Nieuw Docent zijvenster en andere Help-wijzigingen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nieuw Docent zijvenster en andere Help-wijzigingen

Tekla Structures leren is nu eenvoudig en gaat vlot met het nieuwe Docent zijvenster.

Tekla Structures 2021 introduceert een nieuw commandovenster Docent in het zijvenster, dat de instructies toont van het commando dat op dat moment actief is in het lint. Het Docent zijvenster geeft u
 • een korte omschrijving van het commando

 • stappen voor het gebruik van het commando

 • korte voorbeeldanimaties over het gebruik van het commando

 • koppelingen naar meer uitgebreide video's en instructies in Tekla User Assistance

Docent is beschikbaar voor alle lintcommando's in de model- en de tekeningmodus.

Docent gebruiken.

 1. Open eerst het Docent zijvenster Als u Docent wilt openen, klikt u op in het zijvenster.

 2. Klik op een commando in het lint.

  Docent geeft de instructies voor het geselecteerde commando weer.

  Als u meer informatie over het commando wilt, klikt u op de koppelingen in de Meer informatie in Tekla User Assistance sectie in Docent.

 3. Klik op een ander commando in het lint.

  Docent inhoud wijzigt en geeft de instructies voor het nieuw geselecteerde commando weer.

Uw eigen Docent-inhoud maken

U kunt eenvoudig help-inhoud maken voor de tools in het zijvenster in de Applicaties en componenten-database. Docent toont de inhoud van de selectie, dus de informatie is vooral handig voor het geven van adviezen aan uw gebruikers over het kiezen tussen verschillende componenten of het geven van instructies voordat een tool wordt uitgevoerd. Om deze functie ten volle te benutten, moeten gebruikers hun zijvensters zo schikken dat beide vensters zichtbaar zijn. Hiermee wordt de Help-functie voor gebruikerscomponenten niet vervangen. U kunt nog steeds een aparte contextuele (F1) Help-pagina aan dialoogvensters van gebruikerscomponenten toevoegen.

 1. In de Applicaties en componenten database selecteert u de tool waarvoor u hulp wilt toevoegen.

 2. Klik op de knop Helpbestand toevoegen in Docent.

  Er wordt een dialoogvenster geopend voor het maken van de benodigde bestanden volgens uw selecties. De inhoud kan in de model-, project-, bedrijfs- of systeemmap worden opgeslagen. De Standard mapzoekvolgorde wordt gevolgd.

Als u de Help-inhoud wilt schrijven, kunt u de gegenereerde HTML-bestanden met uw voorkeursteksteditor of andere bewerktool bewerken of de templatebestanden volledig overschrijven.

Raadpleeg Hulp van docent voor applicaties en componenten toevoegen voor informatie.

Tekla Help-viewer verwijderd

De aparte Tekla Help-viewer is verwijderd. Als u op F1of Ctrl+F1 drukt, wordt de user assistance nu in uw standaard webbrowser geopend. Met deze wijziging hopen we dat u de Help nog makkelijker kunt gebruiken omdat u de inhoud in de user assistance in uw voorkeursbrowser zonder extra klikken wordt geopend.

U kunt nog steeds een offline hulppakket installeren in plaats van de pagina in de User Assistance rechtstreeks vanuit de Tekla User Assistance online service te openen.

Verbeterde statusbalkberichten

De statusbalk aan de onderzijde van het Tekla Structures venster heeft nu een nieuw uiterlijk waardoor het beter opvalt. Veel van de korte instructies in de statusbalk zijn verbeterd om de stappen die nodig zijn om tools te gebruiken uit te leggen en om meer feedback te geven.

Gewijzigde toegang in Tekla User Assistance

Artikelen in de Tekla User Assistance zijn niet langer beperkt tot gebruikers die beschikken over een onderhoudscontract. U kunt nu de artikelen bekijken zonder u bij de Tekla User Assistance service aan te melden. Hierdoor is het eenvoudiger en sneller om de service te gebruiken en ervoor te zorgen dat alle gebruikers toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben, zelfs als accounts niet correct zijn ingesteld of wanneer er problemen zijn bij het inloggen.

Was this helpful?
Previous
Next