Merken maken

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Merken maken

Tekla Structures maakt merken van stalen onderdelen wanneer u een werkplaatslas of -bout gebruikt om onderdelen met elkaar te verbinden. Merken en hun hoofdonderdelen worden automatisch gedefinieerd wanneer u enkelvoudige werkplaatslassen of -bouten maakt of wanneer u automatische verbindingen toepast die werkplaatslassen of -bouten maken.

Een merk maken

 1. Zorg ervoor dat de selectieknop Selecteer merk is ingeschakeld.
 2. Selecteer de onderdelen en/of merken die u wilt verbinden.
 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Merk > Supermerk maken.

Een submerk maken

U kunt een submerk maken van onderdelen die al deel uitmaken van een merk.

 1. Zorg ervoor dat de selectieknop Selecteer object in merk is ingeschakeld.
 2. Selecteer de onderdelen die u in het submerk wilt opnemen.
 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Maak submerk.

Bouten gebruiken om merken te maken

U kunt bouten gebruiken om merken te maken en te verbinden. U kunt geneste merken maken door submerken met een bestaand merk te verbinden of u kunt gewoon meer onderdelen met bouten aan merken bevestigen.

Als u wilt definiëren hoe Tekla Structures merken maakt, gebruikt u de lijsten Verbinden als en Bouttype in de eigenschappen Bout. De volgorde waarin u onderdelen bij het maken van de verbinding selecteert, bepaalt wat het hoofdonderdeel wordt en wat de aansluitende onderdelen van het merk of de merkenhiërarchie worden.

Verbinden als

Bouttype

Resultaat

Als submerk

Werkplaats of Montage

Genest merk met het merk dat u als een submerk met bouten bevestigt.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, bepaalt het merk waaraan u met bouten bevestigt.

Als aansluitend onderdeel

Werkplaats

Basismerk met het onderdeel dat u als aansluitend onderdeel met bouten bevestigt.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, wordt meestal het hoofdonderdeel in het merk.

Als aansluitend onderdeel

Montage

Geen merkt gemaakt.

Submerken met bouten aan een bestaand merk bevestigen

 1. Houd op het tabblad Staal de Shift ingedrukt en klik op Bout om de eigenschappen Bout te openen.
 2. In de lijst Verbinden als selecteert u Als submerk.
 3. Selecteer een onderdeel in een merk waaraan u met bouten wilt bevestigen.
 4. Selecteer een onderdeel in het submerk dat met bouten moet worden bevestigd.
 5. Wijs de oorsprong van de boutgroep aan.
 6. Wijs een tweede punt aan om de x-richting van de boutgroep aan te geven.

Lassen gebruiken om merken te maken

Tekla Structures vormt merken op basis van de plaats waar de las moet worden gemaakt. U kunt werkplaatslassen en montagelassen maken.

De volgorde waarin u onderdelen bij het maken van de verbinding selecteert, bepaalt wat het hoofdonderdeel wordt en wat de aansluitende onderdelen van het merk of de merkenhiërarchie worden. Het eerste onderdeel dat u selecteert, wordt het hoofdonderdeel van het merk. Tekla Structures bemaat aansluitende onderdelen ten opzichte van het hoofdonderdeel in merktekeningen. Het grootste hoofdonderdeel in de las wordt het hoofdonderdeel van het merk.

Wanneer u merken verbindt, bepaalt het eerste onderdeel dat u selecteert het merk waaraan u submerken last.

Als u wilt bepalen hoe Tekla Structures merken maakt, gebruikt u de lijsten Verbinden als en Werkplaats/Montage in de eigenschappen Las.

Verbinden als

Werkplaats/Montage

Resultaat

Als submerk

Werkplaats: of Montage:

Genest merk met het merk dat u als een submerk last.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, bepaalt het merk waaraan u last.

Als aansluitend onderdeel

Werkplaats:

Basismerk met het onderdeel dat u als aansluitend onderdeel last.

Het eerste onderdeel dat u selecteert, wordt meestal het hoofdonderdeel in het merk.

Als aansluitend onderdeel

Montage:

Geen merkt gemaakt.

Submerken aan een bestaand merk lassen

 1. Houd op het tabblad Staal de Shift ingedrukt en klik op om de eigenschappen Las te openen.
 2. In de lijst Verbinden als selecteert u Als submerk.
 3. Selecteer een onderdeel in het merk waaraan u wilt lassen.
 4. Selecteer een onderdeel in het submerk dat moet worden gelast.
 5. Als u wilt controleren of de laslabels er correct uitzien, maakt u een tekening.
Was this helpful?
Previous
Next