Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Uw modelwijzigingen delen in Tekla Model Sharing

Nadat u uw lokale versie van het gedeelde model hebt gewijzigd, kunt u uw wijzigingen met andere gebruikers die aan het model werken delen. Als u uw wijzigingen met andere gebruikers wilt delen, verzendt u uw wijzigingen naar de deelservice door ze weg te schrijven. Als u er zeker van wilt zijn dat andere gebruikers niet wegschrijven terwijl u wijzigingen in het model aanbrengt, kunt u volgende wegschrijving reserveren. U kunt ook de Automatiseringstool delen gebruiken om het delen van uw wijzigingen te automatiseren.

Uitlezen

Voordat u uw wijzigingen wegschrijft, moet u het volgende doen:
 • Lees de meest recente wijzigingen in die in het model zijn aangebracht.
 • Sla de wijzigingen op die u in het model hebt aangebracht.
 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Wegschrijven of klik op de werkbalk Snelle toegang op .

  Het pictogram Wegschrijven geeft een groene pijl weer wanneer er geen pakketten zijn die moeten worden ingelezen voordat u kunt wegschrijven. U kunt wijzigingen direct wegschrijven.

  Het pictogram Wegschrijven geeft een grijze pijl weer wanneer er geen pakketten zijn die moeten worden ingelezen voordat u wijzigingen kunt wegschrijven.

  Wanneer u wegschrijft, slaat Tekla Structures het model op, maakt een pakket van de modelwijzigingen, schrijft de wijzigingen weg naar de deelservice en slaat het model opnieuw op.

  Alleen nieuwe of gewijzigde gegevens worden weggeschreven. Als u probeert uw wijzigingen weg te schrijven terwijl een andere gebruiker enkele wijzigingen eerder heeft gedeeld en u nog niet alle beschikbare updates hebt ingelezen, wordt u gevraagd om eerst in te lezen. Als er geen nieuwe gegevens in te lezen zijn, schrijft Tekla Structures uw wijzigingen naar de deelservice weg.

  Als één van de gebruikers die het model deelt de optie Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen in het dialoogvenster Instellingen delen heeft geselecteerd, kunt u een code of opmerkingen invoeren voor de update die u wegschrijft.

  Als u objecten verwijdert en de verwijdering naar de deelservice deelt, wordt de verwijdering met andere gebruikers gedeeld en de verwijderde objecten kunnen niet worden hersteld.

 2. Ga door met het werken aan het model.

  Als meerdere gebruikers dezelfde objecten tegelijkertijd wijzigen, bevat het model de wijzigingen van de gebruiker die de wijzigingen het eerst heeft weggeschreven.

De volgende wegschrijving reserveren

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Volgende wegschrijven reserveren.
 2. Schrijf in het dialoogvenster Volgende wegschrijven reserveren een opmerking over waarom u de volgende wegschrijving reserveert.
 3. Klik op Reserveren.

  Als u de volgende wegschrijving hebt gereserveerd, geeft het pictogram Wegschrijven op de werkbalk Snelle toegang een gele pijl voor alle gebruikers van het model weer. Als u de muisaanwijzer boven het pictogram plaatst, wordt weergegeven wie volgende wegschrijving heeft gereserveerd, evenals de opmerking die in het dialoogvenster Volgende wegschrijven reserveren is geschreven.

  Andere gebruikers kunnen niet wegschrijven terwijl u de volgende wegschrijving hebt gereserveerd. Als een andere gebruiker het wegschrijven heeft gestart wanneer u volgende wegschrijving reserveert, wordt de wegschrijving van de andere gebruiker alleen geannuleerd als de gegevensoverdracht nog niet is gestart. De andere gebruiker krijgt een melding als het wegschrijven wordt geannuleerd.

 4. Als u de door u aangebrachte wijzigingen wilt wegschrijven, klikt u in het menu Bestand op Delen > Wegschrijven.

  U moet mogelijk inlezen voordat u kunt wegschrijven.

 5. Voer in het dialoogvenster Volgende wegschrijven reserveren een opmerking in over de wijzigingen die u hebt aangebracht.
 6. Klik op Vrijgeven.

  Als u niet hebt weggeschreven, wijzigt de pijl in het pictogram Wegschrijven op de werkbalk Snelle toegang weer naar groen . Andere gebruikers kunnen nu normaal wegschrijven.

U kunt ook uw wegschrijvingsreservering vrijgeven zonder weg te schrijven. Om dit te kunnen doen, klikt u in het menu Bestand op Delen > Reservering zonder wegschrijven vrijgeven.

Merk op dat als u niet wegschrijft of de wegschrijfreservering niet binnen 1 uur vrijgeeft, Tekla Structures de reservering automatisch vrijgeeft. Een beheerder kan de wegschrijfreservering in Management Console for Tekla Model Sharing op elk gewenst moment vrijgeven.

Uw modelwijzigingen automatisch delen

Als u het delen van uw modelwijzigingen wilt automatiseren, kunt u de Automatiseringstool delen van de database Applicaties en componenten gebruiken.

De Automatiseringstool delen leest eerst in en probeert vervolgens de wijzigingen weg te schrijven totdat het lukt. De tool is handig als er veel pakketten in te lezen zijn en u ervoor wilt zorgen dat het wegschrijven wordt uitgevoerd of als u de ingelezen pakketten wilt hebben wanneer u op het kantoor aankomt.

U kunt de tool ook gebruiken om alleen het inlezen te automatiseren zodat u uw lokale model bijgewerkt houdt met wijzigingen die door andere gebruikers van het model zijn aangebracht. U kunt voor het inlezen de datum selecteren en de tijd instellen.

 1. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Definieer de instellingen die u wilt gebruiken.
  Optie Beschrijving

  Nu wegschrijven totdat het is geslaagd

  Selecteer deze optie om uw wijzigingen direct weg te schrijven. Voordat er wordt weggeschreven, leest de tool wijzigingen van andere gebruikers in.

  Basislijn maken

  Als u de Eigenaar van het gedeelde model bent, kunt u nu deze optie selecteren om bij het wegschrijven een basislijn van het model te maken.

  Sluit Tekla Structures na het geslaagd wegschrijven

  Selecteer om Tekla Structures na het wegschrijven te sluiten.

  Het sluiten van Tekla Structures geeft licenties vrij en kan helpen bij licentiebeheer.

  Code

  Voer bijvoorbeeld de code van het model in.

  Opmerking

  Voer indien nodig een opmerking in.

  Vertraagd ingelezen op

  Selecteer de datum en de stel de tijd in waarop u wilt inlezen. Als u Nu wegschrijven totdat het is geslaagd niet hebt geselecteerd, leest de tool alleen in.

  Als u Nu wegschrijven totdat het is geslaagd hebt geselecteerd, leest de tool eerst in en schrijft weg en wacht vervolgens om op de ingestelde datum en tijd in te lezen.

  Als u de tool alleen gebruikt om in te lezen, kan dat handig zijn als uw lokale model wijzigingen heeft die u niet wilt delen maar u wijzigingen van anderen wilt krijgen.

 3. Klik op OK om de tool te starten.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende