Gebruikers beheren in Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Gebruikers beheren in Tekla Model Sharing

Gebruikers met de rol Eigenaar in een gedeeld model kunnen de gebruikers in dat model op verschillende manieren beheren. De eigenaars kunnen onder andere nieuwe gebruikers uitnodigen, gebruikersrollen en machtigingen wijzigen, e-mailberichten verzenden en gebruikers verwijderen.

Nieuwe gebruikers uitnodigen bij een gedeeld model

 1. Open het gedeelde model waarbij u nieuwe gebruikers wilt uitnodigen.
 2. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 3. Voer in het dialoogvenster Gebruikers het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in het vak Gebruikers uitnodigen in en stel hun gebruikersrollen in op Editor, Eigenaar, Projectviewer of Viewer.

  U kunt meerdere gebruikers in één keer toevoegen. Scheid de e-mailadressen met puntkomma's. Gebruik geen spaties tussen de e-mailadressen.

  Als u meerdere gebruikers in één keer toevoegt, krijgen ze allemaal dezelfde gebruikersrol. De rollen kunnen later worden gewijzigd.

 4. Klik op de knop Toevoegen om de nieuwe gebruikers aan het model toe te voegen.
 5. Wijzig indien nodig de gebruikersrollen van de nieuwe gebruikers.
 6. Schakel het selectievakje Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker. in om een melding per e-mail naar de uitgenodigde gebruikers te verzenden en schrijf een bericht naar de gebruikers.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan om de gebruikers uit te nodigen.

Informatie over gebruikers en deelacties weergeven

Als u de Tekla Model Sharing-gebruikers en de standaard deelacties op het model wilt controleren of nieuwe gebruikers bij het gedeelde model wilt uitnodigen, opent u het dialoogvenster Gebruikers in Bestand > Delen > Gebruikers.

Optie Beschrijving

Naam

Naam van de gebruiker.

E-mail

E-mailadres van de gebruiker.

Rol

Rol van de gebruiker: Eigenaar, Editor, Projectviewer of Viewer.

Als u een model gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model en kunt de rollen van andere gebruikers instellen. De rollen kunnen indien nodig later worden gewijzigd.

Gebruik de verschillende rollen om de machtigingen van gebruikers met betrekking tot het gedeelde model te definiëren.

Er kan meer dan één Eigenaar binnen één model zijn.

Deelgenomen

Geeft aan of de uitgenodigde gebruiker aan het model heeft deelgenomen.

Datum

Datum waarop de gebruiker aan het model heeft deelgenomen.

Door

Persoon die de gebruiker uitnodigde of de gebruikersrol het laatst heeft gewijzigd.

Voor het laatst ingelezen

Datum waarop de gebruiker voor het laatst heeft ingelezen.

Aantal met de pijl omlaag geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is.

Het aantal naast de pijl geeft aan hoeveel pakketten de gebruiker heeft ingelezen.

Voor het laatst weggeschreven

Datum waarop de gebruiker als laatste heeft weggeschreven.

Aantal met de pijl omhoog geeft het totaal aantal updatepakketten aan dat in de deelservice beschikbaar is.

Het aantal naast de pijl geeft het nummer aan van het laatste pakket dat de gebruiker heeft weggeschreven.

Verwijder de geselecteerde gebruikersmachtigingen van het model.

Alleen gebruikers met de rol Eigenaar kunnen andere gebruikers uit de deelservice verwijderen.

Gebruikersrollen in Tekla Model Sharing wijzigen

Gebruikersrollen definiëren de machtigingen van een gebruiker om het gedeelde model weer te geven en te wijzigen. Er zijn vier verschillende gebruikersrollen in Tekla Model Sharing: Eigenaar, Editor, Projectviewer en Viewer. Als u uw model in Tekla Model Sharing gaat delen, wordt u de Eigenaar van het model. De Eigenaar kan andere gebruikers uitnodigen om aan het model deel te nemen en hen één van de vier rollen geven.

De machtigingen van de vier verschillende gebruikersrollen worden beschreven in de tabel hieronder:

Rol Machtigingen

Eigenaar

Gebruikers met de rol Eigenaar kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven

 • Nieuwe gebruikers uitnodigen

 • Andere gebruikers weergeven en hun rollen wijzigen

 • Gebruikers uit het model verwijderen

 • Het modelexemplaar en alle bij het model behorende gegevens uit de deelservice verwijderen

 • De modelcode en beschrijvingseigenschappen wijzigen

Meerdere gebruikers kunnen de rol Eigenaar in een model hebben. De Eigenaar die het model is gaan delen, kan de rol van Eigenaar aan elke geselecteerde gebruiker geven.

Editor

Gebruikers met de rol Editor kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven

 • Het model bewerken

 • Andere gebruikers weergeven

Projectviewer

Gebruikers met de rol Projectviewer kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen en hun eigen wijzigingen naar de deelservice wegschrijven

 • Het model weergeven maar niet de modelobjecten wijzigen

 • Andere gebruikers weergeven

Gebruikers met de rol Projectviewer kunnen niet:

 • Gebruikersattributen wijzigen die van invloed zijn op de nummering

 • Stramienen invoegen en wijzigen

 • Modellen importeren en bijwerken die liggers en andere objecten zouden maken

Als u het model in de rol Projectviewer opent, is het opnieuw starten van Tekla Structures vereist.

De machtigingen van de rol Projectviewer in een gedeeld model corresponderen met de set functionaliteiten die beschikbaar zijn in de Tekla Structures Carbon-configuratie.

