Gaten maken (32)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Gaten maken (32)

Met Gaten maken (32) wordt een gat in het object gemaakt of het object in twee delen gesplitst als het gat het hele object uitsnijdt.Gebruik deze component bijvoorbeeld voor gelaste profielen, platen of panelen die met een component zijn gemaakt.

Gemaakte objecten

 • Uitsnijdingen

Gebruiken voor

Situatie

Beschrijving

Er wordt een gat gemaakt wanneer een punt wordt aangewezen.

Volgorde van selectie

 1. Selecteer het onderdeel of object dat door een component is gemaakt en moet worden uitgesneden.

 2. Klik met de middelste muisknop.

 3. Wijs de positie aan die relatief is ten opzichte van het gat dat moet worden gemaakt.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om de gateigenschappen te definiëren.

Optie

Beschrijving

Definieer de afmetingen van het gat en de locatie van het aangewezen punt.

De geselecteerde optie voor Uitsnijden is van invloed op welke afmetingen beschikbaar zijn.

Definieer de rotatiehoek om het gat te roteren.

Definieer de diepte van de uitsparing.

Uitsnijden

Selecteer het gattype.

De opties zijn:

 • Rechthoek maakt een rechthoekig gat op basis van breedte en hoogte.

 • Cirkelvormig maakt een rond gat waarbij de hoogte als diameter wordt gebruikt.

 • Profiel maakt een uitsnijding op basis van het geselecteerde profiel.U kunt deze optie gebruiken om een gat met een onregelmatige vorm te maken.

Profiel

Als u Profiel als het gattype hebt geselecteerd, selecteert u een geschikt profiel uit de Profielendatabase.

Coördinaten systeem

Selecteer het coördinatensysteem.

De opties zijn:

 • Globale assen maakt het gat volgens het globale coördinatensysteem.

 • Lokale assen maakt het gat volgens het werkvlak.

  Als het onderdeel schuin of afgeschuind is, wordt de optie Lokale assen automatisch gebruikt.

Naam van uitsnijding

Definieer een naam voor het uitgesneden deel.

Geroteerd

Selecteer of de uitsnijding in het XY vlak 90 graden wordt geroteerd.

Was this helpful?
Vorige
Volgende