Modelhistorie in Tekla Model Sharing verzamelen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Modelhistorie in Tekla Model Sharing verzamelen

U kunt in Tekla Model Sharing modelhistoriegegevens verzamelen over de acties die in het model zijn uitgevoerd. De modelhistorie van de gedeeld model geeft weer wanneer het model is gewijzigd, hoe het model is gewijzigd en wie de wijzigingen heeft aangebracht.

Modelhistorie in Tekla Model Sharing verzamelen

Als u modelhistorie gaat verzamelen, moet het volgende doen:

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen > Snelheid en nauwkeurigheid.
 2. Zorg ervoor dat XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY op TRUE is ingesteld.

  Tekla Structures stelt automatisch XS_​COLLECT_​MODEL_​HISTORY in op TRUE wanneer een model wordt gedeeld.

 3. Stel XS_​CLEAR_​MODEL_​HISTORY in op FALSE.
 4. Klik op OK.
 5. Als u de modelhistorie wilt weergeven, kunt het volgende doen:
  • Klik op het lint op en selecteer een object in het model.

   De modelhistorie wordt weergegeven in het dialoogvenster Informatie object.

   Als de optie Het wegschrijven van revisiecommentaar inschakelen in het dialoogvenster Instellingen delen is ingeschakeld, worden de revisieopmerkingen ook weergegeven.

  • Maak een modelhistorielijst.

   1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Lijsten.

   2. Selecteer een lijsttemplate die de modelhistorie weergeeft.

    De naam van de lijsttemplate kan variëren in verschillende omgevingen. In de standaardomgeving wordt de lijsttemplate Q_Model_History_Report genoemd.

   3. Klik op Maak van alle om een lijst van alle objecten in het model te maken of selecteer een of meer objecten in het model klik op Maak van geselecteerde om een lijst van de geselecteerde objecten te maken.

Offline gebruikshistorie wordt opgeslagen volgens het gebruikersaccount van het Windows-domein. In Tekla Model Sharing-modellen worden de wijzigingen, wanneer u de wijzigingen naar de deelservice schrijft, opgeslagen met uw Trimble Identity.

Modelhistorie in Tekla Model Sharing wissen

Het wissen van de modelhistorie van een gedeeld model kan de prestaties van een groot gedeeld model in Tekla Model Sharing verbeteren en schijfruimte besparen. Als u de modelhistorie wist, kunnen de gegevens over de modelhistorie niet meer in de gebruikersinterface, lijsten of Tekla Structures van Tekla Open API worden gebruikt.

Voordat u de modelhistorie wist, moet u ervoor zorgen dat:
 • De gegevens die in de modelhistorie zijn opgeslagen niet meer nodig zijn.

 • Alle gebruikers in het gedeelde model al hun wijzigingen hebben weggeschreven.

 • U de enige gebruiker bent die momenteel aan het gedeelde model werkt. We raden u aan de modelhistorie op een rustige tijd te verwijderen, zoals tijdens het weekend.

Opmerking:

Verwijder niet het bestand history.db om de historie van een gedeeld model te wissen. Het bestand history.db wordt incrementeel gedeeld en het verwijderen van het bestand kan fouten in het gedeelde model veroorzaken.

 1. Open het gedeelde model waarvan u de historie wilt verwijderen.
 2. Klik in het menu Bestand op Delen > Volgende wegschrijven reserveren.
 3. Schrijf in het dialoogvenster Volgende wegschrijven reserveren een opmerking over waarom u het volgende wegschrijven reserveert.
 4. Klik op Reserveren.
 5. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen > Snelheid en nauwkeurigheid.
 6. Stel in het dialoogvenster Variabelen de optie XS_CLEAR_MODEL_HISTORY in op TRUE.
 7. Klik op OK.
 8. Sla het model op.
 9. Start Tekla Structures opnieuw op.
 10. Open de modelmap en zie erop toe ervoor dat de grootte van het bestand history.db is verminderd.
 11. Schrijf de basislijn weg.

Andere gebruikers moeten nu aan de nieuwe basislijn deelnemen die u hebt weggeschreven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende