in objectrotatie of -locatie mogelijk niet weer.

Wijzigingen tussen de overlaymodelversies in andere indelingen vergelijken

Wanneer u de overlay-modellen in andere indelingen vergelijkt, zoals .dgn of .dwg, worden de modelobjecten met een kleur gecodeerd volgens de wijzigingen die zijn aangebracht.

De nieuwste versie van een object wordt in groen weergegeven, terwijl de vorige versie in rood wordt weergegeven. Als het object in beide versies hetzelfde is, wordt het object in geel of oranje weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde objectrendering-optie.

U kunt schakelen tussen verschillende renderingopties in het tabblad Venster, zodat u de wijzigingen en overlay-objecten beter kunt zien. Dezelfde structuur wordt hieronder weergegeven met twee verschillende opties voor het renderen.

Met de optie Componenten draadvenster:

Met de optie Gerenderde componenten:

Kijkvlakken maken op overlay-modellen

U kunt nu kijkvlakken maken met behulp van overlay-modelobjecten. Gebruik het commando Kijkvlak op het tabblad Venster of druk op Shift+X op het toetsenbord. Raadpleeg voor meer informatie Kijkvlakken maken.

Merken in overlay-modellen selecteren

U kunt nu merken en submerken in overlay-modellen selecteren. Vergeet niet de selectieknop Selecteer merk in de werkbalk Selecteren te selecteren. Raadpleeg voor meer informatie Merken, betonelementen en geneste objecten selecteren.

Informatie over overlay-modelobjecten opvragen

U kunt nu informatie opvragen over de eigenschappen van overlay-modelobjecten en merken. Hiervoor selecteert u een merk of object in een overlay-model, klikt u met de rechtermuisknop op het object en selecteert u informatie.

De eigenschappen die worden weergegeven wanneer u informatie over overlay-modelobjecten opvraagt, zijn niet hetzelfde als wanneer u naar Tekla Structures-modelobjecten zoekt. Het aantal weergegeven eigenschappen kan verschillen afhankelijk van het overlay-model en de modelindeling.

Was this helpful?
Previous
Next