Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Een cacheservice voor Tekla Model Sharing installeren

Tekla Model Sharing De cacheservice downloadt modelgegevens van de Tekla Model Sharing-service en bewaart de gegevens in het bestandssysteem binnen een LAN. Het gebruik van de cacheservice vermindert het gebruik van internet, wat leidt tot snellere downloadtijden als dezelfde gegevens meerdere keren worden gevraagd. De cache wordt niet gebruikt voor pakketten die worden weggeschreven.

De cacheservice heeft een internetverbinding nodig om modelgegevens van de deelservice te downloaden. De eerste keer dat een gebruiker een pakket ophaalt, wordt het naar de cacheservice geladen. Eventuele volgende verzoeken voor hetzelfde pakket worden dan snel vanuit de cacheservice binnen de LAN bediend.

De cacheservice is zelfs handig als er maar één Tekla Model Sharing-gebruiker in hetzelfde kantoor is. Het opnieuw deelnemen aan een model gaat bijvoorbeeld sneller omdat de modelgegevens in de cacheservice beschikbaar zijn. Daarnaast worden de modelgegevens altijd als kleine gegevensblokken geladen. Dit is handig als het downloaden om de een of andere reden wordt onderbroken, omdat de cacheservice de ontbrekende blokken gewoon later kan downloaden.

Merk op dat de gegevens niet automatisch uit de cacheservice worden gewist. Als u overbodige gegevens wilt wissen, kunt u eenvoudigweg oude bestanden uit de cacheservice verwijderen.

Als meerdere Tekla Model Sharing-gebruikers zich in hetzelfde kantoor bevinden, raden we u ten zeerste aan een aparte Tekla Model Sharing-cacheservice te installeren. De cacheservice wordt vooral aanbevolen in gebieden waar de downloadsnelheid mogelijk beperkt is.

De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de modelgegevens in de deelservice worden opgeslagen en met de Tekla Model Sharing-cacheservice worden gebruikt.

Opmerking:

Als de cacheservice om welke reden dan ook niet kan worden bereikt, gebruikt Tekla Structures de cloud-opslag direct gebruiken voor modelwijzigingen. Dit kan ook gebeuren wanneer een downloadoperatie aan de gang is, als de verbinding met de cacheservice wordt onderbroken.

U kunt zien of de cacheservice in gebruik is door de logbestanden ClientLog_cat.txtClientLog_dog.txt in de map \Users\<user>\AppData\Local\Tekla DataSharing te controleren.

Software- en systeemvereisten voor een cache-installatie:

 • Windows Server 2008 R2 of later
 • .NET Framework 4.5.1

Installeer een cacheservice op de volgende manier:

 1. Zorg ervoor dat u een ingeschakelde Windows-computer of een server met voldoende schijfruimte hebt om de bewaarde modelgegevens op te slaan.
 2. Download het installatiebestand van de cacheservice van Tekla Model Sharing vanaf Tekla Downloads.
 3. Voer het installatiebestand uit en volg de stappen in de installatiewizard om de installatie te voltooien.
  • De standaard cachemap is C:\TeklaModelSharingCache. U kunt indien nodig de doelmap wijzigen.

   Zorg ervoor dat de doelmap genoeg schijfruimte voor het geschatte gebruik van de service heeft. De vereiste schijfruimte kan variëren van een paar gigabytes tot terabytes, afhankelijk van het aantal Tekla Model Sharing-gebruikers en de grootte van de modellen.

  • Het standaard TCP/IP-poortnummer voor de cacheservice is 9998.

   Gebruik dit poortnummer wanneer u de werkstations van de Tekla Structures-client configureert om de cache te gebruiken. Deze poort is de voornaamste communicatie en het besturingskanaal naar de cacheservice.

  • Het standaard TCP/IP-poortnummer voor interne communicatie is 9001.

   Deze poort haalt automatisch uit de cacheservice op en wordt voor de werkelijke gegevensoverdracht gebruikt.

  Netwerktoegang

  U moet het binnenkomend verkeer voor TCP/IP-poorten (standaard 9001 en 9998) voor de cacheservicehost toestaan.

  Als de poorten conflicteren of andere problemen door andere services of een firewall veroorzaken, kunt u de poorten naar andere poorten wijzigen.

  De cacheservice heeft een internetverbinding nodig om modelwijzigingen van de deelservice te downloaden.

  Opmerking:

  Als u daarna de installatie moet wijzigen, voert u het installatiebestand TeklaModelSharingCacheService.exe uit en selecteert u Repareren. U kunt vervolgens de eerder ingestelde cachemap of poortnummers wijzigen. Als u de inhoud uit de vorige cachemap wilt gebruiken, kopieert of verplaatst u de benodigde inhoud naar de nieuwe map.

 4. Controleer of de cacheservice van Tekla Model Sharing is gestart.
  • Zoek Tekla Model Sharing-cache van de Windows-service door bijvoorbeeld de console Computerbeheer compmgmt.msc of de console Services-beheer services.msc te gebruiken.

  • Met de logboeken van Windows kunt u controleren of er geen fouten van de service zijn en of er informatieberichten zijn die aangeven dat de service is gestart.

 5. Configureer Tekla Structures-clientwerkstations om de cache te gebruiken.

  Klik in Tekla Structures in het menu Bestand op Delen > Instellingen delen.

  In het dialoogvenster Instellingen delen doet u het volgende:

  • Naam is de naam van de computer waarop de cache wordt geïnstalleerd. Klik in Windows op Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeem om de computernaam te controleren.

  • Poort is het poortnummer van de cacheservice dat u hebt ingesteld toen u de cacheservice hebt geïnstalleerd. De standaardwaarde is 9998.

Problemen met de installatie van de cacheservice oplossen

Probleem Mogelijke oplossingen

Kan geen verbinding maken met de cacheservice vanaf Tekla Structures

 • Zorg ervoor dat de Tekla Model Sharing Windows-service wordt uitgevoerd.

 • Zorg er vooral voor dat firewalls geen voor Tekla Structures geconfigureerde TCP/IP-poorten blokkeren, bijvoorbeeld 9001 of 9998 als u de standaardpoorten gebruikt.

Cacheservice start niet

Controleer de applicatielog van de Windows Event Viewer op fouten.

Het aanmeldingsaccount voor de Windows cacheservice instellen

Als de cacheservice toegang tot enkele speciale bronnen heeft, zoals gedeelde netwerkstations, moet u ervoor zorgen dat het aanmeldingsaccount voor de Windows cacheservice machtigingen heeft om toegang tot de bronnen te krijgen. Het aanmeldingsaccount moet ook lees- en schrijfmachtigingen voor de map C:\ProgramData\Tekla\ModelSharingCache hebben. We raden u aan hetzelfde account te gebruiken voor het installeren van de cacheservice en indien nodig voor het aanmeldingsaccount voor de Windows cacheservice.

De aanmeldingsaccount voor de Windows cacheservice is standaard een lokale systeemaccount , wat inhoudt dat u het account mogelijk moet wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Windows cacheservice in het dialoogvenster Services.

 2. Selecteer Eigenschappen.

 3. Selecteer op het tabblad Aanmelden Dit account en voer de accountnaam en het wachtwoord in.

 4. Klik op OK.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende