Informatie over eigenschappen opvragen

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Informatie over eigenschappen opvragen

Gebruik de commando's Informatie om informatie over een bepaald object of een groep objecten binnen het model te krijgen.

U kunt het volgende doen:

Informatie inwinnen Actie

Objecteigenschappen

 1. Klik op het lint op Object.

 2. Selecteer een object.

  Tekla Structures geeft de eigenschappen van het object in een apart venster weer.

Puntcoördinaten

 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naast en selecteer vervolgens Puntcoördinaten.

  Het dialoogvenster Informatie puntcoördinaten wordt weergegeven.

 2. Klik op Aanwijzen en wijs vervolgens een punt in het model aan om de coördinaten van het punt te zien in:

  • Locale coördinaten
  • Modelcoördinaten (globaal)
  • Coördinaten van het projectbasispunt
  • Coördinaten van het huidige basispunt

Zwaartepunt

 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naast en selecteer vervolgens Zwaartepunt.

 2. Selecteer een of meer onderdelen.

  Tekla Structures maakt een punt op het zwaartepunt van elk geselecteerde onderdeel en geeft informatie over het zwaartepunt in een apart venster weer.

Objecteigenschappen met aangepaste lijsten

Zie Aangepaste aanvraag.

Gelaste onderdelen

 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naast en selecteer vervolgens Gelaste onderdelen.

 2. Selecteer een onderdeel.

  Tekla Structures markeert het geselecteerde onderdeel en alle onderdelen die eraan zijn gelast.

Eerst gelaste onderdeel

 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naast en selecteer vervolgens Eerst gelaste onderdeel.

 2. Selecteer een onderdeel.

  Tekla Structures markeert het hoofdonderdeel wanneer u een aangelast onderdeel selecteert.

Merken of betonelementobjecten

Raadpleeg Objecten in een merk controleren en markeren of Objecten in een betonelement controleren en markeren.

Componentobjecten

 1. Klik op het lint op de pijl omlaag naast en selecteer vervolgens Componentobjecten.

 2. Selecteer een component.

  Tekla Structures markeert alle objecten die bij de geselecteerde component horen.

Fasen

Klik op het lint op de pijl omlaag naast en selecteer vervolgens Fasen.

Tekla Structures geeft informatie over objecten in verschillende fasen in een apart venster weer.

Modelgrootte

Tekla Structures geeft de hoeveelheid van alle objecten in het huidige model in een apart venster weer.

Klik op het lint op de pijl omlaag naast en selecteer vervolgens Modelgrootte.

Was this helpful?
Vorige
Volgende