Het werkvlak verschuiven

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Het werkvlak verschuiven

U kunt het werkvlak op elke willekeurige positie instellen door punten aan te wijzen of door een vlak te selecteren. Hierdoor is het eenvoudiger om onderdelen nauwkeurig te plaatsen als u schuine onderdelen modelleert.

U kunt het werkvlak bijvoorbeeld naar de helling van het dak verschuiven om het modelleren van horizontale windverbanden en gordingen in een schuin dak eenvoudiger te maken.

Werkvlak op een willekeurig bovenvlak instellen

Gebruik het commando Werkvlaktool om het werkvlak op een onderdeelvlak in te stellen.

 1. Klik op het tabblad Venster op Werkvlak > Werkvlaktool.

 2. Wijs een punt aan.

Werkvlak parallel aan xyz-vlak instellen

U kunt het werkvlak parallel aan het xy-, xz- of zy-vlak instellen

 1. Klik op het tabblad Venster op Werkvlak en selecteer Parallel aan XY(Z)-vlak.

 2. Selecteer in de keuzelijst Vlak het vlak parallel aan het werkvlak.
 3. Voer de dieptecoördinaat in.

  De dieptecoördinaat definieert de afstand van het werkvlak van de globale oorsprong langs een lijn die loodrecht op het vlak staat parallel aan de derde as.

 4. Klik op Wissel.

Definieer werkvlak met één punt

U kunt het werkvlak instellen met een aangewezen punt. Het werkvlak blijft parallel aan het huidige werkvlak, maar het wordt naar een nieuwe positie verplaatst. De x- en y-richtingen blijven ongewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Venster op Werkvlak en selecteer Door één punt.

 2. Wijs de nieuwe positie van het werkvlak aan.

Definieer werkvlak met twee punten

U kunt het werkvlak instellen met twee aangewezen punten. Het eerste punt dat u aanwijst, is de oorsprong. De tweede definieert de x-richting van het werkvlak. De y-richting blijft hetzelfde als het vorige werkvlak.

 1. Klik op het tabblad Venster op Werkvlak en selecteer Door twee punten.

 2. Wijs de oorsprong van het werkvlak aan.
 3. Wijs een punt in het werkvlak aan, in de positieve x-richting.

Het werkvlak met drie punten instellen

U kunt het werkvlak instellen met drie aangewezen punten. Het eerste punt dat u aanwijst, is de oorsprong. Met het tweede punt wordt de x-richting gedefinieerd en met het derde punt wordt de y-richting van het werkvlak gedefinieerd. In Tekla Structures wordt de z-richting volgens de rechterhandregel bepaald.

 1. Klik op het tabblad Venster op Werkvlak en selecteer Door drie punten.

 2. Wijs de oorsprong voor het werkvlak aan.
 3. Wijs een punt voor de positieve x-richting aan.
 4. Wijs een punt voor de positieve y-richting aan.

Het werkvlak parallel aan het kijkvlak instellen

U kunt het werkvlak zo instellen dat het gelijk is aan het kijkvlak van een geselecteerd venster.

 1. Klik op het tabblad Venster op Werkvlak en selecteer Parallel aan venstervlak.

 2. Selecteer het venster.

Het standaardwerkvlak herstellen

Vergeet het standaard werkvlak terug te zetten nadat u klaar bent met het modelleren van schuine structuren.

 1. Klik op het tabblad Venster op Werkvlak > Parallel aan XY(Z)-vlak.

 2. Selecteer Vlak in de lijst XY.
 3. In het vak Dieptecoördinaat voert u 0 in.
 4. Klik op Wissel.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende