Verbeteringen in de wapening

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Verbeteringen in de wapening

Tekla Structures 2021i beschikt over nieuwe instellingen en verbeteringen in wapeningsstaafgroepen voor stavenset en introduceert een nieuw tabblad in het lint dat alle modelleercommando's voor wapening bevat. Sommige nieuwe wapeningsfuncties in Tekla Structures 2021 werden al geïntroduceerd in eerdere Tekla Structures 2020 service-packs.

Nieuw tabblad Wapeningsstaaf in het lint

De commando's voor het modelleren van wapening bevinden zich nu op hun eigen Wapeningsstaaf-tabblad in het Tekla Structures-lint.

Stavenset en aanpassers kunnen randen volgen

Gebruik de nieuwe Randen volgen-instelling om te definiëren of de richtlijnen set staven en aanpassers inclusief splitsers de beenvlakranden moeten volgen die zich tussen de richtlijn of aanpasser van het eindpunt bevinden. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u gebogen betonconstructies versterkt en hier details aan toevoegt.

De Randen volgen-lijst is beschikbaar voor -stavensets, alle aanpassers en tweede richtlijnen in het eigenschappenvenster. Als u Ja selecteert en de handles voor rechtstreekse wijziging van de richtlijn of de aanpasser zich op de rand van een beenvlak bevinden, volgen de richtlijn- of de aanpasserpogingen de beenvlakranden die zich tussen de eindpunten bevinden. De kortste route langs de randen wordt gebruikt.

U kunt ook op de contextuele werkbalk klikken zodat een geselecteerde stavenset, aanpasser, splitser of tweede richtlijn de beenvlakranden volgen.

Opmerking: als er zich uitsnijdingen aan de randen bevinden, voegt u tussenliggende rechtstreekse wijzigingshandles of aanpassers toe aan de richtlijn en sleept u de handles naar de hoeken van de uitsnijdingen.

Verbeteringen in de staafgroepering voor stavensets

 • Tekla Structures2021 groepeert automatisch stavensets die tapstoelopen langs een kromming. De nieuwe tapstoelopend gebogen groepen worden bijvoorbeeld bij het nummeren, maken van lijsten en bematen in tekeningen ondersteund.

 • Vergelijkbare stavensets worden nu ook als een normale groep gegroepeerd, zelfs als de staven zich onregelmatig langs een polykromming bevinden.

 • De automatische groepering van stavensets houdt rekening met betonelementen. Als een betonelement uit meerdere onderdelen bestaat, worden de staven gegroepeerd binnen het betonelement in plaats van de onderdelen.

 • Nieuwe variabelen waarmee het groeperen van stavensets in een model wordt beheerd, worden geïntroduceerd. Met deze variabelen kunt u toleranties definiëren voor de stavensets die u automatisch wilt groeperen.

 • Als u de waarden van de bovenstaande model-specifieke variabelen in bepaalde stavensets wilt overschrijven, kunt u de gebruikersattributen Taps toelopende lineaire tolerantie, Taps toelopende gebogen tolerantie en Minimumaantal liggers in vergelijkbare groep op het tabblad stavenset in de stavenset of door de gebruiker gedefinieerde eigenschapaanpasser gebruiken.

Nieuwe instellingen voor wapeningsstaven en andere verbeteringen

 • De Te maken minimale lengtes-instellingen zijn aan de eigenschappenvensters van afzonderlijke stavensets en eigenschapaanpassers toegevoegd. U kunt de Minimale staaflengte en Minimale rechte begin/einde beenlengte-eigenschappen gebruiken om de corresponderende modelspecifieke instellingen in het dialoogvenster Opties te overschrijven.

 • Gebruik de volgende nieuwe instellingen om stavensets met elkaar te verbinden, zelfs als de randen van het beenvlak niet exact overlappen.

  Voer een waarde in om de maximale opening tussen de beenvlakken die automatisch worden verbonden te definiëren. Als de waarde groter is dan de bestaande opening, wordt de opening genegeerd en worden de staafbenen verbonden.

 • Als u de GUID'S van stavensets en wapeningsstaafgroepen wilt gebruiken om te rapporteren, gebruikt u de nieuwe template-attributen USERDEFINED.REBARSET_GUID en USERDEFINED.REBARSET_GROUP_GUID.

 • Het is nu mogelijk om stavensets en stavensetgroepen te filteren en te selecteren met behulp van hun GUID'S. Voorheen was het alleen mogelijk om stavensets op GUID te selecteren. Gebruik bij enkelvoudige stavensets de Template-categorie in filters.

 • De IFC2x3-export gebruikt ook de nieuwe stavensetgroep-GUID bij het exporteren van stavensetgroepen. Voorheen werd de GUID van de eerste staaf gebruikt.

 • De bestaande template-attributen CROSS_SECTION_AREA en WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH zijn nu beschikbaar voor wapening op de REBAR en SINGLE REBAR rijen.

 • De naam van de variabele XS_REBAR_MINIMUM_LEG_DEVIATION is gewijzigd in XS_REBARSET_MINIMUM_LEG_DEVIATION omdat deze alleen van invloed is op stavensets.

Verbeteringen in stavensets die in vorige service-packs zijn geïntroduceerd

Was this helpful?
Previous
Next