Tekla Model Sharing-instellingen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tekla Model Sharing-instellingen

Als u de gewone Tekla Model Sharing-instellingen wilt wijzigen, gebruikt u de opties in het dialoogvenster Instellingen delen in Bestand > Delen > Instellingen delen.

Optie Beschrijving

Bestanden van de modelmap delen

Klik op de knop Uitsluiten om bestanden of mappen die u niet wilt delen, te definiëren.

 • Modeldelingscache Tekla

 • Naam en Poort

U kunt een aparte cacheservice voor Tekla Model Sharing instellen die met de Tekla Model Sharing-service moet worden gebruikt. Met de cacheservice voor Tekla Model Sharing worden de modelgegevens in de deelservice opgeslagen en vervolgens binnen een LAN in cache opgeslagen. Deze instelling is vooral handig als er meerdere Tekla Model Sharing-gebruikers op dezelfde locatie zijn of er een smalle bandbreedte op internet is. Het gebruik van een cache vermindert de downloadinspanning.

De eerste gebruiker die een pakket van de deelservice inleest, laadt deze in de cache en de volgende gebruiker krijgt de gegevens sneller vanuit de cache binnen het LAN dan vanuit de deelservice via internet. De cache wordt niet gebruikt voor pakketten die worden weggeschreven.

 • Naam is de naam van de computer waarop de cache wordt geïnstalleerd.

  Klik in Windows op Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem om de computernaam te controleren.

 • Poort is het poortnummer van de cacheservice dat u hebt ingesteld toen u de cacheservice hebt geïnstalleerd.

  De standaardwaarde is 9998.

 • Klik op de knop Instellen om met de cache te verbinden.

 • Ook kunt u de variabele XS_​CLOUD_​SHARING_​PROXY instellen op ”name of the server”;”port” in een .ini bestand. Deze variabele is gebruikerspecifiek.

  Als u de cache-instellingen in het dialoogvenster wilt terugzetten naar degene die in het .ini-bestand zijn gedefinieerd, klikt u op de knop Resetten. Als in elk .ini-bestand de variabele is gedefinieerd, verschijnen de instellingen in het dialoogvenster.

Beschikbare updates weergeven bij het samenvoegen van het model

Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die alle beschikbare basislijnen en updates weergeeft wanneer u aan het model deelneemt.

De lijst Beschikbare updates geeft alle basislijnen en de updates na de nieuwste basislijn weer. U kunt een willekeurige beschikbare basislijn of update selecteren om aan deel te nemen, niet alleen de nieuwste. Door aan een eerdere basislijn of update deel te nemen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.

Daarnaast kunt u de variabele XS_​SHARING_​JOIN_​SHOW_​AVAILABLE_​VERSIONS instellen op TRUE in een .ini-bestand instellen om het weergeven van updates mogelijk te maken. Deze variabele is gebruikerspecifiek.

Beschikbare updates weergeven bij het inlezen van de wijzigingen

Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die alle beschikbare updates weergeeft wanneer u de modelwijzigingen inleest.

De lijst Beschikbare updates geeft alle beschikbare updates weer. U kunt een van de beschikbare update selecteren om te worden ingelezen, niet alleen de laatste. Door een eerdere update in te lezen, kunt u in de modelhistorie teruggaan en bijvoorbeeld de modelstatus op een bepaalde datum controleren.

Of u kunt de variabele XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS in een .ini-bestand instellen op TRUE om het weergeven van updates mogelijk te maken. Deze variabele is gebruikerspecifiek.

 • Wijzigingen na inlezen weergeven

 • Alleen wanneer er conflicten bestaan

Schakel het selectievakje in om een lijst te kunnen maken die alle beschikbare modelwijzigingen weergeeft na het inlezen. Als u de optie Alleen wanneer er conflicten bestaan selecteert, wordt de lijst alleen weergegeven als er na het inlezen conflicten in het model zijn.

Daarnaast kunt u de variabelen XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER en XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_CONFLICTSONLY in een .ini-bestand instellen op TRUE om het weergeven van modelwijzigingen mogelijk te maken. Deze variabelen zijn gebruikerspecifiek.

Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen

Schakel dit selectievakje in om het invoeren van revisieopmerkingen mogelijk te maken.

Als u wegschrijft, kunt u revisieopmerkingen en een code in het opmerkingendialoogvenster invoeren. Als u het revisieopmerkingen inschakelt, wordt het opmerkingendialoogvenster voor alle modelgebruikers weergegeven.

Daarnaast kunt u de variabele XS_​SAVE_​WITH_​COMMENT instellen op TRUE om in .ini -bestanden de revisieopmerkingen in te schakelen. Deze variabele is modelspecifiek.

 • Bestanden uit de project-map naar de modelmap kopiëren

 • Bestanden uit de firm-map naar de modelmap kopiëren

 • Modelmapbestanden overschrijven

Als u bestanden zoals eigenschappenbestanden, lijsttemplates (.rpt) of grafische templates (.tpl) in een projectmap of een bedrijfsmap of de aangewezen submappen hebt opgeslagen, kunt u de bestanden naar de modelmap kopiëren. Bestanden die in de modelmap worden geplaatst, worden door Tekla Model Sharing gesynchroniseerd. Dit betekent dat u door kopieën van de bestanden in de modelmap te hebben ervoor kunt zorgen dat de bestanden op de juiste manier worden gedeeld en gesynchroniseerd.

Selecteer of de project- of bedrijfsmapbestanden naar de modelmap die u gaat delen worden gekopieerd. Schakel de selectievakjes in en klik op de knop Bestanden kopiëren. We raden u aan bestanden van de project- en bedrijfsmappen te kopiëren.

U kunt ook selecteren of de gekopieerde project- of bedrijfsmapbestanden de bestaande bestanden met dezelfde naam in de modelmap vervangen.

U kunt op elk moment afzonderlijke bestanden naar de modelmap kopiëren. De volgende keer dat wegschrijft, worden de bestanden met alle modelgebruikers gedeeld.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende