XS_FIRM- en XS_PROJECT-mappen gebruiken met Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_FIRM- en XS_PROJECT-mappen gebruiken met Tekla Model Sharing

Projectmappen en bedrijfsmappen in gedeelde modellen gebruiken, is het eenvoudigst wanneer u een submap in een Trimble Connect-project als de project- of bedrijfsmap gebruikt.

De project- en bedrijfsmapgegevens worden alleen vanuit het Trimble Connect-project naar lokale versies van de gedeelde modellen bijgewerkt, niet omgekeerd. In de praktijk betekent dit dat Tekla Structures nieuwe bestanden van de project- of de bedrijfsmap naar het lokale model downloadt en gewijzigde bestanden bijwerkt. Als een lokaal bestand niet in de Trimble Connect-submap van het project wordt opgeslagen, wordt het bestand uit het lokale model verwijderd.

Wanneer Tekla Structures een wijziging tussen de lokale modelgegevens en de gegevens in de project- of bedrijfsmap van Trimble Connect detecteert, krijgt u de volgende melding:

Als u op Ja klikt, wordt het model opgeslagen en gesloten. Vervolgens worden de lokale modelgegevens bijgewerkt en opnieuw geopend.

U stelt in een Trimble Connect-project als volgt de map XS_FIRM of XS_PROJECT in:

 1. Ga in het menu Bestand naar Instellingen > Variabelen.
 2. Afhankelijk van het optie kunt u het volgende doen:
  Een submap van een Trimble Connect-project instellen als Actie

  De map XS_PROJECT

  1. Zoek in het dialoogvenster Variabelen de optie XS_PROJECT.

  2. Stel de waarde XS_PROJECT in op %CONNECT_FOLDER_SYNC%.

   %CONNECT_FOLDER_SYNC% wijst naar :\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla folder sync\<folder>

   Opmerking:

   Als u hetzelfde Trimble Connect-project als de XS_PROJECT-map en voor samenwerking gebruikt, moet u een submap gebruiken die van de Trimble Connect-samenwerkingsgegevens als de XS_PROJECT-map wordt gescheiden. In dit geval is de submap ingesteld als %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<folder>\<sub-folder of the folder>.

   U kunt bijvoorbeeld de projectmap onder de Project settings-map opslaan met de naam Project. In dit geval moet de waarde worden ingesteld op %CONNECT_FOLDER_SYNC%\Project Settings\Project. U kunt ook submappen van lagere niveaus gebruiken.

  De map XS_FIRM

  1. Zoek in het dialoogvenster Variabelen de optie XS_FIRM.

  2. Stel de waarde van XS_FIRM in op %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID><region>.

   Er is geen scheidingsteken nodig tussen de project-ID en de regio.

   U kunt de project-ID zien in Trimble Connect for Browser:

   De regio is dezelfde als de locatie-instelling van de projectserver. De opties zijn:
   • asia

   • europe

   • northAmerica

   Zo kan de waarde bijvoorbeeld %CONNECT_FOLDER_SYNC%\m1G-M21Ca_onorthAmerica zijn.

   Opmerking:

   Als u hetzelfde Trimble Connect-project als de XS_FIRM-map en voor samenwerking gebruikt, moet u een submap gebruiken die van de Trimble Connect-samenwerkingsgegevens als de XS_FIRM-map wordt gescheiden. In dit geval is de submap ingesteld als %CONNECT_FOLDER_SYNC%\<ProjectID><region>\<folder>\<sub-folder of the folder>.

   U kunt bijvoorbeeld de projectmap onder de Project settings-map opslaan met de naam Project. In dit geval moet de waarde worden ingesteld op %CONNECT_FOLDER_SYNC%\m1G-M21Ca_onorthAmerica\Project Settings\Project. U kunt ook submappen van lagere niveaus gebruiken.

 3. Klik op OK om de project- of bedrijfsmap op te slaan.
 4. Sluit en open het model opnieuw om de nieuwe bedrijfs- of projectmap te gaan gebruiken.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende