Andere verbeteringen in tekeningen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Andere verbeteringen in tekeningen

Tekla Structures 2021 introduceert een grote mate van verbeteringen in tekeningen, inclusief toevoegingen op de contextuele werkbalk in de Model Editor, nieuwe instellingen die voor alle aanzichten in een tekening algemeen zijn en verbeteringen in Documentmanager, Inhoudsbeheerder tekening, zoomen, instellingen op object niveau en veel meer.

Tekeningen opsommen, openen en maken via de Miniwerkbalk

 • Wanneer u nu objecten in het model selecteert en klikt op de nieuwe knop Tekeningen openen of maken in de Miniwerkbalk, worden onderdeeltekeningen, merktekeningen, betontekeningen en verzameltekeningen die voor de geselecteerde objecten zijn gemaakt, in het nieuwe Miniwerkbalk-menu weergegeven. Het tekeninglabel en de naam worden voor elke tekening weergegeven.

  Dit is een nieuwe en snelle manier om toegang te krijgen tot tekeningen voor onderdelen, merken of betonelementen waaraan u werkt en u kunt een tekening openen door er gewoon in de lijst op te klikken.

 • Het nieuwe Tekeningen openen of maken-menu bevat ook commando's voor het maken van onderdeel-, merk- en betontekeningen. Welke commando's beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type objecten dat u in het model hebt geselecteerd. Als u een tekening wilt maken, klikt u op het juiste commando.

  Opmerking: Overzichttekeningen kunnen niet via de Miniwerkbalk worden gemaakt of geopend.

 • Als u de tekeningen voor de geselecteerde objecten in de lijst in Documentmanagerwilt weergeven, gebruikt u het nieuwe Tekeningen voor geselecteerde objecten weergeven...-commando dat ook in het Tekeningen openen of maken-menu beschikbaar is.

Verbeteringen in de Documentmanager

Nieuwe knoppen in Documentmanager

 • Documentmanager heeft enkele nieuwe knoppen:

  • Verwijderen-knop is nu beschikbaar aan de onderzijde voor het verwijderen van de geselecteerde tekeningen of bestandsdocumenten. Voorheen kon u alleen tekeningen verwijderen door Verwijderen in het contextmenu te selecteren.

  • Documentmanager Er wordt niet meer om bevestiging gevraagd om bestandsdocumenten te verwijderen als u een van de Shift-toetsen aan het begin van de bewerking ingedrukt houdt, bijvoorbeeld drukken op de Verwijderen-knop. Het gedrag is nu hetzelfde als wanneer u tekeningdocumenten verwijdert.

  • De knoppen Vorige tekening openen en Volgende tekening openen zijn nu beschikbaar voor het openen van de volgende of vorige tekening terwijl een tekening geopend is. Eerder kon u alleen vorige en volgende tekeningen openen door te drukken op Ctrl + Pagina omhoog of Ctrl + Pagina omlaag op het toetsenbord.

  • Sommige nieuwe knoppen (Issue, Unissue, Bevriezen, Bevriezen opheffen, Tekening gereed voor vrijgeven markeren, Markering opheffen van tekening gereed voor vrijgeven, Lock, Unlock) werden al in Tekla Structures 2020 SP5 geïntroduceerd. Zie 2020 SP5: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

  Raadpleeg de Documentmanager voor meer informatie.

Verbeteringen in het geven van een issue aan tekeningen

Verbeteringen in de functionaliteit voor het uitgeven van tekeningen waren al in Tekla Structures 2020 SP4 geïntroduceerd. Raadpleeg 2020 SP4: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Alleen geselecteerd documenten weergeven modus verbeterd

Sommige verbeteringen in de Alleen geselecteerd documenten weergeven-modus werden al in Tekla Structures 2020 SP4 geïntroduceerd. Raadpleeg 2020 SP4: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Nieuwe functies in de Inhoudsbeheerder van de tekening

 • U kunt nu Ctrl + C in de Inhoudsbeheerder tekening-lijst gebruiken om de geselecteerde rijen in de .csv-indeling naar het klembord te kopiëren en vervolgens de rijen in een Microsoft Excel sheet te plakken. Houd Ctrl of Shift ingedrukt om meerdere regels te selecteren.

 • De knoppen voor Verborgen items weergeven en In alle aanzichten weergeven zijn verplaatst naar het nieuwe Opties-menu dat u kunt openen door op de knop nieuw Opties naast het zoekvak te klikken.

Zie Inhoudsbeheerder tekening voor meer informatie.

Nieuwe instellingen voor het filteren van modellassen, laslabels en boutlabels op tekeningniveau

Er zijn enkele nieuwe instellingen beschikbaar in Eigenschappen op tekeningniveau die u kunt gebruiken om in één keer bepaalde instellingen voor alle aanzichten in een tekening te wijzigen. Deze Algemene instellingen voor alle vensters bevinden zich op de Maken aanzicht-pagina.

