Updates in de Template Editor, templates en lijsten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Updates in de Template Editor, templates en lijsten

De Template Editor Gebruikershandleiding is nu beschikbaar in Tekla User Assistance. Er zijn ook enkele nieuwe instellingen om het maken van vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven in te stellen.

De Template Editor Gebruikershandleiding is beschikbaar in Tekla User Assistance.

De Template Editor Gebruikershandleiding is nu beschikbaar in Tekla User Assistance in de Tekla Structures sectie productgidsen 'Beheren sinds Tekla Structures 2020 SP3. U kunt nu door de inhoud bladeren en de zoekopdracht normaal gebruiken. De inhoud is dezelfde als in de helpfunctie van de Template Editor. Voorheen was de Template Editor Gebruikershandleiding alleen in Tekla User Assistance PDF-indeling beschikbaar.

De Template Editor Gebruikershandleiding is momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

Verbeteringen in de Template Editor

Instellingen voor het maken van staaf vergrote afbeeldingen

Instellingen om het maken van vergrote afbeeldingen van wapeningsstaven in te stellen, zijn in het Grafisch Veld eigenschappen > Vrije attributen als applicatie-attributen in Template Editor toegevoegd. Ze zijn nu beschikbaar als een vooraf gedefinieerde attributenlijst voor een eenvoudiger selectie. Voorheen moesten deze attributen als gebruikers-attributen worden gedefinieerd door de attribuutnamen en -waarden te typen.

Als hetzelfde attribuut is ingesteld voor een Gebruiker en voor Applicatie, heeft het attribuut Applicatie voorrang.

Verbetering in de output van het grafische veld

In de eigenschappen van grafische velden kunt u nu selecteren of u een grafisch veld altijd wilt uitvoeren ( Altijd zichtbaar ) of het veld wilt uitvoeren op basis van een voorwaarde die voor het veld is gedefinieerd ( Zichtbaar). Het resultaat van de voorwaarde moet True of False zijn.

Nieuwe stringfuncties voor het wijzigen van tekencases

Er zijn twee nieuwe stringfuncties toegevoegd voor voorwaarden en formules tolower(<param>)en toupper(<param>), waardoor het hoofdlettergebruik respectievelijk in kleine letters of hoofdletters wordt wijzigt.

Wijzigingen in templateattributen

Er zijn enkele nieuwe templateattributen en sommige attributen zijn gewijzigd. Zie voor meer informatie wijzigingen in templateattributen.

Was this helpful?
Previous
Next