Verbeteringen in gebruikerscomponenten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Verbeteringen in gebruikerscomponenten

Gebruikerscomponenten hebben veel interessante verbeteringen in Tekla Structures 2021.

Verbeteringen in het fVF tabelbestand

 • Het is niet meer nodig om een spatie of scheidingsteken aan het einde van elke regel in tabelbestanden te hebben. De laatste kolom met gegevens wordt nu correct opgehaald zonder de extra spatie.

 • U kunt nu een teken opgeven voor de gegevensscheiding: fVF(data file, lookup value, column#[, separator character])

  • U kunt nu een willekeurig kolomscheidingsteken gebruiken. Voorheen konden alleen spaties als scheidingstekens worden gebruikt.

   Dit bied ondersteuning voor spaties in namen, profielen, vormen, enzovoort, en ook voor het gebruik van lijsten met afstanden als invoer.

  • U kunt ook blanco of lege tekstvelden als invoer gebruiken.

  • Spatie voor en na is vervallen.

  • U kunt slechts één teken als een scheidingsteken gebruiken. U kunt bijvoorbeeld geen complex scheidingsteken zoals gebruiken "/+/", omdat alleen het eerste teken als een kolomscheidingsteken wordt beschouwd.

Databestanden worden nu gepubliceerd met de gebruikerscomponent

De databestanden die door de gebruikerscomponent worden gebruikt, worden nu in het geëxporteerde .uel-bestand opgenomen als de databestanden zich in de modelmap bevinden.

 • Alleen bestanden die rechtstreeks in fVF-functies zijn opgegeven, worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld: =fVF("myData.dat", ...) geeft rechtstreeks het bestand op, maar =fVF(P1, ...) niet.

 • Alleen databestanden die zich in de modelmap of in de CustomComponentDialogFiles-submap bevinden, worden geëxporteerd.

 • Bij het importeren van een .uel-bestand dat databestanden bevat, worden de databestanden naar de map CustomComponentDialogFiles in de modelmap gekopieerd. Als er conflicten zijn met bestaande databestanden zijn, wordt er een waarschuwing weergegeven.

Verbeteringen in de wachtwoordbeveiliging van gebruikerscomponenten

De wachtwoordbeveiliging voor gebruikerscomponenten is verbeterd. Er is in de Gebruikerscomponenteditor een nieuw commando beschikbaar in het snelmenu wanneer u met de rechtermuisknop op een gebruikerscomponent klikt: Explodeer component met parameters.

Wanneer u nu een met een wachtwoord beveiligde gebruikerscomponent in de Gebruikerscomponenteditor explodeert, vraagt het nieuwe Explodeer component met parameters-commando u het wachtwoord in te voeren. Alleen na het invoeren van het juiste wachtwoord wordt de component geëxplodeerd en worden de component parameters en -toewijzingen gemaakt.

Als u met het bestaande Component exploderen-commando een met een wachtwoord beveiligde gebruikerscomponent explodeert, wordt de gebruikerscomponent geëxplodeerd zonder de componentparameters en toewijzingen te maken.

Verbeteringen in de Gebruikerscomponent Dialoogvenster Editor

De tool Gebruikerscomponent Dialoogvenster Editor ondersteunt nu alle waardetypen die ook beschikbaar zijn in de eigenschappen van de gebruikerscomponenten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u nu een type variabele als vorm kunt specificeren waarmee u toegang tot de vormendatabase in het componentendialoogvenster krijgt.

Beperkingen in namen van variabelen

 • Het gebruik van een wiskundige constante, zoals PIof e, als parameternaam is niet meer mogelijk in gebruikerscomponenten.

 • Namen van variabelen die rekenkundige operatoren bevatten (+,-,*,/) kunnen niet meer in de gebruikerscomponenteditor worden gebruikt.

Was this helpful?
Previous
Next