Stortrichting

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Stortrichting

Als u de stortrichting van een betonnen onderdeel wilt aangeven, kunt u definiëren welk onderdeelvlak u in de mal naar boven wilt laten wijzen. De stortzijde wordt in het vooraanzicht van de tekening weergegeven.

Stortrichting voor betonnen en niet-betonnen onderdelen

Als u deze functie ook voor niet-betonnen onderdelen wilt inschakelen en in het model het onderdeelvlak wilt aangeven dat in het hoofdaanzicht (vooraanzicht) van de tekening wordt weergegeven, gebruikt u de variabele XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING.

De stortrichting is van invloed op de nummering van onderdelen. Als u de stortrichting definieert voor onderdelen die alleen door hun modelleerrichting verschillen, krijgen ze andere positienummers. Dit komt doordat de modelleerrichting van invloed is op de stortzijde van de onderdelen. De stortzijde van de onderdelen wordt standaard niet gedefinieerd, wat betekent dat de modelleerrichting niet op nummering van invloed is.

Opmerking:

Gebruik in tekeningen het coördinatensysteem Vast om de stortzijde in het vooraanzicht weer te geven.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld krijgt elk betonelement een ander positienummer omdat de instelling voor de stortzijde en de oriëntatie van de wanden verschillen. De rode pijl geeft de modelleerrichting aan.

In het volgende voorbeeld krijgen de betonelementen hetzelfde positienummer omdat hun instelling voor de stortzijde niet is gedefinieerd. De rode pijl geeft de modelleerrichting aan.

De stortrichting van een onderdeel definiëren

U kunt de stortrichting voor betonnen onderdelen definiëren.

 1. Stel het renderen van onderdelen in op Gerenderd door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Klik op het tabblad Venster op Renderen > Onderdelen gerenderd.

  • Druk op Ctrl + 4.

 2. Selecteer een betonnen onderdeel.
 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Betonelement > Wijzig stortzijde.
 4. Selecteer het onderdeelvlak dat in de mal omhoog wijst.
Tip:

Daarnaast kunt u dit in de gebruikersattributen van het onderdeel doen.

 • Betonnen onderdelen: selecteer een optie voor het gebruikersattribuut Stortzijde.

 • Niet-betonnen onderdelen: Wanneer XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING op STEEL, TIMBER en/of MISC is ingesteld, selecteert u een optie voor het gebruikersattribuut Hoofdaanzicht tekening.

De stortzijde weergeven

U kunt de stortzijde van een betonnen onderdeel in een modelvenster weergeven.

 1. Klik op het tabblad Beton op Betonelement > Stortzijde weergeven.
 2. Klik op het betonnen onderdeel waarvan u de stortzijde wilt weergeven.

  Tekla Structures markeert de stortzijde rood.

Tip:

Als u de stortzijde weer wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop in het venster en selecteert u Bijwerken venster.

Was this helpful?
Vorige
Volgende