Verbeteringen in de maatvoering

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Verbeteringen in de maatvoering

Tekla Structures 2021 bevat verbeteringen in de bematings-associativiteit, staaf-maatlijnlabels, staafgroepbemating en maatvoering op aanzichtniveau.

Verbeterde bematings-associativiteit

Selecteer de associativiteit voor de maatvoering tijdens het handmatig maken van maatlijnen

Vanaf Tekla Structures 2021 en nieuwer kunt u een associativiteitsvoorwaarde voor elk maatlijnpunt tijdens het handmatig maatvoeren van tekeningobjecten selecteren. U kunt nu een maatlijn tijdens het maken correct koppelen en de maatlijnlocaties worden tijdens het bijwerken en klonen van tekeningen beter bewaard.

 • Als u de nieuwe functionaliteit voor de associativiteit tijdens het maken van maatlijnen wilt activeren, gaat u naar Bestand > Instellingen in de Tekening Editor en in de sectie Knoppen schakelt u het selectievakje Associativiteit maken maatlijn in.

  Begin vervolgens met het maken van een maatlijn met een van de volgende maatlijncommando's: Horizontaal, Verticaal, Orthogonaal, Loodrecht, Parallel of Vrij. Wijs de maatlijnpuntpositie aan en de lijst met associativiteitsvoorwaarden wordt weergegeven.

  U kunt de gewenste associativiteitsvoorwaarde op een van de volgende drie manieren selecteren:

  • Door met het muiswiel te scrollen wanneer de muisaanwijzer zich in de lijst met associativiteitsvoorwaarden bevindt.

  • Door in de lijst met voorwaarden op de gewenste associativiteitsvoorwaarde te klikken
  • Door het commando Selecteer de volgende associativiteitsoptie in Snel starten in te voeren.
  • Door een toetsenbordsneltoets te gebruiken die u voor Selecteer de volgende associativiteitsoptie hebt gedefinieerd.

Wanneer u een voorwaarde selecteert, wordt het gerelateerde object in de tekening gemarkeerd, zodat u kunt controleren of de geselecteerde voorwaarde naar een geschikt object verwijst.

Als u de associativiteitsvoorwaarde hebt geselecteerd, kunt u doorgaan met het maken van de maatlijn door de volgende maatlijnpunten aan te wijzen. De lijst met associativiteitsvoorwaarden wordt elke keer weergegeven wanneer een punt met beschikbare associativiteitsvoorwaarden wordt gedetecteerd.

De functie selecteert de voorwaarden intelligent op basis van de gegevens die over eerder geselecteerde voorwaarden zijn verzameld binnen het bereik van de maatlijn die wordt gemaakt. Wanneer u doorgaat met het aanwijzen van maatlijnpunten, merkt u mogelijk dat de associativiteitsvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met de eerder geselecteerde voorwaarden automatisch worden geselecteerd.

De lijst met associativiteitsvoorwaarden bevindt zich nu op een zodanige plek dat deze overlapping met de gebouwobjecten en de muisaanwijzer voorkomt. De functie detecteert de huidige positie van de muisaanwijzer en houdt de lijst met associativiteitsvoorwaarden aan de tegenoverliggende zijde van het aangewezen maatlijnpunt.

In de volgende afbeelding wordt de positie van de muisaanwijzer aangegeven door een blauwe cirkel en het aangewezen maatlijnpunt door een oranje cirkel.

Beperkingen

 • Het selecteren van een associativiteitsvoorwaarde van een maatlijn tijdens het handmatig maken van een maatlijn werkt alleen met rechte typen maatlijnen en alleen met de volgende commando's: Horizontaal, Verticaal, Orthogonaal, Loodrecht, Parallel en Vrij .

 • Sommige voorwaarden ontbreken mogelijk in de lijst met associativiteitsvoorwaarden. Als u het aantal voorwaarden in de lijst met associativiteitsvoorwaarden wilt verhogen, wijzigt u de waarde van de volgende variabelen:

  XS_INTELLIGENCE_MAX_RULE_COUNT

  XS_INTELLIGENCE_MAX_PART_COUNT

  XS_INTELLIGENCE_MAX_PLANE_COUNT

Voorwaarden die aan referentiepunten zijn gekoppeld

Associativiteitsregels voor maatlijnen worden nu duidelijker gesorteerd en weergegeven als de voorwaarde met een referentiepunt is geassocieerd.

De standaard associativiteitsregel wordt niet altijd weergegeven in de lijst met associativiteitsregels

 • Nu wordt de Standaard-associativiteitsvoorwaarde niet altijd in de lijst met associativiteitsvoorwaarden weergegeven, tenzij deze de enige beschikbare voorwaarde is of als deze eerder als de actieve voorwaarde voor het gekozen maatlijnpunt is geselecteerd.

