2021 SP1: Nieuwe functies en verbeteringen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

2021 SP1: Nieuwe functies en verbeteringen

Tekla Structures-startscherm toont nu de naam van de organisatie

Het Tekla Structures-startscherm toont nu uw organisatie onder de informatie over uw huidige Tekla Structures-instellingen.

SOLD-1482

Platen splitsen

Het commando Splitsen op het linttabblad Bewerken is verbeterd en het is nu gemakkelijker om willekeurige platen en andere platen in het model te splitsen. U hoeft niet langer een polygoon te gebruiken voor het splitsen of het werkvlak te verschuiven.

Een plaat splitsen:

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Splitsen.

 2. Selecteer de plaat die u wilt splitsen.

  Gezette platen en vrijgevormde platen kunnen niet worden gesplitst.

 3. Wijs de punten aan waar de splitslijn doorheen moet gaan.

  Wijs het eerste punt en het laatste punt aan op een rand van de plaat.

  Gebieden met afwerkingen, uitsnijdingen of openingen kunnen niet worden gesplitst. Als u punten in deze gebieden probeert te kiezen, wordt het voorbeeld van de splitsingslijn rood om aan te geven dat splitsen niet mogelijk is.

Het commando Plaat splitsen dat beschikbaar was in Snel starten in Tekla Structures 2021, is nu verwijderd en gecombineerd met het lintcommando Splitsen.

TTSD-40506

UDA zoeken in Documentmanager

Documentmanager zoekt voortaan recursief naar DocumentManagerUDAs*.txt-bestanden in extensiemappen en submappen, naast de eerder beschikbare zoeklocaties.

De bestanden DocumentManagerUDAs*.txt definiëren de gebruikersattributen van de tekening die in de kolommen van de Documentmanager worden weergegeven.

TTSD-43315

Teksten in PDF-referentiemodellen

PDF-referentiemodellen hebben nu een betere dekking voor teksten.

TTSD-43317

Lagen in .tekla-modellen

Er zijn voortaan lagen beschikbaar voor objecten in .tekla-modellen. Als u een .tekla-model met lagen wilt uploaden naar het gekoppelde Trimble Connect-project, moet u het part.epr-bestand aanpassen:
 1. Kopieer het bestand part.epr uit de \TeklaStructures\<version>\Environments\common\system\UploadToConnect map naar de \attributes map onder de huidige modelmap.

 2. Open het part.epr-bestand in een teksteditor, zoals Microsoft Notepad.

 3. Voeg een lijn toe voor lagen in de volgende indeling: "layer": ["TEMPLATE_FIELD"]

  Bijvoorbeeld "layer": ["ASSEMBLY_POS"]

 4. Sla het bestand part.epr op.

TTSD-39229, TTSD-43390

Verbetering van de eigenschappensets bij IFC-export

De definities van de eigenschappensets IfcRoof, IfcRamp en IfcStair konden niet worden opgenomen in de IFC-export zonder ook de IfcElementAssembly op te nemen. Dit is nu opgelost.

TTSD-43436

Nieuwe knop voor het forceren van IFC-objectcategorieën in IFC2x3-export

De IFC2X3-export exporteert vanaf nu geen stalen aansluitende objecten als IfcDiscreteAccessory. U kunt de vorige categorisatie forceren door de nieuwe variabele XS_IFC2X3_EXPORT_SECONDARY_AS_DISCRETEACCESSORY op TRUE in te stellen in een .ini-bestand, bijvoorbeeld teklastructures.ini.

TTSD-5900

Verbeteringen in betoncomponenten

Instortvoorzieningen (8)

Op het tabblad Plaatsing kunt u nu selecteren of supportliggers in het hele merk moeten worden gedetecteerd.

TSAC-4806

Balkwapening (63)

Op het tabblad Parameters kunt u nu de optie selecteren om tussenstaven als staafgroepen te maken. Voorheen werden alle tussenstaven gemaakt als aparte enkelvoudige staven.

TSAC-5168

Betonnen console (110)

Op het tabblad Parameters is er een nieuw kolom-uitsnijdingstype voor T-vormige aansluitende onderdelen. Met dit nieuwe uitsnijdingstype kunt u nu een extra dekking toevoegen tussen de kolom en de balk.

