Verbeteringen in Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Verbeteringen in Tekla Model Sharing

Tekla Structures 2021 introduceert verschillende verbeteringen in Tekla Model Sharing. Modeleigenaren kunnen nu ook gebruikers exporteren en importeren en bestanden en mappen in XS_FIRM en XS_PROJECT mappen kunnen van delen worden uitgesloten.

Nieuwe manieren om modelgebruikers te beheren en berichten te sturen

Gebruikers met de rol van Eigenaar kunnen nu gebruikers exporteren en importeren in het dialoogvenster Gebruikers en alle gebruikersrollen met uitzondering van Viewer kunnen nu e-mailberichten naar anderen sturen.

  • U opent het dialoogvenster Gebruikers door in het menu Bestand de optie Delen > Gebruikers te selecteren.

Gebruikers exporteren en importeren

U kunt de lijst met gebruikers nu naar een gedeeld model exporteren. Hiermee kunt u gebruikersrollen wijzigen of dezelfde gebruikers aan een ander gedeeld model toevoegen.

Wanneer u op Gebruikers exporteren klikt, wordt de lijst met gebruikers opgeslagen in het bestand users.csv in de submap \ModelSharing onder de modelmap. De indeling van de lijst is <email address>;<role>.

U kunt:
  • het bestand users.csv openen en de gebruikersrollen wijzigen of de machtigingen van gebruikers voor het model verwijderen door hun rol in te stellen op NONE. Als u de wijzigingen in het bestand users.csv hebt opgeslagen, importeert u de lijst door op Gebruikers importeren te klikken.

  • Voeg dezelfde gebruikers aan een ander gedeeld model toe door op Gebruikers importeren te klikken.

    U moet naar de submap \ModelSharing onder de modelmap gaan van waaruit u de lijst met gebruikers hebt geëxporteerd of het bestand users.csv vanuit de submap \ModelSharing naar een andere locatie kopiëren.

E-mailberichten sturen

U kunt nu op elk moment e-mailberichten naar andere modelgebruikers verzenden.

Als u het selectievakje Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker selecteert, verschijnt er een berichtvenster. U kunt het bericht in het berichtvenster schrijven.

U kunt de gebruikers selecteren naar wie u het bericht in de lijst met Modelgebruikers wilt verzenden of u verstuurt het bericht naar alle gebruikers door geen gebruikers in de lijst met Modelgebruikers te selecteren.

Bestanden en mappen uitsluiten van het synchroniseren van XS_FIRM- en XS_Project-mappen

Het bestand FileSharing.ini voor het uitsluiten van bestanden en mappen uit de instellingen voor delen wordt niet meer automatisch in de map <model folder>\ModelSharing\Settings gemaakt. In plaats daarvan kunt u handmatig bestanden uitsluiten die in de map XS_PROJECT, de map XS_FIRM of hun submappen zijn opgeslagen. Op deze manier kunnen BIM-managers hun eigen instellingenbestand in de modelmap hebben, zodat ze de benodigde bestanden met andere gebruikers kunnen delen.

Als u wilt instellen welke bestanden of mappen worden uitgesloten, klikt u op Uitsluiten in het dialoogvenster Instellingen delen en selecteert u de bestanden en mappen.

Voor wijzigingen in rollen hoeft nu niet meer opnieuw te worden gestart

Wanneer uw rol in een gedeeld model nu wordt gewijzigd in Viewer of Project viewer, hoeft u het Tekla Structures en het gedeelde model niet meer te sluiten en opnieuw te openen.

De voortgang van gegevenssynchronisatie van XS_FIRM- en XS_PROJECT-mappen bekijken

Deze verbetering werd al in Tekla Structures 2020 SP2 geïntroduceerd. Zie 2020 SP2: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Was this helpful?
Previous
Next