Nieuwe instelling voor zichtbaarheid laslabel

Er is een nieuwe instelling Laslabel zichtbaar toegevoegd aan Merktekening eigenschappen voor het instellen van de zichtbaarheid van labels van modellassen in aanzichten in merktekeningen. De opties zijn:

 • In één aanzicht: Tekla Structures vindt automatisch de meest relevante weergave voor het weergeven van de modellaslabels. Elk laslabel wordt slechts in één tekeningaanzicht weergegeven.

 • In alle vensters: Tekla Structures voegt de laslabels toe in alle tekeningaanzichten die het onderdeel met de las bevatten.

Nieuwe instellingen voor Boutdiameter negeren en Minimum lasgrootte

De standaard boutdiameter en lasgrootte kunnen nu op tekeningniveau in onderdeel- en merktekening eigenschappen worden ingesteld. De instellingen voor Boutdiameter negeren en Minimum lasgrootte zijn nu toegevoegd:

 • Me de instelling Boutdiameter negeren worden bouten met een standaarddiameter uit tekeningen uitgefilterd, wat betekent dat Tekla Structures geen boutlabels van de gedefinieerde boutdiameter in tekeningen toont.

 • De instelling Minimum lasgrootte filtert lassen van de gedefinieerde grootte en kleiner uit de tekening.

Voorheen waren deze instellingen alleen beschikbaar in de eigenschappen voor boutlabel, laslabel en lasaanzicht.

Wijzigen van objectniveau-instellingen in tekeningen

Gedetailleerde objectniveau-instellingen en tekening-update

Gedetailleerde objectniveau-instellingen werken nu automatisch de tekening bij wanneer bij een onderdeel de attributen of de fase zijn gewijzigd. Voorheen werden gedetailleerde objectniveau-instellingen alleen bijgewerkt nadat een onderdeel werd gemaakt, gewijzigd of genummerd.

Sneller wijzigen van objectniveau-instellingen in tekeningen

De snelheidsverbetering voor de objectniveau-instelling was al in Tekla Structures 2020 SP3 geïntroduceerd. Raadpleeg 2020 SP3: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Handmatig gemaakte detaillabels en doorsnedelabels kopiëren en verplaatsen

Detail- en doorsnedelabels kopiëren met kopieercommando's

Handmatig gemaakte detail- en doorsnede-labels kunnen nu in een tekeningaanzicht worden gekopieerd met de contextmenucommando's Kopiëren > Rechtlijnig en Kopiëren > Rechtlijnig..., het lintcommando Kopiëren of door Kopiëren - rechtlijnig in Snel starten in te voeren. De sneltoets Ctrl + C werkt ook.

Detail- en doorsnede symbolen met Verplaatsen-commando's verplaatsen

Handmatig gemaakte detail- en doorsnede-labels kunnen nu in een tekeningaanzicht worden verplaatst met het contextmenucommando Verplaatsen > Rechtlijnig, het lintcommando Verplaatsen of door Verplaatsen - rechtlijnig in Snel starten in te voeren. De sneltoets Ctrl + M werkt ook.

Handmatig gemaakte doorsnede-labels kopiëren en verplaatsen met Ctrl en Shift en verslepen

De verbeteringen voor het kopiëren en verplaatsen van doorsneden door middel van Ctrl of Shift en verslepen werden al in Tekla Structures 2020 SP1 geïntroduceerd. Raadpleeg 2020 SP1: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Alle wijzigingssymbolen in één keer verwijderen

U kunt nu alle wijzigingssymbolen voor associatieve opmerkingen, labels en maatlijnen in één keer in een geopende tekening verbergen.

Klik hiertoe op het tabblad Tekening op Verwijderen > Alle wijzigingssymbolen.

Voorheen kon u alleen de Wijziging wolken verwijderen-macro gebruiken om dit te doen.

Raadpleeg voor meer informatie over het verwijderen van wijzigingswolken Controle gewijzigde labels, opmerkingen en maatlijnen en wijzigingssymbolen verwijderen.

Verbeteringen in de 2D-tekeningenbibliotheek

 • Er is een nieuwe optie Oorspronkelijke afmetingen exploderen in het Opties-menu in 2D-tekeningenbibliotheek die u kunt gebruiken om oorspronkelijke afmetingen in details in plaats van lijnen en symbolen te maken.

 • De miniatuurafbeeldingen van DWG-bestanden in de detailmappen worden nu automatisch uit de DWG-bestanden gehaald. Deze functie werkt alleen als er DWG-software op de computer is geïnstalleerd.

 • U kunt nu zelfs een detail maken in 2D-tekeningenbibliotheek als de huidige modelmap niet is geselecteerd. Het detail wordt in de huidige modelmap opgeslagen en een bericht in de statusbalk geeft de naam van het nieuwe detail aan.

 • U kunt nu ook een tweede referentiepunt voor rotatie aanwijzen. U kunt het selecteren van rotatiepunten ook onderbreken.

  U moet de functie Een tweede referentiepunt toevoegen activeren wanneer u een detail invoegt. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het detail in de 2D-tekeningenbibliotheek en schakel Een secundair referentiepunt invoegen. Wanneer u het detail invoegt, vraagt Tekla Structures u om twee invoerpunten te geven. Het secundaire referentiepunt bepaalt de richting van het detail.

 • Details die in eigen aanzichten zijn gemaakt, worden nu automatisch gemaakt zodat de plaatsing van het aanzicht vastligt.

 • Wanneer u een detail invoegt, wordt u gevraagd een nieuw invoegpunt te kiezen totdat u een geldig punt aanwijst of het commando onderbreekt.

Zie de 2D-tekeningenbibliotheek voor meer informatie.

Nieuwe .dsrf eigenschappen-bestandsextensie op objectniveau voor oppervlakte

De bestandsextensie voor eigenschappenbestanden op objectniveau voor oppervlakte is gewijzigd in *.dsrf. Dit betekent dat de oude extensie *.srf nu alleen voor de eigenschappenbestanden voor het modelleren van zijvlakken is gereserveerd. U moet bestaande eigenschappenbestanden op objectniveau van oppervlakten in tekeningen bijwerken of opnieuw maken om de wijziging weer te geven.

Volgorde van tekeningen in het dialoogvenster Tekeningen afdrukken

De verbetering in de volgorde van tekeningen in het Tekeningen afdrukken-dialoogvenster was al geïntroduceerd in Tekla Structures 2020 SP4. Raadpleeg 2020 SP4: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Nieuwe presentatie-instellingen en andere verbeteringen in Vergrote afbeelding en markering staaf

 • De Vergrote afbeelding en markering staaf-applicatie heeft een nieuw gedeelte voor presentaties-opties met twee nieuwe functies op het tabblad Wapeningsstaaf. Deze instellingen werden al in Tekla Structures 2020 SP2 geïntroduceerd. Raadpleeg 2020 SP2: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

  Raadpleeg voor meer informatie Vergrote afbeelding en markering staaf.

 • De volgende verbeteringen in de hoekbemating zijn geïmplementeerd op het Maatlijnen-tabblad:

  • U kunt nu het type van de hoekbemating wijzigen in Maatlijnlengtes in het Hoekmaatlijnen-gedeelte op het Maatlijnen-tabblad. Deze nieuwe optie creëert loodrechte maatlijnen wanneer de staafvorm een andere hoek dan 90 graden krijgt die terugkeert naar parallel of loodrecht op het oorspronkelijke been van de staaf. Deze optie is handig voor complexe bochten die normaal gesproken ter plaatse worden uitgevoerd.

   Een andere nieuwe optie, Beide maatlijnen, creëert de nieuwe Maatlijnlengtes en de oorspronkelijke hoekmaatlijn.

  • U kunt nu Nauwkeurigheid en Decimalen wijzigen en een kleur en een lijntype voor hoekmaatlijnen selecteren.

  • De hoekmaatlijnwaarde wordt nu boven de maatlijn geplaatst.

 • Er is een nieuwe instelling, Tapstoelopende lengtes, toegevoegd op het Maatlijnen-tabblad. Met deze instelling worden staven met verschillende lengten bemaat.

 • De uitvoer van staafgroepen met negatieve hoeken is opgelost. De uitvoer in Tekla Structures versie 2020 werd onjuist gemaakt.

 • Het vooraf gedefinieerde hoh-doellabel ondersteunt eenheden, nauwkeurigheid en opnieuw indelen.

 • Maatlijnen in cm/m-indeling hebben nu de juiste decimale indeling.

Snel aan de slag met Tekla Structures tekeningen

Dit nieuwe artikel is een goed startpunt voor nieuwe gebruikers in uw bedrijf die nog niet eerder met Tekla Structures tekeningen hebben gewerkt.

In dit artikel leren nieuwe gebruikers:

 • Wat specifiek is voor Tekla Structures tekeningen

 • Wat u moet doen voordat u tekeningen gaat maken

 • Tekeningen maken in hun eerste project met behulp van de vooraf gedefinieerde instellingen in hun omgeving

 • De gemaakte tekeningen handmatig wijzigen in de tekenmodus

Was this helpful?
Previous
Next