TSAC-5158

Wandpaneelwapening/Dubbele wandrand en sparingswapening

De instellingen voor een gebogen net hebben de volgende verbeteringen op het tabblad Afbeelding:

 • Overstek lengterichting

  Selecteer Doel om variabele oversteklengten te maken. Hiermee worden netten gemaakt als netten met mazen over de volledige lengte minus de dekking.

  Selecteer Exact om gecentreerde netten met een vaste oversteklengte te maken.

 • Minimum ruimte

  Definieer de opening tussen de netten in de hoeken.

TSAC-5045

Fixes

Defect number Development area Description
TSAC-3382 Concrete components Wall layout: Modifying a wall layout with sub-assembly based layers by changing the layer creation to Add to cast unit has been improved. Previously, some layers could not be updated.
TSAC-4886 Concrete components Mesh bars: Applying negative cover thickness for meshes has been improved.
TSAC-5206 Concrete components Pad footing reinforcement (77): Previously, when the third zone had enough space for one rebar only, the rebar was not created. This concerned both the primary and the secondary bars. This has now been fixed. Additionally, you can now define in each zone that rebars are not created. The creation of just one rebar in each zone has been improved so that the rebar is now created in its proper position.
TSAC-5246 Concrete components Embedded anchors (8): When a polygon thickening in the insulation layer was created around anchors, the anchors were created at the bottom edge of the thickening and not at the top edge. This has now been fixed.
TSAC-5325 Concrete components Braced girder creation (88)(89): The GUID of the top bar (b) is now written as a user-defined attribute GIRDER_TOP_GUID to all elements in the braced girder.
TTSD-43572 Concrete components In some very rare cases, Tekla Structures could crash when deleting a Wall layout connector in the model.
This has now been fixed and Tekla Structures is working correctly when deleting the connections made with Wall layout connector.
TSAC-5055 Steel components H&V Shear plate (64): You can now specify an assembly prefix and a start number for the shear tab.
TSAC-5208 Steel components Cold rolled sleeved (2): Previously, the component did not work correctly for steel sketched Z profiles. This has now been fixed.
TTSD-41224 Import, export, interoperability Export drawings to DWG/DXF: The export mode selection list is now wider so that base point names are displayed properly.
TTSD-41379 Import, export, interoperability Export drawings to DWG/DXF: The export sometimes placed views to overlapping places when Model space coordinates was set to Local. This has now been fixed.
TTSD-42649 Import, export, interoperability IFC2x3 export: Previously, a broken solid prevented the IFC export. Now broken solids are skipped in the export. We recommend that you diagnose the model periodically, and fix possible model issues.
TTSD-42922 Import, export, interoperability Trimble Connector: Overlay models now work even if you change the model folder location of the Tekla Structures model with the attached overlay models.
TTSD-43104 Import, export, interoperability Reference models: PDF reference model special character handling in file names was broken in the latest service packs.
The special character handling has now been improved to the support special characters of the current Windows locale again. 
TTSD-43115 Import, export, interoperability Previously, rebars were excluded from pour units when the model containing the pour units was uploaded to Trimble Connect with the Upload model command. This has now been fixed.
TTSD-43354 Import, export, interoperability In the IFC4, 3D DWG and DGN v8 exports, setting layer as class using the CLASS_ATTR attribute did not work with one character class values. This has now been fixed.
TTSD-43412 Import, export, interoperability Export drawings to DWG/DXF: The export now handles different colors more reliably.
TTSD-43987 Import, export, interoperability IFC4 export: The IFC4 export failed to read additional property set files in some rare occasions. This has now been fixed.
TPLED-146 Templates and reports Template Editor: The Template Editor help has a new, fresh look in versions 3.6 - 4.0.
TTSD-43789 Templates and reports

Multi Report Generator: The Multi Report Generator macro has been replaced with a new tool with more features and functionality. More detailed description can be found in the following article: Multi Report Generator.