Inhoud maatlijntag met associativiteitsvoorwaarden beheren

Inhoud van maatlijntags kan nu worden beheerd met behulp van associativiteitsvoorwaarden. Met het selecteren van de juiste associativiteitsvoorwaarden kunt u eenvoudig objecten selecteren die in de tags moeten worden weergegeven en eenvoudig maatlijntags instellen zonder dat u als voorheen complexe uitsluiting filters moet maken. Alleen attributen die overeenkomen met de geselecteerde objecten, worden in de tags weergegeven.

Dit is vooral handig in conflictsituaties wanneer maatlijnpunten mogelijk niet aan de gewenste objecten zijn gekoppeld omdat er andere objecten in dezelfde maatlijnlocatie zijn.

U past de inhoud van maatlijntags als volgt aan:

 1. Klik in een geopende tekening met de rechtermuisknop op een maatlijn waarvan u de tags wilt wijzigen.

  Eigenschappen die overeenkomen met alle gemaatvoerde objecten, worden in de tag weergegeven.

  Als u maatlijnen handmatig toevoegt, moet u naar Bestand > Instellingen gaan en het selectievakje Associativiteit maken maatlijn inschakelen om de lijst met associativiteitsvoorwaarden te kunnen openen.

 2. Selecteer in het context menu Associativiteitsvoorwaarden van de maatlijn weergeven en selecteer de objecten waarvan u de maatlijntag wilt weergeven.

De objecten die niet worden geselecteerd, worden direct uit de tag gefilterd.

Verbeteringen in staafmaatlijnlabel

Meer gecontroleerde plaatsing van maatlijnlabel voor wapeningsstaven

Voorheen werden bij het handmatig maken van een maatlijnlabel voor wapeningsstaven de maatlijnplaatsingen genegeerd en werd altijd vrije plaatsing gebruikt, en werd de locatie van de maatlijn automatisch bepaald. Nu is de standaardwaarde voor de Plaatsing-instelling vast in alle omgevingen. Wanneer u een maatlijnlabel voor een wapeningsstaaf maakt, wordt u gevraagd een locatie voor de maatlijn te kiezen.

De verbeteringen in de plaatsing van de staafmaatlijnlabel werden in Tekla Structures 2020 SP5 geïntroduceerd. Zie 2020 SP5: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Nieuw eigenschappen dialoogvenster, afzonderlijk commando voor staafmaatlijnlabel-eigenschappen en nieuwe instellingsbestanden voor staafmaatlijnlabels

Het nieuwe Labeleigenschappen staafmaatlijn-dialoogvenster, de nieuwe, afzonderlijke commando voor Staaf maatlijnlabel in het Eigenschappen-menu en de nieuwe *.rdim-instellingsbestanden zijn in Tekla Structures 2020 SP2 geïntroduceerd. Raadpleeg 2020 SP2: Nieuwe functies en verbeteringen voor details.

Verbeterde toepassing voor het maken van staafmaatlijnlabels voor alle staven

De applicatie Maken maatlijnen voor alle staven in de Applicaties en componenten database is gewijzigd naar Bematingstekst maken voor alle staven. Deze applicatie maakt nu elk type maatlijnlabel voor wapeningsstaven. We raden u aan eerst de juiste eigenschappen van maatlijnlabel voor wapeningsstaven in het Labeleigenschappen staafmaatlijn-dialoogvenster (Tekening > Eigenschappen > Staaf maatlijnlabel) in de tekening Editor in te stellen en vervolgens de applicatie uit te voeren.

Verbeteringen in maatvoeringsvoorwaarden

 • De sectie Bematen vanafin het Eigenschappen maatvoeringsvoorwaarden-dialoogvenster bevat een nieuwe optie En stramien. Met deze nieuwe optie worden stramienlijnen toegevoegd aan de maatlijnen. Deze optie is beschikbaar voor de maatvoeringstypes Totaalmaten, Maatlijnen voor vormen, Maatlijnen voor filters, Maatlijnen aangelaste onderdelen, Maatlijnen voor gaten en Maatlijnen uitsparingen.

 • De prestaties van de tekening maatvoering typeMaatlijnen voor filters zijn verbeterd. Als u de verbetering wilt implementeren, maakt u het filter als een selectiefilter (bestandsextensie .SObjGrp). Normaal worden de maatlijnfilters gemaakt als tekeningaanzicht filters (bestandsextensie .vf) en de tekeningaanzicht filters worden niet beïnvloed door deze verbetering.

Staafgroepbemating

Maatvoering van wapeningsgroepen groepen werkt nu ook als het bovenliggende object een betonitem is.

Was this helpful?
Previous
Next