Vernieuwde Vormendatabase

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Vernieuwde Vormendatabase

De vormendatabase is vernieuwd. Het heeft een nieuwe gebruikersinterface en veel nieuwe functies.

U kunt nu bijvoorbeeld vormen groeperen, subgroepen maken, tags aan vormen toevoegen en belangrijke vormen met sterren markeren. Het importeren en exporteren van vormen is ook verbeterd. U kunt nu vormen en groepshiërarchieën samen of afzonderlijk tussen modellen overbrengen.

Als u de vormendatabase wilt openen en wijzigen, gaat u naar het Bestand-menu en klikt u op Databases > Vormendatabase.

Wanneer u items maakt of aanpast en klikt op naast het Vorm-vak in de itemeigenschappen om een vorm te selecteren, wordt het nieuwe dialoogvenster Vorm selecteren nu geopend.

Was this helpful?
Previous
Next