TTSD-43851 Templates and reports The fix for decimal commas in reporting (TTSD-36249) has been reverted to prevent issues in .xls reports.
TSAC-4890 Drawings Grid labels: In advanced drawing grid labels, the positioning of the labels for non-aligned grids has now been fixed. Previously, labels in 3D views, and grids with manually moved ends were not always placed correctly.
TSAC-5247 Drawings Drawing 2D Library: An application error sometimes occurred due to a large amount of details in the Drawing 2D Library. This has now been fixed.
TSAC.4890 Drawings Grid labels in drawings: In advanced drawing grid labels, the positioning of the labels for non-aligned grids has now been fixed. Previously, labels in 3D views, and grids with manually moved ends were not always placed correctly.
TTSD-30765 Drawings Drawing views were not correctly updated when the part shorten UDA (xs_shorten) was used. This has now been fixed.
TTSD-33022 Drawings Drawing layout (.lay) files whose names are longer than 63 characters are no longer available in the Layout list in drawing properties because Tekla Structures does not allow the use of layout files with names over 63 characters.
TTSD-35964 Drawings Detail mark labels no longer move without a reason in drawings after the model has been been modified.
TTSD-39368 Drawings If the compound weld size is empty (zero), the other size is now visible in the weld mark. Previously, the other side was not visible for zero size welds.
TTSD-40102 Drawings The direction of the section mark symbols was incorrect when the section view was not oriented orthogonally. This has now been fixed.
TTSD-40866 Drawings Dragging dimension points in a drawing now disables the dimension combining.
TTSD-41363 Drawings Sometimes drawing dimensions could not find associated objects correctly when shapes had complex profiles. This has now been fixed.
TTSD-41576 Drawings Weld marks no longer move incorrectly when a drawing is opened after model has changed.
TTSD-41581 Drawings GA drawing view creation now works also if the model contains some invalid data.
TTSD-41817 Drawings Drawing view frame was sometimes unnecessarily expanded when a template was used in the mark content. This has now been fixed.
TTSD-41850 Drawings Level marks were placed incorrectly at drawing update. This has now been fixed. This fix does not affect level marks created with older Tekla Structures versions, or level marks that are incorrectly associated.
TTSD-41941 Drawings Some colors were printed differently than they were shown in the drawing mode. This has now been fixed.
TTSD-42066 Drawings The drawing update process has been optimized and is faster now.
TTSD-42155 Drawings If moving a view from a drawing to another drawing does not succeed, the view stays in the original drawing. Earlier, the view was removed from the original drawing.
TTSD-42175 Drawings A reinforcing mark template in a drawing now works correctly for rebar sets.
TTSD-42354 Drawings Reinforcement marks attached to a rebar set are now cloned correctly.
TTSD-42726 Drawings Tekla Structures application error no longer occurs when you inquire a rebar set in a drawing.
TTSD-42834 Drawings Rebar pull-out pictures are now drawn more reliably.
TTSD-42926 Drawings Parts were not visible when you had copied a view from another drawing. This has now been fixed.
TTSD-43194 Drawings Graphical fields in reports were incorrectly placed in multidrawings with layouts. This has now been fixed.
TTSD-43212 Drawings Rebar sets were causing problems in detailed object level settings. This has now been fixed.
TTSD-43338 Drawings Document Manager log files were being filled with warnings of the form "User-defined attribute field type: FIELDTYPE_UNDEFINED not supported in the grid. Please use the user-defined attributes dialog to view/edit." This has now been fixed.
TTSD-43381 Drawings Weld marks are now cloned better when you clone a drawing from another model.
TTSD-42962 System and options The XS_CONNECT_UPLOAD_MODEL_FOLDER advanced option has been moved from the Components category to the File locations category.
 
TTSD-39879 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing: Previously, when you wrote out or read in model changes for the first time during a session, the status bar message for successful read in or write out was not shown. This has now been fixed.
TTSD-40240 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing: Previously, Tekla Structures crashed if upgrading the model history database failed when the model was saved. This has now been fixed, so that an error message is printed in the session log instead. Tekla Structures also now shows an error message and prevents opening the model if initializing the model history database fails.
TTSD-43358 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing:  Previously, if an object had been manually assigned to a pour unit, and the assigned object or pour objects were modified afterwards, the manual assignment was lost. This has now been fixed.
TTSD-43406 Tekla Model Sharing Tekla Model Sharing: Previously, shared profiles could sometimes be accidentally overwritten in the profile catalog. This has now been fixed, so that sharing profile changes is more secure.
TTSD-43639 Tekla Model Sharing Previously, Tekla Structures could not find XS_FIRM and XS_PROJECT folders located in Trimble Connect project folders because of semicolons (;) in the folder paths. This has now been fixed, so that semicolons have been removed from the folder paths.
TTSD-42747 Reinforcement When creating a rebar mesh using the properties loaded from a settings file, the mesh type was not correctly applied. This has now been fixed.
TTSD-44034 Reinforcement The user-defined attributes of a rebar set property modifier are now only transferred to the bars touched by the modifier. Previously, all bars in the rebar set received the attributes.
TSAC-5172 Modeling Linear array tool does not duplicate copies anymore if the source object has been selected several times.
 
TTSD-35722 Modeling With lofted plates, when the curve length was smaller than the part height and the lofted plate was inquired, the height was reported twice and the length value was lost. This has now been fixed.
 
TTSD-42507 Modeling Now, when you select Objects by phases in Phase manager, the object handle points are not shown in the property pane anymore if the object and the handle points are in the same phase. 

Construction points are still shown in the selection results in the property pane. This prevents the accidental movement of part reference points which could result in a corrupted model.
TTSD-43014 Modeling Tekla Structures no longer crashes when trying to repair a model with recursive assembly hierarchies.
TTSD-43047 Modeling Tekla Structures now correctly displays rebar sets when using the Assembly > Show Assembly command even if reinforcement is defined as hidden in the display settings. 
TTSD-43130, TTSD-36577 Modeling Building hierarchy now works correctly in multi-user models, and when there are pours in a model.
TTSD-43273 Modeling Batch editor now handles better the cases where the source object was moved.
TTSD-43285 Modeling Batch editor: Recognizing and copying of rebar meshes has been improved.
TTSD-43309 Modeling Previously, Tekla Structures crashed if you were snapping to a reference model in a view where many lines were seen as one and the snap to intersection points switch was active. This has now been fixed.
 
TTSD-43344 Modeling When you now inquire a weld, set weld user-defined attributes (UDAs) are shown in the Inquire dialog box.
TTSD-43408 Modeling Selecting objects in a model view using area selection from right to left now works correctly in all rendering modes. Previously in transparent modes, also the background objects were selected.
 
TTSD-43665 Modeling Batch editor now behaves better in situations where assemblies contain macros which contain other macros.
TTSD-43894 Modeling Custom components no longer have hash marks in front of some sub-component parameters or variables. These parameters and variables were not meant to be shown at all.
 
SOLD-1589 Licensing In the Tekla Structures Sign in window, some translated texts do not fit in the window. This has now been fixed.
TTSD-40288 Core Previously, Tekla Structures could in some cases crash when exiting. This has now been fixed.
TTSD-43817 Core Stability improvements have been made to prevent crashes and unnecessary error messages.
TTSD-41526 Tools and components Previously, the custom component editor mode could not be closed when saving the component failed because of missing plug-ins. This has now been fixed.
TTSD-43249 Tools and components Previously, setting files of components, for example Formwork placing tools, were not found if they were placed in a subfolder of the XS_FIRM or XS_PROJECT folder. This has now been fixed.
TTSD-43425 Tools and components Previously, there could be an error when you opened a new model while searching in the Applications & components catalog. This has now been fixed.
TTSD-43892 Tools and components Previously, there were issues that prevented RPC-based components, such as Edge and corner reinforcement (62), from changing the number of bars in a rebar group. This has now been fixed.
TTSD-38711 Numbering Previously, overlapping numbering series could result in two different assemblies receiving the same family numbering qualifier. Now the assemblies whose numbers would overlap are no longer numbered in family numbering.
TTSD-32935 User interface Property pane performance has been improved. Showing the common properties of the selected multiple objects and switching between the selected object types in the property pane is now faster than before, especially when several UDAs have been added to the property pane template.

 
TTSD-41998 User interface The Bypass.ini file for bypassing the Tekla Structures login screen now works correctly using the default international character UTF-8 encoding.
TSAC-4473 Import, export, interoperability (concrete) Export ELiPLAN file (68): Weep holes at the start and at the end of the hollow core element are now always exported aligned in one line. Cuts smaller than 100 mm at the start and at the end are ignored, otherwise the weep holes are offset respectively to the cut size.
TSAC-5234 Import, export, interoperability (concrete) Export Unitechnik (79): Previously, line attributes were not correctly exported in certain cases when there was a cut part former too close to the contour edge. This has now been fixed.
TSAC-5354 Import, export, interoperability (concrete) Export ELiPLAN file (68): With a data conversion file, accessories such as steel embeds and insulation blocks can now also be quantified with custom measurement units. Previously, they were always quantified as piece count.
Was this helpful?
Previous
Next