Viewer

Gebruikers met de rol Viewer kunnen:

 • Wijzigingen van andere gebruikers inlezen

 • Het model weergeven

Gebruikers met de rol Viewer kunnen niet:

 • Wijzigingen wegschrijven naar de deelservice.

 • De modelobjecten wijzigen

 • De exportcommando's gebruiken

Als u het model in de rol Viewer opent, is het opnieuw starten van Tekla Structures vereist.

Uw machtiging voor toegang tot het gedeelde model wordt verwijderd wanneer u het model via een van de volgende methoden van het delen loskoppelt:

 • Het model van delen uitsluiten met het commando Uitsluiten van delen

 • Bijwerken naar de volgende Tekla Structures-versie

 • Het commando Opslaan als gebruiken om het model op te slaan

Een gebruiker met de rol Eigenaar kan de rol van een gebruiker als volgt wijzigen:

 1. Open het gedeelde model waarvan u de gebruikersrollen wilt wijzigen.
 2. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers de gebruiker waarvan u de rol wilt wijzigen.
 4. Klik op de pijl in de kolom Rol en selecteer een nieuwe rol voor de gebruiker in de lijst.
 5. Als u een e-mailbericht wilt verzenden naar de gebruiker waarvan de rol is gewijzigd, schakelt u het selectievakje Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker. in.
 6. Schrijf indien nodig een kort bericht dat u aan het e-mailbericht wilt toevoegen.

  Als u een bericht opneemt, ontvangen alle uitgenodigde gebruikers en de gebruiker waarvan de rol is gewijzigd hetzelfde bericht.

 7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Gebruikers uit een gedeeld model verwijderen

Gebruikers met de rol Eigenaar kunnen onnodige gebruikers uit een gedeeld model verwijderen.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 2. In het dialoogvenster Gebruikers selecteert u de gebruiker die u wilt verwijderen.
 3. Klik op de knop om de machtigingen van de gebruiker voor de toegang tot en het wijzigen van het model te verwijderen.

  Als u per ongeluk op de knop hebt geklikt, kunt u nogmaals op de knop klikken om het verwijderen van de gebruikersmachtigingen te annuleren.

 4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle gebruikers die u uit het model wilt verwijderen.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan om de gebruikers uit het model te verwijderen.

Gebruikers exporteren en importeren

Gebruikers met de rol van Eigenaar kunnen de lijst met gebruikers in het huidige gedeelde model exporteren om wijzigingen aan de rollen en machtigingen van gebruikers aan te brengen of om dezelfde gebruikers aan een ander gedeeld model toe te voegen.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 2. Klik onder in het dialoogvenster Gebruikers op Gebruikers exporteren.

  De lijst met gebruikers wordt opgeslagen in het bestand users.csv in de submap \ModelSharing onder de modelmap. De indeling van de lijst is <email address>;<role>.

 3. Op basis van wat u nodig hebt, kiest u een van de volgende opties:

  Taak

  Actie

  Rollen en machtigingen van gebruikers in het huidige model wijzigen

  1. Open het bestand users.csv.

  2. Wijzig gebruikersrollen afhankelijk van uw behoeften of verwijder machtigingen van gebruikers door hun rollen op GEEN in te stellen.

  3. Sla het bestand users.csv op en sluit het.

  4. Ga terug naar het gedeelde model.

  5. Als u de wijzigingen wilt toepassen, klikt u onder in het dialoogvenster Gebruikers op Gebruikers importeren.

  6. Selecteer het bestand users.csv.

  7. Klik op Openen.

   De wijzigingen die in users.csv werden aangebracht, worden nu bijgewerkt in de huidige lijst met gebruikers.

  8. Als u de gebruikerswijzigingen in het huidige model wilt opslaan, klikt u op Wijzigingen opslaan.

  Gebruikers naar een ander gedeeld model kopiëren

  1. Sluit het huidige model en open een ander gedeeld model.

  2. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.

  3. Klik onder in het dialoogvenster Gebruikers op Gebruikers importeren.

  4. Zoek en selecteer het bestand users.csv van het vorige model.

   Het bestand users.csv wordt standaard opgeslagen in de submap \ModelSharing onder de modelmap.

  5. Klik op Openen.

   De gebruikers in het bestand users.csv worden aan het huidige model toegevoegd met de rollen die in dat bestand zijn gedefinieerd.

  6. Klik op Wijzigingen opslaan om de gebruikerswijzigingen op te slaan.

E-mailberichten verzenden

Gebruikers met de rol Eigenaar kunnen via e-mail op elk moment berichten naar andere modelgebruikers verzenden.

 1. Klik in het menu Bestand op Delen > Gebruikers.
 2. Selecteer het selectievakje Gebruikers in het dialoogvenster Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker..
 3. Typ de berichttekst in het berichtvenster onder het selectievakje Verzend een e-mailmelding naar de gebruiker..
 4. Op basis van wat u nodig hebt, kiest u een van de volgende opties:
  • Als u het bericht naar bepaalde gebruikers wilt verzenden, selecteert u de gebruikers in de lijst met modelgebruikers.

   U kunt Shift ingedrukt houden om een bereik van gebruikers te selecteren of Ctrl om meerdere gebruikers te selecteren.

  • Als u het bericht naar alle gebruikers wilt verzenden, mogen er geen gebruikers in de lijst met modelgebruikers zijn geselecteerd.

 5. Klik op Verzenden.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende