Objecten meten

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Objecten meten

Gebruik de commando's Meten om hoeken, bogen, de afstand tussen twee punten en tussen bouten in het model te meten.

Alle metingen zijn tijdelijk. De metingen verschijnen in het modelvenster totdat u het venster bijwerkt of opnieuw tekent.

De eenheden hangen af van de instellingen in het menu Bestand > Instellingen > Opties > Eenheden en decimalen.

Afstanden meten

U kunt in het model horizontale, verticale en door de gebruiker gedefinieerde afstanden meten.

 1. Druk op Ctrl+P om naar het 2D-venster te schakelen.
 2. Klik op het tabblad Bewerken op Meten en selecteer een van de volgende commando's:
  • Afstand

   Dit commando meet de afstand is tussen twee willekeurige punten. Gebruik dit commando om hellende of schuine afstanden te meten. De resultaten bevatten standaard de afstand en de coördinaten.

  • Horizontale afstand

   Dit commando meet de afstand tussen twee punten in de richting van de x-as van het kijkvlak.

  • Verticale afstand

   Dit commando meet de afstand tussen twee punten in de richting van de y-as van het kijkvlak.

 3. Wijs het beginpunt aan.
 4. Wijs het eindpunt aan.
 5. Wijs een punt aan om aan te geven aan welke zijde van de maatlijn de waarde moet worden weergegeven.

  De meting wordt weergegeven totdat u het volgende venster bijwerkt of opnieuw tekent.

Hoeken meten

U kunt hoeken in het model meten.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Meten > Hoek.
 2. Wijs het middelpunt aan.
 3. Wijs het beginpunt aan.
 4. Wijs het eindpunt aan.

  De meting wordt weergegeven totdat u het volgende venster bijwerkt of opnieuw tekent.

Bogen meten

U kunt de radius en lengte van een boog in het model meten.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Meten > Boog.
 2. Wijs het beginpunt aan.
 3. Wijs het middelpunt aan.

  Dit kan een willekeurig punt op de boog zijn tussen het begin- en eindpunt.

 4. Wijs het eindpunt aan.

  De meting wordt weergegeven totdat u het volgende venster bijwerkt of opnieuw tekent.

  (1) Beginpunt

  (2) Middelpunt

  (3) Eindpunt

  (4) Boogradius

  (5) Booglengte

Boutafstand meten

U kunt de afstanden tussen bouten in een boutgroep meten. Tekla Structures geeft u ook de randafstanden tussen de bouten en een geselecteerd onderdeel.

 1. Klik op het tabblad Bewerken op Meten > Boutafstand.
 2. Selecteer een boutgroep.
 3. Selecteer een onderdeel.

  De meting wordt weergegeven totdat u het volgende venster bijwerkt of opnieuw tekent.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende